De website van Noorden Duurzaam gebruikt cookies voor gebruiksvriendelijkheid. Klik hier als dat mag van u.
Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Archiview.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locaties

Pottebakkersrijge 3, Groningen, gemeente Groningen, GR
Voorburgstraat 217-219, Rotterdam, gemeente Rotterdam, ZH

Aantal personen (categorie)

2 tot 10

Producten/diensten

Wij zijn een full service architectenbureau.Het type werkzaamheden dat voornamelijk wordt uitgevoerd bestaat uit woningbouw, kantoren, showrooms, gezondheidscentra, distributiecentra, theater, kinderdagverblijf, school, interieur en vormgeving voor zowel de particulier als de beursgenoteerde bedrijven in binnen- en buitenland.

Diensten voor duurzame innovatie

- Strategie en duurzame innovatie
- Materiaalkundig onderzoek voor duurzame innovatie
- Advies duurzaam bouwen

Algemene beschrijving

Afhankelijk van de bouwopgave en PvE zoeken we multidisciplinaire samenwerkingsverbanden waardoor ervaringen in architectuur, bouwkunde, constructie, projectmanagement, energiehuishouding en duurzaamheid zijn gebundeld.
Zo ontstaat een integraal bouwteam die flexibel kan inspelen op een gewenste situatie. Deze filosofie is ontwikkeld door de complexiteit van het bouwen en vele disciplines die bij het bouwen nodig zijn.

Website

http://www.archiview.nl

Contactgegevens

3e jeugd3e jeugdhttp://www.archiview.nl/contact/index.htm

Missie

Archiview wil als architectenbureau een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling door bevorderen van duurzaam bouwen.

De maatschappij verandert om ons heen. Onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. De wereld van gebruikers krijgt een steeds diverser en multicultureel uiterlijk. Een nieuwe oriëntatie van materialen, hun toepassing en het productieproces. Nu stond bij ons de mens al centraal. Organische architectuur die denkend vanuit de gebruiker een zintuigelijke en fysieke ervaring brengt. Duurzame materialisering daar waar mogelijk was een issue. Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen gekoppeld aan digitale procesbeheersing die de opdrachtgever en alle bouwpartners de mogelijkheid geven om papierloos te werken. (BIM+). Werkend aan het ideale beeld een volledig geïntegreerd model van start tot oplevering.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Archiview.

Beton:
Daarnaast participeren we vanuit onze visie van duurzaamheid (innovatie vanuit de eigenschappen van materialen) in de betonketenoverleggen van Groningen en van MVO-Nederland.

Energieopwekking:
Naast de materiaaleigenschappen is een andere denkwijze over energie en energiebeheer noodzakelijk. Dit is de reden dat we deelnemen in de doetank van Grunneger Power.

Duurzaamheidsdoelen

Procesverandering naar een integraal duurzaam project en bewustwordingsproces. Dit betekend begeleiden en inspireren van de opdrachtgever en integreren van het model. Het eerste en belangrijkste onderwerp van het proces is de doelen stellen. Gaat duurzaamheid over het reduceren van energiegebruik of meer. Moet het een bewustwordingsproces zijn voor het gebouw en de organisatie? Het vergt een andere manier van denken en kijken naar het ontwerp. Dit wil niet zeggen dat we met de huidige bouwmethodieken niet goed bezig zijn. Het kan beter en er kan een grotere integratie plaatsvinden. Als een materiaal duurzaam is wil dat nog niet zeggen dat het duurzaam word verwerkt of samengesteld. Zijn de C2C-materialen toepasbaar en vergelijkbaar. Het is belangrijk om inzichtelijk te maken wat en hoe we bouwen. Dit betekend dat we de LCA van het materiaal moeten beheren maar ook de LCA van het gebouw. Door deze denkwijze zullen we meerdere belangrijke beslismomenten in de LCA van het gebouw zijn.

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Archiview.

Vanuit onze betrokkenheid hebben we een nieuw concept ontwikkeld. Het duurzame concept kan alleen als een eenheid worden uitgevoerd dat dwingt je tot een integraal ontwerp waarin elke discipline haar kennis bijdraagt. Volledig volgens de BIM en C2C filosofie gemaakt. Het integrale ontwerp verplicht tot samenwerking van alle disciplines omdat architectuur, constructie, installaties en materialisatie een eenheid vormen en niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het uitgangspunt is de materialisatie en hun eigenschappen. Dit betekent dat we niet meer gaan stapelen, maar gebruik maken van de materialen en haar eigenschappen. Duurzaamheid is niet doorgaan met hetzelfde maar zoeken naar innovatie die een kleinere footprint op onze aarde achter laat. Een win-win situatie die kan leiden tot inspirerende ontwerpen. Dit is ook de reden dat we ons willen specialiseren als duurzaamheidsregisseur.
Een project in de visie van duurzaamheid als integraal model is ons ontwerp voor een woning genaamd "modern world".

Links naar projecten

Eigen projecten van Archiview of participaties, opgenomen in de Noorden Duurzaam Projectendatabase.
- Vooronderzoek Betonketenoverleg Gemeente Groningen
- Modern World

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Archiview.

De breekijzers zijn geplaatst waardoor een beweging zien onstaan.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Agenda
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst