| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Thematafel Duurzame Internationale Handel MRA
Campagnes
Cijfers
Kengegevens
TafelsoortKennisnetwerk
OnderwerpDuurzame Internationale Handel MRA
WerkgebiedMetropoolregio Amsterdam (MRA)
StatusIn oprichting. Er is een kwartiermaker of een kerngroep aan het werk om een nieuwe tafel op te starten.
BeheerZelfmelding
Manifest
Missie
De thematafel Duurzame Internationale Handel MRA is de regionale vraagbaak voor duurzame import en export. We zijn er om te onderzoeken hoe de internationale handel niet alleen economische maar ook sociale en ecologische waarde kan toevoegen, en om in de regio zowel bedrijven als overheden hierover te adviseren.
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling.
Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp.
We hebben geen winstoogmerk.
We bestaan voor onbepaalde tijd.
Werkstijl en ambitie
We richten ons op een brede achterban en op andere tafels.
Interne democratie
Wij zijn een vereniging of een informeel netwerk zonder rechtspersoonlijkheid.
We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan lid worden. We kennen geen numerus fixus.
We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, campagnes en cijfers.
We zijn democratisch: we hebben een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, campagnes en cijfers.
Kerntaken
We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen.
We willen campagnes die deze kwesties aanpakken initiƫren en/of steunen.
We willen cijfers van deze kwesties en campagnes bijhouden.
Welkom
Welkom bij de Thematafel Duurzame Internationale Handel MRA! Duurzame ontwikkeling is een opdracht voor alle regio's en daarbinnen voor delen van de economie, en dus ook voor de internationale handel. We zijn een netwerk van professionals uit overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven, zie onze ledenlijst. We vragen ons af wat er duurzamer kan in de internationale handel, we verzamelen inspirerende voorbeelden en verspreiden deze kennis. Zie bijvoorbeeld ons FAQ & Tips pagina.
Dit is een proefpagina om te laten zien hoe een (beginnende) tafel zich kan presenteren.
Lidmaatschap
CriteriaBent u een professional in internationale handel, werkt u in onze regio en wilt u bijdragen aan duurzame ontwikkeling? Dan hebben we u er graag bij als lid van onze tafel.
VoordelenNetwerken en kennisdelen, gezamenlijk aandacht vragen voor duurzaamheid, samenwerken in projecten, zichtbaar zijn als specialist via de ledenlijst.
KostenHet lidmaatschap van onze tafel is vooralsnog kosteloos. Om middelen te vinden voor projecten en eigen onkosten kunnen we tzt een draagkrachtafhankelijke contributie instellen. Als tafel beslissen we daar zelf over.
InformatieBel of mail met [naam en mailadres]
AanmeldenOpen de app "Lid worden". Bent u belangstellend dan kunt u ook volger worden, via de app "Volgen".