Bewerkt door Henk Doddema op 6-1-2014
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van BIONND.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
BIONND doet biologisch/chemisch onderzoek in eigen beheer en in opdracht van derden (vooral MKB) met als doel winstgevende producten te maken uit organische reststromen uit de land- en tuinbouw, met de nadruk op het biologisch afbreekbare plastic PHA. Ook andere onderzoeken naar duurzame methoden en producten kunnen voor een redelijke prijs worden uitgevoerd.
LocatiesOude Hoflaan 10, Haren Gn, gemeente , GR
Omvang2 tot 10 personen
Producten/dienstenbiologisch, chemisch, onderzoek, duurzaamheid, laboratorium, bioraffinage, PHA, afbreekbaar plastic, suikerbietenblad, aardappelloof, groene reststromen, contractonderzoek voor MKB, advies
Websitehttp://LinkedIn/BIONND.com
Contactmoromangio@gmail.com 050 3080377 06 1354 6303
Duurzaamheid
MissieDe noordelijke streken van Nederland en Duitsland zijn grote landbouw- en veeteeltgebieden waar enorme hoeveelheden biomassa worden geproduceerd, en dus ook vele organische reststromen die meestal nog rijk zijn aan complexe organische verbindingen. BIONND streeft ernaar om deze verbindingen in kleinschalige cyclische processen economisch te verwaarden, waarbij de mineralen terug worden gebracht op het land. Daartoe wordt laboratoriumonderzoek gedaan in een breed traject van (bio)chemisch tot ecologisch met de nadruk op de productie van biologische afbreekbare plastics.
Actief inNoord-Nederland
DoelenHet eerste doel voor de komende twee jaren is om op commerciële schaal PHA's te produceren tegen een prijs die vergelijkbaar is met andere biologische afbreekbare plastics (PLA). Daartoe moet een extractiemethode worden ontwikkeld die milieuvriendelijk is, goedkoop en efficiënt.
OnderzoekLaboratoriumonderzoek naar de bioraffinage van suikerbietenbladeren en aardappelloof voor de productie van eiwitten als soja-eiwit vervangers, vezels voor de papierindustrie en zure organische reststromen voor de productie van polyhydroxyalkanoaten (PHA).
InitiatievenDeelname aan het EDR project Agro-biopolymeren. Voorbereiding van het PolySolan project voor de bioraffinage van aardappelloof. Deel name aan het Project Kleinschalige Bioraffinage.
ResultatenOp laboratoriumschaal is de productie van PHA's uit organische reststromen uit de landbouw sterk vereenvoudigd en daardoor goedkoper gemaakt. Er rest nog hetzelfde voor de extractie en zuivering van de PHA's uit de bacteriën. Voor derden zijn kleine onderzoeksprojecten op het gebied van duurzame producten afgerond.
PresentatiesVerzorgt op verzoek inleidingen, presentaties of gastcolleges over duurzaamheid in de eigen sector, de eigen organisatie of van de eigen producten/diensten.