| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Syplon b.v. Bouwmanagement en Huisvestingsadvies.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Koningsweg 35a, Groningen, gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

10 tot 50

Producten/diensten

Onderzoek, advies en begeleiding bij nieuwbouw, renovatie, onderhoud, energie en verduurzaming.

Algemene beschrijving

Syplon bestaat sinds 1987 en het werkgebied is Groningen, Friesland en Drenthe. Syplon is 100% onafhankelijk en werkt alleen voor gebouweigenaren zoals onderwijs, gemeenten, Retail, MKB, industrie en zorg.

Website

http://www.syplon.nl

Contactgegevens

https://www.syplon.nl/contact

Missie

Syplon verzorgt voor haar opdrachtgevers beheersbare, betaalbare, betrouwbare en duurzame huisvesting.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Syplon b.v. Bouwmanagement en Huisvestingsadvies.

Voor onze eigen organisatie: afval scheiden, energieverspilling tegengaan, LED-verlichting, optimaliseren warmtevraag, apparatuur niet op standby, energiescan/energiestromen in kaart gebracht. In overleg met verhuurder over gezamenlijke gebouwinvesteringen.
In opdracht van klanten: energiescans, energiestromen in kaart brengen, verspillingen opsporen, monitoren elektra, gas en water, verduurzamen gebouwen (LED, warmtepomp, zonnepanelen, isoleren, enz.)

Duurzaamheidsdoelen

Monitoren energieverbruik (dagelijks inzicht), elektriciteitsverbruik reduceren met 20%, starten met wagenpark verduurzamen, fietsen stimuleren.

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Syplon b.v. Bouwmanagement en Huisvestingsadvies.

Vervangen verlichting door LED, nieuwe cv-ketel.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Syplon b.v. Bouwmanagement en Huisvestingsadvies.

Inzicht in gasverbruik en alle energiestromen binnen het gebouw. Gasverbruik is sterk gereduceerd (ca. 60% onder de norm).

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst