| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Club2025 (Opgeheven 15 oktober 2015)

Organisatieprofiel

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Club2025 (Opgeheven 15 oktober 2015).
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
Club2025 is een organisatie van Friese ondernemers die een bijdrage wil leveren aan duurzaam energieverbruik en energiebesparing door haar leden te informeren, te motiveren en te inspireren. Reguliere bijeenkomsten en vergaderingen zijn alleen toegankelijk voor leden. Voor grote evenementen (bijvoorbeeld Event Groen) en speciale activiteiten wordt een projectorganisatie ingericht.
LocatiesLeeuwarden, gemeente , FR
Omvangonbekend personen
Producten/dienstenNetwerkoverleg voor Friese ondernemers die duurzaamheid binnen hun onderneming, diensten en producten belangrijk vinden.
Website
Contact-
Duurzaamheid
MissieClub2025 heeft als missie om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 in 2025 sterk te verminderen. Club 2025 wil dit als volgt bereiken: • bijdrage leveren aan een duurzaam gebruik van materialen en energie en energiebesparing in Friesland; • Bewustmaken van en voorlichting geven aan Friese consumenten, bedrijven en instellingen via publicaties en publieksevenementen op het vlak van duurzaamheid en energiebesparing; • bevorderen van en participeren netwerken m.b.t. duurzaamheid en energiebesparing; • organiseren en uitvoeren van pilots en projecten die de doelstelling van de Club ondersteunen; • gevraagd en ongevraagd adviseren van de overheid (gemeenten en provincie); • onderzoek naar en acquisitie van financieringsmogelijkheden (subsidies, fondsen, etc.) voor projecten en activiteiten en het stimuleren van het gebruik er van; • opzetten en uitvoeren van lobby activiteiten die het doel van de Club dichterbij brengen
Actief inNoord-Nederland