Welkom bij Noorden Duurzaam

Duurzaamheid is: balans tussen sociale, economische en ecologische ontwikkeling, hier en overal, nu en later. In Noorden Duurzaam werken bedrijven, instellingen, overheden, netwerken en particulieren samen om duurzame ontwikkeling te versnellen.

Niet ingelogd

Cijfers

157

leden. Nieuw: Pyke Kroes Advies, Peter Booij, John Smaal (Atholl Services).

70

tafels voor samenwerking aan duurzaamheidsprojecten. Nieuw: TT Openbare verlichting provincie Groningen, TT Duurzaamheidsindicatoren Gemeente Groningen, GT Haren.

62

projecten en projectideeën van tafels. Nieuw: Het Faire Noorden, Lokale bevolking aardbevingsgebied actief in het genereren van duurzame oplossingen voor eigen situatie., Wat voor teams en methodes leveren de meest innovatieve ideeën op?.

81

projectpagina's met links naar leden die in deze projecten betrokken zijn. Nieuw: Duurzame mobiliteit, Granulaat voor Beton, Verduurzaam je huis.

539

persoonprofielen. Nieuw: , Eva Hamming, Ivanka Annot, Anna-Kaisa Tiemens.

411

organisatieprofielen van duurzame bedrijven en instellingen. Nieuw: SustainableBuildings, Regals, Energielabel Friesland, Bedrijfspand.com.

188

verenigingen, netwerken en online communities voor duurzame ontwikkeling, met links naar leden die daar lid van zijn. Nieuw: TT Openbare verlichting provincie Groningen, TT Duurzaamheidsindicatoren Gemeente Groningen, GT Haren.

25

kenniscentra voor duurzame innovatie in Noord-Nederland (en elders). Nieuw: EnTranCe, ROC Friese Poort Centrum Duurzaam, TNO.

22

diensten voor duurzame innovatie van zakelijke dienstverleners, kennisinstellingen, semi-overheden en overheden, met links naar leden die deze diensten leveren. Nieuw: Advies circulaire economie, Platform voor duurzame bedrijven, Duurzame standbouw.

40

methoden voor (zelf)evaluatie van duurzaamheid, met links naar leden die daar ervaring mee hebben. Nieuw: PROBE for Sustainable Excellence, MAEXchange, MVO Quickscan ISO 26000.

163

certificaten voor duurzame producten, processen en bedrijfsvoering, met links naar leden die certificaathouder zijn. Nieuw: Certificaat Kwaliteis Borging Utiliteitsbouw (CBK-EPA-U) FedEC, CBK-EPA-U, CBK-EPA-U.

226

links naar websites over duurzame ontwikkeling. Nieuw: Battle for Transition (BAFT), Prikbord Duurzaam Onderwijs, circulairondernemen.nl.

Vacatures

Tafelbegeleiders

Ervaren procesbegeleiders die als nevenfunctie een tafel willen helpen opstarten worden verzocht contact op te nemen. Voor tafelbegeleiding geldt een bescheiden en variabel uurtarief. Deelname aan de Cursus Tafelbegeleider is vereist.

Webredacteuren

Voor diverse rubrieken van de website is behoefte aan vrijwilligers die meehelpen om de site up to date te houden. Het gaat om afgebakende werkdomeinen en om tijdsbesteding vanaf 1 uur per week.

Webontwikkelaars

Voor diverse modules van deze website ligt een idee of een specificatie klaar. Wie ervaring heeft met Drupal development is van harte welkom om als vrijwilliger ons team te versterken.

Mail voor informatie over deze vacatures of over vrijwilligerswerk in het algemeen met Petra Klooster. Zie ook de Vrijwilligerstafel.


“Burgers moeten ook kunnen profiteren van subsidie”

23-8-2016 Moeten burgers niet veel meer kunnen profiteren van subsidies voor de bouw van windparken ? Op die manier profiteren zij mee van de eventuele winst die met deze parken wordt gemaakt. Plus: het is een echte prikkel om de bouw van deze parken van de grond te krijgen. Willem Smelik, bestuurder bij beleggingsfonds Meewind is er een groot voorstander van.

