| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Thematafel Circulair Ontwerpen

Projecten

Oplossingen ontwerpen tegen leegstand.
We gaan in multidisciplinaire teams ideeën ontwerpen ten behoeve van het terugdringen van de leegstaand in binnensteden. We beginnen met een pand in de binnenstad van Groningen
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Wat voor teams en methodes leveren de meest innovatieve ideeën op?
In de komende tijd willen we onderzoeken wat voor soort multidisciplinaire teamsamenstelling en welke ontwerpmethoden de meest bruikbare en innovatieve oplossingen opleveren binnen ontwerptrajecten.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Lokale bevolking aardbevingsgebied actief in het genereren van duurzame oplossingen voor eigen situatie.
Onbewoonbaar verklaarde historische panden in het Groningse aardbevingslandschap bieden kansen. Samen met de lokale bevolking kunnen in ontwerpsessies nieuwe duurzame bestemmingen bedacht en ge-prototyped worden. Dit verhoogt het eigenaarschap, verantwoordelijkheid, saamhorigheid, kennis, etc. en zet mensen in hun kracht.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Inspirerende voorbeelden verzamelen van duurzaam ontwerpen
Zowel duurzaam ontwerpers als de studies waar ze hun opleiding krijgen hebben belang bij een actuele collectie van voorbeelden van duurzame producten en diensten, ontworpen door ontwerpers in de regio. Dit project stelt duurzame ontwerpers in staat om hun ontwerp (en hun expertise) te dienste te stellen van de beroepsgroep en het onderwijs. Daarnaast levert dit project een etalage voor de regio en een marketing tool voor ontwerpbureaus.
Startjaar: 2017. Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.
Tiplijst Duurzaam Ontwerpen
Duurzaam ontwerpers lopen vaak tegen dezelfde vragen aan, bijvoorbeeld over materiale, energiegebruik, duurzaamheidslabels, arbeidsomstandigheden. In de tiplijst die in dit project ontstaat worden deze vragen verzameld en gerubriceerd, en kunnen de leden van de tafel bij iedere vraag hun eigen tip vermelden. De tips zijn zo kort mogelijk, bijvoorbeeld: kijk op die website of vraag deze specialist.
Startjaar: 2017. Status: Voorstel. Aantal betrokken tafels: 1.
Witboek duurzame ontwerpopdrachten
Duurzaam ontwerpen vraagt om opdrachtgevers die in hun programma van eisen expliciet zijn over duurzaamheid. Dit project verzamelt voorbeelden van ontwerpopdrachten waarin duurzaamheid helder en duidelijk benoemd werd en waarin de selectie- of aanbestedingscriteria voldoende voordeel gaven aan duurzame ontwerpers. De collectie wordt ontsloten voor opdrachtgevers, als kennis- en inspiratiebron.
Status: Idee. Aantal betrokken tafels: 1.