| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Thematafel Duurzame Scholenbouw
Campagnes
Cijfers
Kengegevens
TafelsoortKennisnetwerk
OnderwerpDuurzame scholenbouw
WerkgebiedNoord-Nederland
StatusIn oprichting. Er is een kwartiermaker of een kerngroep aan het werk om een nieuwe tafel op te starten.
BeheerZelfmelding
Manifest
Missie
De Thematafel Duurzame Scholenbouw wil een verbindend netwerk zijn van en voor alle professionals die in Friesland, Groningen en Drenthe actief zijn met de duurzaamheids van PO- en VO-schoolgebouwen.
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling.
Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp.
We hebben geen winstoogmerk.
We bestaan voor onbepaalde tijd.
Werkstijl en ambitie
We richten ons op onderlinge uitwisseling en samenwerking.
We richten ons op een brede achterban en op andere tafels.
We richten ons op publiek, politiek en overheden.
Interne democratie
Wij zijn een informeel netwerk zonder rechtspersoonlijkheid.
We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan lid worden. We kennen geen numerus fixus.
We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, campagnes en cijfers.
We zijn democratisch: we hebben een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, campagnes en cijfers.
Kerntaken
We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen.
We willen campagnes die deze kwesties aanpakken initiƫren en/of steunen.
We willen cijfers van deze kwesties en campagnes bijhouden.
Welkom
Welkom bij de Thematafel Duurzame Scholenbouw Noord-Nederland!

Duurzame scholenbouw is een frontlinie van duurzaamheidstransitie, vanwege de zichtbaarheid van scholen in de samenleving, vanwege de vanwege duurzaamheidseducatie, vanwege de voorbeeldrol van de overheid en vanwege het intensieve gebruik van schoolgebouwen.

Bent u professional in scholenbouw in de regio, doe dan mee met onze krachtenbundeling. Lees hieronder verder over lidmaatschap.

Bent u opdrachtgever voor of (onder)aannemer bij scholenbouw dan lees onder de knop Kwesties wat ons dwars zit en hoger op de agenda moet. Onder de knop Projecten vindt u de campagnes die we nodig vinden om de topkwesties aan te pakken. In onze ledenlijst vindt u specialisten bij u in de buurt.

TDSN organiseert jaarlijks een ledencongres waarin de leden zelf podium krijgen om te delen wat ze geleerd hebben, waar we gastsprekers uitnodigen om ons bij te praten over (inter)nationale ontwikkelingen en waar ook het sociale contact niet vergeten wordt.

Lidmaatschap
CriteriaLeden van TDSN zijn als onderzoeker, adviseur, ontwerper, ondernemer, toezichthouder, beleidsambtenaar, netwerkorganisator, publicist of anderzins professioneel betrokken bij scholenbouw in PO of VO, zijn gevestigd of actief in Noord-Nederland, en gemotiveerd voor duurzame scholenbouw. Leden zijn op persoonlijke titel lid.
VoordelenContact met vakgenoten, kennisuitwisseling, krachtenbundeling voor duurzame ontwikkeling, meebeslissen over prioriteiten en campagnes, zichtbaarheid als specialist.
KostenDe contributie bedraagt 50 euro exclusief btw per kalenderjaar. Wie gedurende het jaar lid wordt betaalt alleen voor het resterende jaardeel.
ANBIDe vereniging Noorden Duurzaam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij zijn als tafel een zelfstandig onderdeel van de vereniging en wij voldoen ook zelf aan de ANBI-voorwaarden. Contributie, giften, ureninzet en onbetaalde onkosten van onze leden zijn daarom onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
InformatieZie de knop Kerngroep.
AanmeldenVia de knop Aanmelden bovenaan deze pagina.