| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Thematafel Duurzaamheidscommunicatie
Cijfers
Kengegevens
TafelsoortKennisnetwerk
OnderwerpDuurzaamheidscommunicatie
WerkgebiedNoord-Nederland
StatusIn oprichting. Er is een kwartiermaker of een kerngroep aan het werk om een nieuwe tafel op te starten.
BeheerZelfmelding
Manifest
Missie
Ontwikkelen en delen van kennis over duurzaamheidscommunicatie en bevorderen van de toepassing van deze kennis. De tafel wil hiermee een bijdrage leveren aan de regionale duurzame ontwikkeling.
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling.
Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp.
We hebben geen winstoogmerk.
We bestaan voor onbepaalde tijd.
Werkstijl en ambitie
We richten ons op onderlinge uitwisseling en samenwerking.
Interne democratie
Wij zijn een vereniging of een informeel netwerk zonder rechtspersoonlijkheid.
We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan lid worden. We kennen geen numerus fixus.
We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, campagnes en cijfers.
We zijn democratisch: we hebben een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, campagnes en cijfers.
Kerntaken
We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen.
We willen campagnes die deze kwesties aanpakken initiƫren en/of steunen.
We willen cijfers van deze kwesties en campagnes bijhouden.
Welkom
In bedrijven- en consumentenmarkten wordt een authentiek groen imago steeds belangrijker. Bij websites en drukwerk betekent dit dat in tekst en in beeld transparant moet worden wat een organisatie doet, hoe dat achter de schermen werkt, en vooral waarom dat zo belangrijk is. Media maken die dit verhaal vertellen en daarmee organisaties verbinden met hun doelgroepen, is een vak. Een belangrijk vak, want als het veel en goed wordt beoefend gaat het beter met groene bedrijven en instellingen en sneller met de duurzaamheidstransitie. Deze tafel is een verzamelpunt voor alle professionals op dit gebied in Noord-Nederland. Samen kunnen we versnelling veroorzaken, de kennis van ons vakgebied uitbreiden, en jonge professionals op weg helpen. We doen dat door onze expertise te delen (zie de app Advies) en door contact leggen met professionals gemakkelijk te maken (zie de Advies-app en de ledenlijst). Verder trekken we aan de bel als de duurzaamheidscommunicatie ergens belemmerd wordt, bedenken en steunen we projecten om er dan iets aan te doen en verzamelen we statistiek over ons onderwerp. Bent u een maatschappelijk betrokken, verantwoord of sociaal ondernemer of bestuurder? Dan vindt u hier inspiratie en contacten. Ben je professional in duurzaamheidscommunicatie of bezig dat te worden? Dan kom erbij!
Topprioriteiten
Kwesties1 In de communicatieopleidingen wordt nog te weinig aandacht besteed aan duurzaamheid
2 Het begrip duurzaam heeft twee betekenissen en dat is verwarrend
3 In veel mission statements van organisaties klinkt duurzame ontwikkeling nog niet door
Lidmaatschap
CriteriaLeden van deze tafel zijn specialisten in duurzaamheidscommunicatie. Bijvoorbeeld journalisten, tekstschrijvers, fotografen, webredacteurs, drukkers, adviseurs, docenten, onderzoekers, studenten. Ze zijn gevestigd of economisch actief in Noord-Nederland.
Voordelen- In de frontlinie kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het vak duurzaamheidscommunicatie; - Participeren in en initiëren van tafelprojecten met andere tafels; - Als specialist beter vindbaar zijn in de markt; - Netwerken met collega's; - Belangenbehartiging van onze kennisgemeenschap.
KostenDeelname aan de tafel is kosteloos. Wel kunnen we als leden gezamenlijk beslissen over instellen van contributie. bijvoorbeeld voor projecten en interne kosten.
AanmeldenVia de tab "Lidmaatschap" bovenaan deze pagina.