| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Ballemans Advies.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Joure, gemeente De Friese Meren, FR

Aantal personen (categorie)

1 (zzp of particulier of eenpersoons huishouden)

Producten/diensten

Energie efficiencyplan voor energiebesparing, (eenvoudige) milieumanagementsystemen, milieubarometer, strategie en beleid duurzaam ondernemen (people, planet én profit), marktonderzoek duurzame producten of diensten, second opinion voor bodemverontreinigingsonderzoeken, interne en externe communicatie over duurzaamheid, etc.

Website

http://www.ballemansadvies.nl

Contactgegevens

http://www.ballemansadvies.nl/index.php/contact/

Missie

Door mijn werk probeer ik bij te dragen aan een betere wereld. Mijn ‘stip aan de horizon’ is een samenleving waarin geleefd en gewerkt wordt met respect voor elkaar en voor onze natuur. Het uitgangspunt van de circulaire en biobased economie spreekt mij hierbij erg aan.
Ik probeer ook op andere manieren mijn steentje bij te dragen. Dit doe ik o.a. door vrijwilligerswerk bij ouderen en bij de voetbalclub, en door zo goed als kan milieubewust te leven. Zo doe ik zoveel mogelijk boodschappen op de fiets, rijdt mijn auto op groen gas en heb ik stroom van een lokale leverancier (Boerderijstroom, van een windmolen van de familie Holtrop aan het Tjeukemeer).

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Duurzaamheidsdoelen

Duurzaam ondernemen heeft de toekomst! Niet alleen energiebesparing en het gebruik van duurzame energiebronnen worden steeds belangrijker. Ook andere duurzaamheidsaspecten, zoals het gebruik van minder en milieuvriendelijkere grondstoffen, minder afval, duurzame inzetbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid spelen overal een steeds belangrijkere rol. Aandacht voor deze duurzaamheidsaspecten, en gerichte keuzes maken hierin, biedt absoluut kansen voor uw organisatie.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Ballemans Advies.

http://www.ballemansadvies.nl/index.php/projecten/

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst