| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Trunk & Branches

Organisatieprofiel

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Trunk & Branches.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
LocatiesKompas, Joure, gemeente De Friese Meren, FR
Omvang1 persoon
Producten/dienstenduurzaamheid, duurzame ontwikkeling, The Natural Step, projectleiding, procesbegeleiding
Websitehttp://thenaturalstep.nl/
Contact06-34608561, sietske@trunkandbranches.nl
Duurzaamheid
MissieIk wil vanuit mijn kennis, ervaring en netwerk andere organisaties helpen om stappen te zetten en actie te ondernemen om te gaan werken en opereren binnen de grenzen van de aarde. Bij deze stappen en acties ga ik uit van hun kracht, talenten, passie en hun verbinding met de omgeving en stakeholders. Ook ga ik uit van een positief handelingsperspectief. Ik richt mij op volledige en integrale duurzaamheid. Dat omvat zowel het fysieke systeem aarde als het sociale systeem waar we als mensen en organisaties onderdeel van uitmaken. Mijn doelstellingen zijn om fysiek te gaan handelen en opereren binnen de grenzen van de aarde en natuurlijke cycli en om sociaal te handelen en opereren met respect voor menselijke waardigheid en basisbehoeften.
Actief inNoord-Nederland