| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Ssentia Ontwikkeling.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Felix Timmermanslaan 7, Groningen , gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

1 (zzp of particulier of eenpersoons huishouden)

Producten/diensten

MVO, implementatie, advies, samenwerken, verspilling, besparingen, MD, HR, interim, duurzaamheid, transparantie, nononsense, lef, dialoog, ELP

Algemene beschrijving

Sseentia Development richt zich op MVO in de volle breedte. Bedrijven (publiek en privaat) worden in staat gesteld met hun eigen thema's aan de slag te gaan waarbij binnen een jaar kosten worden bespaard, verspilling wordt teruggedrongen en slimmere manieren van samenwerken ontstaan. Mijn aanpak maakt u onafhankelijk van (dure) externe adviseurs en/of subsidies. Ik werk samen met o.a. De MVO stichting AssenvoorAssen en de Social Innovation Foundation.

Website

http://www.ssentia.nl

Contactgegevens

Info@ssentia.nl (email), www.ssentia.nl (url) en +31-6-51 51 55 67 (telefoon) gevestigd in Groningen

Missie

Elke organisatie (publiek, privaat, profit en non-profit) heeft MVO geïntegreerd in de bedrijfsvoering waarbij de mens en middelen gericht zijn op een duurzame toekomst en de consequenties van klimaatverandering als uitdaging wordt beschouwd.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Ssentia Ontwikkeling.

In samenwerking met de Hanzehogeschool en de MVO stichting AssenvoorAssen wordt onderzoek gedaan naar de vraag: wat heeft het MKB nodig om MVO in de volle breedte te omarmen en ermee aan de slag te gaan?

Duurzaamheidsdoelen

Financiële integriteit, stakeholders dialoog, samenwerkingsallianties, transparantie van bedrijfsvoering.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Ssentia Ontwikkeling.

In samenwerking met diverse partijen, waaronder de Hanzehogeschool en de MVO stichting AssenvoorAssen wordt een opleiding aangeboden die bedrijven in staat stelt om met eigen MvO thema's aan de slag te gaan. Het flankerende beleid ("Meester-Gezel", intervisie, coaching en gastcolleges van ervaren ondernemers/ bestuurders) leidt tot uitwisseling van best practices, kennis en ervaring. Hierdoor wordt versnippering en fragmentatie tegengegaan. Deze opleiding start in maart 2015. Daarnaast worden diverse workshops en lezingen verzorgd.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst