| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Gasterra.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Stationsweg 1, Groningen, gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

onbekend

Producten/diensten

Aardgas

Algemene beschrijving

GasTerra handelt in aardgas. De onderneming is werkzaam in de Europese energiemarkt en levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse gasvoorziening.

Website

http://www.gasterra.nl

Contactgegevens

http://www.gasterra.nl/contact

Missie

De missie van GasTerra is het maximaliseren van de waarde van het Nederlandse aardgas. GasTerra vervult een publieke taak met betrekking tot de uitvoering van het kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid. Dit beleid beoogt de productie van aardgas uit de Nederlandse kleine velden te bevorderen.
(http://www.gasterra.nl/over-gasterra/missie-visie-en-strategie)

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Duurzaamheidsdoelen

Gasterra hecht groot belang aan verduurzaming van de energievoorziening en initieert projecten in dit kader.
GasTerra streeft ernaar de verduurzaming verantwoord – dat wil zeggen met oog voor economische en ecologische belangen – te laten verlopen. Gas blijft in deze energietransitie onmisbaar als we zowel de energievoorziening veilig willen stellen als de emissie van CO2 aan banden willen leggen. Nederland zal nog decennia een belangrijk aardgas producerend land blijven.
(http://www.gasterra.nl/over-gasterra/missie-visie-en-strategie)

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst