| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Waterbedrijf Groningen

Organisatieprofiel

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Waterbedrijf Groningen.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
Waterbedrijf voor de provincie Groningen
LocatiesGriffeweg 99, Groningen, gemeente Groningen, GR
Omvang100 tot 250 personen
Producten/dienstenDrinkwater, Industriewater, Energie & Water oplossingen
Websitehttps://waterbedrijfgroningen.nl
Contacthttps://waterbedrijfgroningen.nl/contact/
Duurzaamheid
MissieWaterbedrijf Groningen wil als maatschappelijke organisatie de waterbelangen in de regio duurzaam veilig stellen. Het gaat niet alleen om drinkwater, maar om álle waterbelangen. En het gaat niet alleen om de waterbelangen van vandaag en morgen, maar ook voor de komende generaties. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en samenwerking zijn daarom leidend in onze bedrijfsvoering. Door onze activiteiten op een verantwoorde en duurzame manier uit te voeren, en door constant bezig te blijven met het verbreden en versterken van onze dienstverlening, werken wij mee aan een duurzame toekomst. bron: www.waterbedrijfgroningen.nl
Actief inGemeente Groningen, Noord-Nederland
Doelen"Maatschappelijk ondernemen gaat over de bijdrage van ons bedrijf aan de maatschappij. We moeten zorgen voor mens en omgeving met behoud van een positief bedrijfsresultaat."
OnderzoekTweejaarlijks wordt de CO2 voetafdruk van Waterbedrijf Groningen bepaald. Daarnaast is 'van onderaf' benoemd welke kansen er zijn op het gebied van People, Planet en Profit.
InitiatievenEen lagere CO2-voetafdruk, CO2-neutraal ondernemen: daarop richt Waterbedrijf Groningen zich als duurzame onderneming. Met ingang van 2013 heeft Waterbedrijf Groningen zich CO2-neutraal verklaard. Helemaal naar nul kunnen wij onze CO2-voetafdruk niet brengen; dit compenseren we door middel van CO2-certificaten die goed waren voor 9.150 ton CO2 in 2013. De komende jaren willen we deze compensatie verminderen door maatregelen in de eigen bedrijfsvoering en door een bijdrage aan CO2-reducerende projecten in de regio. Duurzaamheid gaat ook om de menselijke factor. Waterbedrijf Groningen wil duurzaam omgaan met haar medewerkers; zij vormen het belangrijkste kapitaal, hoe geavanceerd onze installaties en processen ook zijn. Ook onze inzet in ontwikkelingslanden is een uiting van duurzaam ondernemen. Lees meer op: https://waterbedrijfgroningen.nl/organisatie/de-samenleving/duurzaam-ondernemen/
ResultatenKraanwater is een gezonde en duurzame dorstlesser. Dit promoten wij door bewustwording, openbare tappunten en aanwezigheid op festivals. Wij hebben onze drinkwaterbronnen duurzaam ingepast in de omgeving door drinkwaterwinning te combineren met natuurontwikkeling en waterberging. We beheren onze productielocaties zonder chemicaliën (Barometer Duurzaam Terreinbeheer, Goud) en geven natuur zoveel mogelijk ruimte. In ons productieproces streven we naar steeds minder gebruik van grondstoffen en energie. Voor onze restproducten (zuiveringsslib) wordt naar hoogwaardig hergebruik gezocht. In samenwerking met gemeenten zoeken we naar verduurzaming van de warmtevoorziening voor burgers (warmtenet en WKO Groningen, hergebruik restwarmte Bedum) en samen met Evides maken we 'water op maat' voor industriële klanten (bijvoorbeeld in de Eemshaven).
PresentatiesVerzorgt op verzoek inleidingen, presentaties of gastcolleges over duurzaamheid in de eigen sector, de eigen organisatie of van de eigen producten/diensten.