De Rijksoverheid moet bij het uitschrijven van tenders voor windparken op zee voortaan verplichten dat burgers ook mee kunnen investeren. “Twintig procent van het benodigde geld om windparken te financieren moet dan afkomstig zijn van particulieren en lagere overheden. Dit verhoogt de betrokkenheid van burgers bij duurzame energieproductie. Zij kunnen dan ook profiteren van het rendement en niet alleen blijven kijken naar de hoge subsidiebedragen die naar grote bedrijven gaan”, aldus Willem Smelik, bestuurder bij beleggingsfonds Meewind. Hij deed zijn oproep in een brief aan minister Henk Kamp van Economische Zaken en de Tweede Kamer.

Bij de tender voor de windparken voor de Zeeuwse kust, waarbij de eerste twee delen van de Borssele concessie inmiddels zijn gegund aan DONG Energy, werd de Nederlandse burger niet bij voorbaat als investeerder betrokken. “In onze visie zou het goed zijn als elke Nederlander de kans krijgt om mee te doen en mee te delen”, aldus Willem Smelik. “Deelname door burgers bepaalt voor een groot deel het gevoel bij de parken. Is het ‘ons’ park, waar we zelf aan hebben bijgedragen? Of is het ‘hun’ park dat ons alleen maar geld kost?”

Bij windprojecten op land kunnen burgers in veel gevallen wel financieel participeren. Dit dankzij de motie van CDA Kamerlid Agnes Mulder (2014), waarin zij de minister vroeg de totstandkoming van de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ te versnellen. Tevens riep zij op de betrokkenheid van burgers bij de ontwikkeling van windparken op land te vergroten.

Minister Kamp heeft tijdens het debat over de motie destijds zijdelings aangegeven dat hij verplichte burgerparticipatie bij de financiering van projecten op land niet wil opleggen. Toch wordt die mogelijkheid veelal wel geschapen en volgens de minister kan dat de acceptatie voor windenergie vergroten. Smelik: “Bij windparken op zee gaat het echter om vele miljarden subsidie die nu naar buitenlandse multinationals gaan. Dat is van een heel andere orde en om die reden roepen wij minister Kamp op financie?le participatie door burgers voortaan in de tenders wel verplicht te stellen.”

De animo voor duurzaam sparen en beleggen steeg in Nederland in tien jaar tijd van € 6,6 mld. naar € 29 mld. “Gezien deze groeiende animo voor groen beleggen, zouden projecten zoals Borssele volgens ons zomaar 40.000 particuliere beleggers kunnen aantrekken als de mogelijkheid mee te doen geschapen wordt.”, aldus Smelik. “Wij hebben zelf al 7500 Nederlandse participanten die in Belgische parken, aangrenzend aan de Borssele ontwikkeling, investeren, te weten Belwind, Nobelwind en Northwind.”

De participatie van burgers kan op diverse manieren, zo schrijft Meewind aan minister Kamp “Het zelf kopen van aandelen vanaf € 1.000,-, participeren via je energiemaatschappij of zelfs via een spaarsysteem bij de supermarkt in de vorm van koopzegels. Op deze manieren wordt deelname breed toegankelijk. Het gaat in onze visie bij burgerparticipatie om 20 procent echt eigenaar zijn.”

“Om speculatie te voorkomen is ons voorstel om de burgerparticipatie onder te brengen bij een bewezen, vertrouwde partij. De winnaar van de tender bepaalt echter zelf bij welke partij zij de 20 procent onderbrengt. Er is dan altijd een aandeelhouder die de belangen van de participant behartigt en betrokken blijft voor de hele levensduur van het windpark. Burgers die in nieuwe windparken investeren profiteren zo mee en bouwen daarmee een sterke eigendomspositie op.

“Kunnen Nederlandse burgers straks ook meedelen in de opbrengsten van de windparken waaraan zij zelf via de belasting aan heeft bijgedragen? Ons antwoord daarop zou ‘ja!’ zijn. Wij hopen dat u datzelfde positieve antwoord wilt geven en in de toekomstige tenders daaraan een verplichtend gevolg geeft”, aldus bestuurder Willem Smelik in de brief aan minister Kamp.

Meer info over participeren ? Check: https://meewind.nl/fondsen/regionaal-duurzaam/