| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
ARCADIS

Organisatieprofiel

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van ARCADIS.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden.
LocatiesAssen, gemeente Assen, DR
Omvang250+ personen
Producten/diensteninfrastructuur, milieu, gebouwen, water, projectmanagement,adviezen, ingenieursdiensten
Websitehttps://www.arcadis.com/nl/nederland/
ContactMatthijs Wetterauw | Senior adviseur | matthijs.wetterauw@arcadis.nl ARCADIS Nederland BV | Zendmastweg 19 | 9405 CD Assen | Nederland Postbus 63 | 9400 AB Assen | Nederland T. +31 627060839 | M. +31 627060839 | F. +31 592353112
Duurzaamheid
MissieAl decennia lang is duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel in onze projecten en adviezen. De komende jaren krijgt dat zelfs nog nadrukkelijker vorm, nu wij wereldwijd het maatschappelijk verantwoord ondernemen tot integraal onderdeel hebben gemaakt van onze werkmethode: Sustainability by Design®. Samen met onze opdrachtgevers bepalen wij voor ieder project de ambitie en reikwijdte van de toepassing van duurzame technieken en maatregelen. Dit doen wij aan de hand van aspecten als energie en CO2, materiaaltoepassingen, gezondheid en welzijn, mobiliteit, life cycle costs en ambitieniveaus. ARCADIS neemt als bedrijf ook zelf zijn verantwoordelijkheid: wij investeren nadrukkelijk in een duurzame bedrijfsvoering.
Actief inNoord-Nederland
DoelenVerdere reductie carbon footrpint, waarbij de focus ligt op transport: bevorderen overschakeling naar zuiniger auto's, bevorderen gebruik openbaar vervoer, bevorderen video conferencing
OnderzoekARCADIS heeft eigen carbon footprint bepaald. ARCADIS neemt maatregelen om het verbruik van gas en elektriciteit in kantoren, papierverbruik en vervoer zo veel mogelijk te reduceren en openbaar vervoer te stimuleren. Inmiddels beschikken alle medewerkers over een NS Businesscard en wordt het wagenpark tegen het licht gehouden. Ook duurzaam inkopen staat centraal. De richtlijnen van SenterNovem gebruiken we daarbij als handvat. Daarmee voldoet ARCADIS aan de criteria die door SenterNovem zijn opgesteld voor externe adviesdiensten. Enkele voorbeelden: onze medewerkers participeren in leefbaarheidsprojecten en KNHM, wij stimuleren het OV-gebruik door onze medewerkers, en werken met milieulabels voor onze leaseauto's, wij implementeren duurzaamheidsconcepten in onze kantoorgebouwen en zijn hoofdsponsor van de Nationale Boomfeestdag. Daarnaast is er nog een groot aantal andere initiatieven, variërend van klein tot groot.
InitiatievenEnkele voorbeelden: onze medewerkers participeren in leefbaarheidsprojecten en KNHM, wij stimuleren het OV-gebruik door onze medewerkers, en werken met milieulabels voor onze leaseauto's, wij implementeren duurzaamheidsconcepten in onze kantoorgebouwen en zijn hoofdsponsor van de Nationale Boomfeestdag. Daarnaast is er nog een groot aantal andere initiatieven, variërend van klein tot groot; van het hoofdsponsorschap van de Nationale Boomfeestdag tot het gebruik van duurzame koffie (Douwe Egbert Good Origin koffie met het UTZ-certified keurmerk). De maatschappelijke betrokkenheid is ook hoog. Medewerkers participeren in diverse maatschappelijke activiteiten, zoals Stichting ‘Leuk om te leren’, weekendschool, Matchpoint; Betrokken ondernemen Amersfoort, Zonnehuizen… – reduceren van papierverbruik, vervoer, gas en elektriciteit binnen kantoren – alle medewerkers beschikken over een NS Businesscard – duurzaam inkopen aan de hand van de richtlijnen van SenterNovem voor externe adviesdiensten
ResultatenARCADIS is gecertificeerd voor niveau 5 van de Ladder van ProRail. Verduurzaming van het wagenpark is ingezet. Reductie papierverbruik.
Certificaten- CO2-Prestatieladder
PresentatiesVerzorgt op verzoek inleidingen, presentaties of gastcolleges over duurzaamheid in de eigen sector, de eigen organisatie of van de eigen producten/diensten.