| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Centre of Expertise Water Technology (CEW)? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Agora 4 , Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, FR

Aantal personen (categorie)

onbekend

Producten/diensten

Toegepast onderzoek op gebied van waterbesparing en waterhergebruik, water en energie, nutriënten en landbouw, watersysteem, industriewater, sensortechnologie. Productontwikkeling. Onderzoeksfaciliteiten.

Algemene beschrijving

Kennis- en innovatiecentrum voor toegepast onderzoek en productontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Initiatief van o.a. NHL en Van Hall Larenstein (http://www.cew-leeuwarden.nl/over-cew/achtergrond, http://www.cew-leeuwarden.nl/partners).

Website

http://www.cew-leeuwarden.nl

Contactgegevens

http://www.cew-leeuwarden.nl/home/contact

Missie

"Eén van de sleutelgebieden van de NL kenniseconomie is de topsector Water. Voor deze sector leidt het CEW een groot volume bèta technisch talent op; human capital dat nodig is om innovaties te ontwikkelen waarmee mondiale maatschappelijke problemen op het gebied van water worden opgelost en waarmee de economische kansen die dit met zich meebrengt worden verzilverd.
Daarnaast helpen wij ondernemers te innoveren door het uitvoeren van toegepast onderzoek."
(Bron: http://www.cew-leeuwarden.nl/over-cew/visie-missie)

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Centre of Expertise Water Technology (CEW).

http://www.cew-leeuwarden.nl/onderzoekthemas

Duurzaamheidsdoelen

Toenemend volume bèta technisch talent opleiden voor de topsector water.

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Centre of Expertise Water Technology (CEW).

http://www.cew-leeuwarden.nl/nieuws

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst