| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
TT Care4Sustainable Health (C4SH)
Kwesties van de gebiedstafel
Initiële
sortering
bij oprichting
van de tafel
1
Met welke aanpak kunnen we het beste de mensen die actief zijn binnen het thema duurzame gezondheid voeden en verbinden?
Aantal contacten op onze lijst die daadwerkelijk geinteresseerd zijn om mee te doen.
Er zijnveel mensen die actief zijn rond duurzame gezondheid en die zich relatief eenzaam voelen in hun pogen om de onderliggende systemen te veranderen dan wel om het zelf in ieder geval anders te doen. Graag willen we deze mensen laten aansluiten bij ons initiatief en ze daarmee in de eerste plaats een steun in de rug te geven en ook dit initiatief dusdanig te laten groeien in kracht dat we in staat zullen blijken om systemen te veranderen. We zoeken naar effectieve manieren om dat te realiseren.

Wat zijn kwesties?

Een kwestie in deze lijst is een duurzaamheidsvraagstuk binnen het onderwerp en het werkgebied van deze tafel. Kwesties vragen om respons.
  • Een kwestie kan een probleem zijn, maar ook een gemiste kans. Bijvoorbeeld een emissie, een verspilling, een sociaal onrecht, een cohesiegebrek, een onrendabiliteit, een risico. Of bijvoorbeeld een achterstand of gemiste kans in bewustwording, wetgeving, contacten, draagvlak, communicatie, financiering.
  • Een kwestie heeft een titel, een beschrijving en één of meer indicatoren. Een beschrijving kan in twee zinnen. De eerste zin zegt dan bijvoorbeeld iets over aard en oorzaak, de tweede iets over gevolg en proportie. Voorbeeld: “"Inzameling van luiers stagneert door onrendabele recycling. Daardoor is huisvuilverwerking aanzienlijk duurder en gaan herwinbare grondstoffen verloren."
  • Zijn er cijfers voorhanden? Dan kunnen er een of meerdere trendgrafieken bij een kwestie staan. Zie de tab Indicatoren voor een overzicht van alle indicatoren van deze tafel.
  • De kwesties worden handmatig of met het stemsysteem op prioriteitsvolgorde gezet, de meest dringende bovenaan. Kwesties kunnen geclusterd worden.
  • Het antwoord op een kwestie wordt hier niet benoemd, dat krijgt aandacht bij projecten, zie de tab Projecten. Een project kan een antwoord zijn op meerdere kwesties.