| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Het Faire Noorden
Kwesties van de gebiedstafel
Initiële
sortering
bij oprichting
van de tafel
0
Marktaandeel fair trade producten nog steeds klein
Consumenten vinden fair trade wel sympathiek, maar maken in de supermarkt toch vaak een andere afweging (zie artikel: http://www.nrcreader.nl/artikel/7192/in-de-jungle-van-de-fair-trade)
0
Horeca betrekken bij Fairtrade Gemeente campagne blijft uitdaging
Tijdens de eerste verkennende gesprekken met mensen die een actieve rol spelen in de Fair trade Gemeente campagnes blijkt dat het langdurig betrekken van de horeca bij de campagne nog lastig is.
0
Aantal Fairtrade Gemeenten zou omhoog moeten
Gemeenten die kiezen voor het behalen van de Fairtrade Gemeente titel, kunnen daarmee invulling geven aan hun ambities op het gebied van duurzaamheid en vanuit de campagne diverse groepen in hun gemeente erbij betrekken. Juist omdat de campagne zo concreet is, spreekt het de inwoners, bedrijven en scholen in een gemeente vaak aan. Een kans dus. Maar waarom zijn er nog maar relatief weinig Fairtrade Gemeenten? Heeft dit te maken met onbekendheid van de campagne? Of komt het door gebrek aan mankracht? Of legt de keuze voor fair trade het af tegen andere duurzaamheidsdoelen op het gebied van klimaat & energie? Interessant om te onderzoeken!

Wat zijn kwesties?

Een kwestie in deze lijst is een duurzaamheidsvraagstuk binnen het onderwerp en het werkgebied van deze tafel. Kwesties vragen om respons.
  • Een kwestie kan een probleem zijn, maar ook een gemiste kans. Bijvoorbeeld een emissie, een verspilling, een sociaal onrecht, een cohesiegebrek, een onrendabiliteit, een risico. Of bijvoorbeeld een achterstand of gemiste kans in bewustwording, wetgeving, contacten, draagvlak, communicatie, financiering.
  • Een kwestie heeft een titel, een beschrijving en één of meer indicatoren. Een beschrijving kan in twee zinnen. De eerste zin zegt dan bijvoorbeeld iets over aard en oorzaak, de tweede iets over gevolg en proportie. Voorbeeld: “"Inzameling van luiers stagneert door onrendabele recycling. Daardoor is huisvuilverwerking aanzienlijk duurder en gaan herwinbare grondstoffen verloren."
  • Zijn er cijfers voorhanden? Dan kunnen er een of meerdere trendgrafieken bij een kwestie staan. Zie de tab Indicatoren voor een overzicht van alle indicatoren van deze tafel.
  • De kwesties worden handmatig of met het stemsysteem op prioriteitsvolgorde gezet, de meest dringende bovenaan. Kwesties kunnen geclusterd worden.
  • Het antwoord op een kwestie wordt hier niet benoemd, dat krijgt aandacht bij projecten, zie de tab Projecten. Een project kan een antwoord zijn op meerdere kwesties.