| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van KOAC-NPC Groningen.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Leonard Springerlaan 5, Groningen, gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

2 tot 10

Producten/diensten

Weginfrastructuur, wegmetingen, integraal beheer openbare ruimte, milieu, kwaliteitsbegeleiding, waterbouw: dijkbekledingen, materiaalonderzoek

Algemene beschrijving

KOAC•NPC is dé zakelijke dienstverlener met onderzoeksfaciliteiten en deskundigheid op een breed gebied van de mobiliteitsinfrastructuur met de nadruk op wegen, vliegvelden, bedrijfsterreinen en dijkbekledingen. De producten kunnen worden onderscheiden in laboratoriumonderzoek, metingen in situ, kwaliteitsbegeleiding van werken, advisering, onderzoek naar het gedrag en de eigenschappen van materialen en constructies onder alle soorten van belasting.

Website

http://www.koac-npc.com/Flex/Site/Page.aspx?PageID=26613#Groningen

Contactgegevens

http://www.koac-npc.com/Flex/Site/Page.aspx?PageID=26613#Groningen

Missie

De missie van KOAC•NPC is om met haar kennis en kunde de onafhankelijke specialistische partner te zijn voor advies en onderzoek naar wegen en bouwmaterialen. Als modern milieubewust bedrijf hebben wij oog voor mens en milieu.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Duurzaamheidsdoelen

In onze adviezen hebben wij steeds meer aandacht voor oplossingen die bijdragen aan de duurzaamheid, veiligheid, mobiliteit en leefbaarheid.

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van KOAC-NPC Groningen.

Intern werken wij hard aan het terugdringen van de milieubelasting door verbetering van werkprocessen, inrichting van werkruimtes en de aanschaf van schone meetauto’s.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst