Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Logo of foto
Food Council MRA / KT Voedsel
Kengegevens
TafelsoortKetentafel
OnderwerpVoedsel
WerkgebiedProvincie Metropoolregio Amsterdam (MRA)
StatusIn oprichting. Er is een kwartiermaker of een kerngroep aan het werk om een nieuwe tafel op te starten.
Manifest
Missie“Het verschil maken door te delen. Onverwachtse ontmoetingen aangaan. Openen van schotten in de voedselketen. Antwoorden vinden op urgente voedselvraagstukken in de Metropool Regio Amsterdam met zakelijke en maatschappelijke impact. De Food Council doet dit Samenwerken met de change agents uit bedrijfsleven, wetenschap, overheid en de gebruikers zelf.”
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling.
Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp.
We hebben geen winstoogmerk.
We bestaan voor onbepaalde tijd.
Werkstijl en ambitie
We richten ons op onderlinge uitwisseling en samenwerking. We zijn informeel en werken van onderop.
We richten ons op een brede achterban en op andere tafels. We zijn coöperatief en horizontaal verbindend.
We richten ons op publiek, politiek en overheden. We zijn politiek en activeren de samenleving.
Interne democratie
We zijn een vereniging of we zijn een informeel netwerk zonder rechtspersoonlijkheid.
We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan worden toegelaten als lid. We kennen geen numerus fixus.
We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, projecten en indicatoren.
We zijn democratisch: we hebben een algemene ledenvergadering of een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen bestuur of een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, projecten en indicatoren.
Kerntaken
We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen.
We willen projecten die deze kwesties aanpakken initiëren en/of steunen.
We willen indicatoren van deze kwesties en projecten bijhouden.
Welkom
De Food Council MRA wil in navolging van het succes van Food Councils in andere metropool regio's werken aan duurzame oplossingen, door talent, betrokkenheid en potentieel dichterbij elkaar te brengen.
Lidmaatschap
Criteria
Voordelen
Kosten
Informatieinfo@foodcouncilmra.nl
Contact
Websitehttp://www.foodcouncilmra.nl
E-mailinfo@foodcouncilmra.nl
Twitterhttps://twitter.com/foodcouncilmra
Facebookhttps://www.facebook.com/Foodcmra/
PostadresFood Council MRA Mauritskade 62 1092 AD Amsterdam
BezoekadresFood Council MRA Mauritskade 62 1092 AD Amsterdam