| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Thematafel Voedselstatistiek MRA
Campagnes
Cijfers
Kengegevens
TafelsoortKennisnetwerk
OnderwerpVoedselstatistiek MRA
WerkgebiedMetropoolregio Amsterdam (MRA)
StatusIn oprichting. Er is een kwartiermaker of een kerngroep aan het werk om een nieuwe tafel op te starten.
BeheerZelfmelding
Manifest
Missie
Ondersteunen van de tafels van de Food Council MRA bij het werken met indicatoren.
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling.
Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp.
We hebben geen winstoogmerk.
We bestaan voor onbepaalde tijd.
Werkstijl en ambitie
We richten ons op onderlinge uitwisseling en samenwerking.
We richten ons op een brede achterban en op andere tafels.
Interne democratie
Wij zijn een vereniging of een informeel netwerk zonder rechtspersoonlijkheid.
We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan lid worden. We kennen geen numerus fixus.
We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, campagnes en cijfers.
We zijn democratisch: we hebben een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, campagnes en cijfers.
Kerntaken
We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen.
We willen campagnes die deze kwesties aanpakken initiƫren en/of steunen.
We willen cijfers van deze kwesties en campagnes bijhouden.
Welkom
Welkom bij de TT Voedselstatistiek MRA! Wij zijn er om de Food Council MRA en alle tafels daarbinnen te helpen bij het werken met statistiek. Dat is belangrijk want als we als Food Council MRA cijfers kunnen presenteren krijgen we meer duurzaamheid voor elkaar. Maar hoe komen we aan cijfers die urgentie voelbaar maken of projectresultaat inzichtelijk? Er wordt van alles bijgehouden maar bij wie vind je wat je nodig hebt? Of kun je door onderzoek zelf cijfers boven water krijgen? Als TT Voedselstatistiek MRA houden we bij waar cijfers te vinden zijn en adviseren we tafels bij het kiezen en bijhouden van indicatoren. We doen dat met een groep van specialisten uit bedrijven, kennisinstellingen, adviesbureaus en overheden in de voedselketen. Bent u professioneel thuis in cijfers over voedsel dan van harte welkom bij onze tafel.
Dit is een proefpagina om te laten zien hoe een (beginnende) tafel zich kan presenteren.
Lidmaatschap
CriteriaDe leden van de KT Voedselstatistiek MRA zijn specialisten. Ze zijn werkzaam bij een kennisinstelling, een overheid, een bedrijf of netwerk, of als zelfstandige.
VoordelenNetwerkcontacten, kennisdelen en co-creatie van nieuwe kennis, samenwerken in projecten, vindbaar zijn als specialist in voedselstatistiek.
KostenHet lidmaatschap is kosteloos. Als gezamenlijke leden kunnen we naar wens contributie instellen, bijvoorbeeld om als tafel projecten te kunnen doen of onkosten van leden te kunnen vergoeden.
InformatieMail naar of bel met [naam, contactgegevens].
AanmeldenOpen de app "Lid worden". Bent u belangstellend dan kunt u ons ook volgen via de app "Volgen".