| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van BIONND.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Oude Hoflaan 10, Haren Gn, gemeente , GR

Aantal personen (categorie)

2 tot 10

Producten/diensten

biologisch, chemisch, onderzoek, duurzaamheid, laboratorium, bioraffinage, PHA, afbreekbaar plastic, suikerbietenblad, aardappelloof, groene reststromen, contractonderzoek voor MKB, advies

Algemene beschrijving

BIONND doet biologisch/chemisch onderzoek in eigen beheer en in opdracht van derden (vooral MKB) met als doel winstgevende producten te maken uit organische reststromen uit de land- en tuinbouw, met de nadruk op het biologisch afbreekbare plastic PHA. Ook andere onderzoeken naar duurzame methoden en producten kunnen voor een redelijke prijs worden uitgevoerd.

Website

http://LinkedIn/BIONND.com

Contactgegevens

moromangio@gmail.com
050 3080377
06 1354 6303

Missie

De noordelijke streken van Nederland en Duitsland zijn grote landbouw- en veeteeltgebieden waar enorme hoeveelheden biomassa worden geproduceerd, en dus ook vele organische reststromen die meestal nog rijk zijn aan complexe organische verbindingen. BIONND streeft ernaar om deze verbindingen in kleinschalige cyclische processen economisch te verwaarden, waarbij de mineralen terug worden gebracht op het land. Daartoe wordt laboratoriumonderzoek gedaan in een breed traject van (bio)chemisch tot ecologisch met de nadruk op de productie van biologische afbreekbare plastics.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij BIONND.

Laboratoriumonderzoek naar de bioraffinage van suikerbietenbladeren en aardappelloof voor de productie van eiwitten als soja-eiwit vervangers, vezels voor de papierindustrie en zure organische reststromen voor de productie van polyhydroxyalkanoaten (PHA).

Duurzaamheidsdoelen

Het eerste doel voor de komende twee jaren is om op commerciële schaal PHA's te produceren tegen een prijs die vergelijkbaar is met andere biologische afbreekbare plastics (PLA). Daartoe moet een extractiemethode worden ontwikkeld die milieuvriendelijk is, goedkoop en efficiënt.

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van BIONND.

Deelname aan het EDR project Agro-biopolymeren.
Voorbereiding van het PolySolan project voor de bioraffinage van aardappelloof.
Deel name aan het Project Kleinschalige Bioraffinage.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij BIONND.

Op laboratoriumschaal is de productie van PHA's uit organische reststromen uit de landbouw sterk vereenvoudigd en daardoor goedkoper gemaakt. Er rest nog hetzelfde voor de extractie en zuivering van de PHA's uit de bacteriën.
Voor derden zijn kleine onderzoeksprojecten op het gebied van duurzame producten afgerond.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst