| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN).
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Paterswoldseweg 810, Groningen, gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

onbekend

Producten/diensten

Bemiddeling bij kennistransfer tussen het MKB en kennisinstellingen (vraagdefinitie, opdrachtformulering voor technologische en economische haalbaarheidsstudies, advies bij vertaling naar project- en ondernemersplannen). Monitoren van marktontwikkelingen, behoeftesignalering, initiƫren samenwerking, meezoeken naar financieringsmogelijkheden.

Algemene beschrijving

Wij ondersteunen het MKB bij het oplossen van vragen en problemen op technologisch, bedrijfskundig en economisch gebied.
We hebben contacten met de kennisinstellingen in Noord-Nederland, een groot netwerk, en kunnen indien nodig ook andere kennisaanbieders inschakelen.

Website

http://www.tcnn.nl

Contactgegevens

050 - 575 2826
postbus@tcnn.nl

Missie

Economische versterking van het Noord-Nederlandse MKB door innovatie en samenwerking: vernieuwing van producten, processen en diensten, met behulp van de kennisinstituten in Noord-Nederland.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN).

Onderstaand worden een paar voorbeelden van projecten gegeven waar TCNN een bijdrage aan levert:
- verduurzaming van terrasverwarming
- slim energiemanagementsysteem voor licht en warmte
- nieuw lectoraat voor duurzame innovatie en duurzame kunststoffen
- Duurzame Agro-Business & Life Sciences in de Eems Dollard Regio

Links naar projecten

Eigen projecten van TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN) of participaties, opgenomen in de Noorden Duurzaam Projectendatabase.
- Duurzame Agro-Business & Life Sciences
 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst