| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Ketennetwerk Voedsel Stad en Ommeland
Kengegevens
TafelsoortKetentafel
OnderwerpVoedsel Stad en Ommeland
WerkgebiedGemeente Groningen, Provincie Groningen
StatusActief. De tafel heeft een kerngroep, organiseert met enige regelmaat uitwisseling of bijeenkomsten voor de leden, en heeft actuele overzichten van kwesties, campagnes en cijfers.
BeheerRedactioneel. Bent u deze tafel dan kunt u deze pagina kosteloos zelf beheren. Mail een verzoek naar info@noordenduurzaam.nl.
Manifest
Missie
De transitie naar een duurzaam voedselsysteem voor Stad en Ommeland in Groningen ondersteunen en versnellen door tafelprojecten te realiseren waaraan vanuit alle betrokken maatschappelijke sectoren kan worden deelgenomen.
Topprioriteiten
Kwesties1 Verspilling van voedsel
2 Verbinding en relatie Stad en Ommeland
3 1. Lengte van de logistieke keten / regionale voedselketen
Campagnes1 1. Groentebuur
2 2. Dutch Cuisine in de praktijk
3 Fairtrade
Lidmaatschap
CriteriaLeden zijn betrokkenen bij de voedingketen in de gemeente Groningen, in de sector van aanbod, vraag, recycling, kennis, overheid of transitie (veranderkunde, media). Daarnaast kunnen ook tafels van deze ketengeledingen lid zijn van de ketentafel, om hun achterban te informeren of te betrekken bij projecten.
Voordelen- Netwerken met leden uit andere betrokken sectoren. - Geinformeerd zijn over wat er speelt. - Gezamenlijk prioriteren van duurzaamheidskwesties en tafelprojecten. - Tafelprojecten kunnen voorstellen en ze vroegtijdig betrokken worden bij projectontwikkeling. - Bekendheid via de ledenlijst en in publiciteit over de tafel. - Gekozen kunnen worden in de kerngroep van de tafel.
KostenDe leden van de tafel betalen een draagkrachtafhankelijke contributie. Zie de tab "Lidmaatschap" voor details. Samen met sponsorbijdragen en subsidies voedt dit de begroting van de tafel. Minimaal de helft van de begroting wordt besteed aan projecten.
InformatieVragen, opmerkingen of interesse? Mail naar Christine van der Vorm, kwartiermaker van de Keteltafel, via christine.van.der.vorm@noordenduurzaam.nl
AanmeldenVia de tab "Lidmaatschap" of via de tab "Volgen" bovenaan deze pagina. Lidmaatschap is voor wie wil deelnemen aan deze tafel en de uitnodigingen, agenda's, verslagen, etc. wil ontvangen. Volgen is voor publieksinformatie.