| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Food Council MRA
Kengegevens
TafelsoortKetentafel
OnderwerpVoedsel
WerkgebiedMetropoolregio Amsterdam (MRA)
StatusIn oprichting. Er is een kwartiermaker of een kerngroep aan het werk om een nieuwe tafel op te starten.
BeheerZelfmelding
Manifest
Missie
Het verschil maken door te delen. Onverwachtse ontmoetingen aangaan. Openen van schotten in de voedselketen. Antwoorden vinden op urgente voedselvraagstukken in de Metropool Regio Amsterdam met zakelijke en maatschappelijke impact. De Food Council doet dit Samenwerken met de change agents uit bedrijfsleven, wetenschap, overheid en de gebruikers zelf.
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling.
Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp.
We hebben geen winstoogmerk.
We bestaan voor onbepaalde tijd.
Werkstijl en ambitie
We richten ons op onderlinge uitwisseling en samenwerking.
We richten ons op een brede achterban en op andere tafels.
We richten ons op publiek, politiek en overheden.
Interne democratie
Wij zijn een vereniging of een informeel netwerk zonder rechtspersoonlijkheid.
We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan lid worden. We kennen geen numerus fixus.
We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, campagnes en cijfers.
We zijn democratisch: we hebben een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, campagnes en cijfers.
Kerntaken
We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen.
We willen campagnes die deze kwesties aanpakken initiƫren en/of steunen.
We willen cijfers van deze kwesties en campagnes bijhouden.
Welkom
De Food Council MRA wil in navolging van het succes van Food Councils in andere metropool regio's werken aan duurzame oplossingen, door talent, betrokkenheid en potentieel dichterbij elkaar te brengen.
Topprioriteiten
Kwesties1 Voedselketens zijn niet inzichtelijk
Campagnes1 Tafelatlas Voedselinitiatieven in MRA
Lidmaatschap
Criteria
Voordelen
Kosten
Informatieinfo@foodcouncilmra.nl
Contact
Websitehttp://www.foodcouncilmra.nl
E-mailinfo@foodcouncilmra.nl
Twitterhttps://twitter.com/foodcouncilmra
Facebookhttps://www.facebook.com/Foodcmra/
PostadresFood Council MRA Mauritskade 62 1092 AD Amsterdam
BezoekadresFood Council MRA Mauritskade 62 1092 AD Amsterdam