| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Coöperatie Duurzame Regio Haren u.a..
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locaties

Meerweg, , gemeente ,
Felland-Noord 12 D, HAREN GN, gemeente Haren, GR

Aantal personen (categorie)

0

Producten/diensten

Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen participeren in duurzaamheids- en energieprojecten.

Algemene beschrijving

De coöperatie wordt een netwerkorganisatie.

Website

http://www.duurzaamharen.nl

Contactgegevens

Ronald Zuidema; 06 13045086
Jeroen Groothuis; 06 51660142

Missie

In beginsel het stimuleren van de lokale economie en het versterken van de sociale cohesie met behulp van geldverstrekking door Harense coöperanten, waarmee duurzame (energie) voorzieningen worden gecreëerd zodat gemeente Haren volledig verduurzaamd wordt en blijft.

Een onafhankelijk en gemeentelijk gedragen Harense duurzaamheid coöperatie die rendementen realiseert op duurzame installaties, waardoor fondsen kunnen worden beheert voor herinvesteringen in lokale duurzame initiatieven of waarmee lokaal maatschappelijk betrokken initiatieven kunnen worden ondersteund met als uiteindelijke streven gemeente Haren energieneutraal te krijgen en het liefst CO2 vrij.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Coöperatie Duurzame Regio Haren u.a..

Het voorbereiden van de oprichting van de coöperatie door het vormen van een bestuur met adviesorgaan.

Het onderzoeken van de haalbaarheid door het uitwerken van projectvoorstellen als startprojecten in de vorm van energieprojecten zoals een postcoderoos / zonneweide.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst