| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Thematafel Regenwater Noord-Nederland
Kengegevens
TafelsoortKennisnetwerk
OnderwerpRegenwater
WerkgebiedNoord-Nederland
StatusNiet actief. Er is langer dan een jaar geen bijeenkomst geweest of de webpagina van de tafel is gedurende langer dan een jaar niet bijgewerkt.
BeheerZelfmelding
Manifest
Missie
Verminderen van overlast door regenwater en verbeteren van regenwaterbenutting in Noord-Nederland door agenderen van duurzaamheidskwesties en trends, en door initiƫren van en participeren in tafelprojecten samen met andere tafels bij Noorden Duurzaam.
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling.
Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp.
We hebben geen winstoogmerk.
We bestaan voor onbepaalde tijd.
Werkstijl en ambitie
We richten ons op onderlinge uitwisseling en samenwerking.
We richten ons op een brede achterban en op andere tafels.
Interne democratie
Wij zijn een vereniging of een informeel netwerk zonder rechtspersoonlijkheid.
We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan lid worden. We kennen geen numerus fixus.
We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, campagnes en cijfers.
We zijn democratisch: we hebben een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, campagnes en cijfers.
Kerntaken
We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen.
We willen campagnes die deze kwesties aanpakken initiƫren en/of steunen.
We willen cijfers van deze kwesties en campagnes bijhouden.
Topprioriteiten
Kwesties1 Overlastproblemen als gevolg van extreme neerslag
2 Belasting van het milieu door de productie van zoetwater
Campagnes1 Ontwikkelen van een Onderzoeksagenda Regenwater
Cijfers1 Neerslagsom Noord-Nederland (mm/jaar)
Lidmaatschap
CriteriaLeden van deze tafel zijn specialisten in wateroverlast en benutting van regenwater. Bijvoorbeeld gespecialiseerde onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, docenten, auteurs. Ze zijn gevestigd of economisch actief in Noord-Nederland en lid van Noorden Duurzaam.
Voordelen- Kennis delen. - Gezamenlijk kennis ontwikkelen. - Invloed kunnen uitoefenen op beleid ten aanzien van regenwaterbenutting in de regio. - Als tafel samen met andere tafels grotere projecten kunnen ontwikkelen. - Profilering, beter vindbaar zijn voor bedrijven en instellingen.
KostenVolgen van de tafel is kostenloos, zie de tab "Volgen". Leden van deze tafel kunnen deelnemen aan de bjieenkomsten van de tafel. Ze betalen basiscontributie voor Noorden Duurzaam en een opslag voor deze tafel. Zie ook de contributiecalculator rechts onder op deze pagina. De opslagfactor is vooralsnog 0,2.
Informatieinfo@noordenduurzaam.nl
AanmeldenZie de tab "Lidmaatschap" bovenaan deze pagina.