| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Urban Gro Lab.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Grote Markt 33, Groningen, gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

2 tot 10

Producten/diensten

innovatieversnelling, proeftuin, onderzoek, coalities, samenwerking

Website

http://urbangrolab.nl/

Contactgegevens

www.urbangrolab.nl, info@urbangrolab.nl, 0503678387

Organogram

Missie

Het Urban Gro Lab werkt met wetenschappers en praktijkexperts in Proeftuin Groningen aan de leefbare stad van de toekomst. Door van de praktijk te leren wordt nieuwe kennis opgedaan over de dynamiek van de stad. Verduurzaming is één van de essentiële taken voor de toekomstbestendige stad, waar het Urban Gro Lab dan ook graag een rol in speelt.
http://www.urbangrolab.nl/over

Lidmaatschappen

Links naar netwerken voor duurzame ontwikkeling waarbij Urban Gro Lab is aangesloten. Zie ook Duurzaamheidsnetwerken.
LogoVereniging Noorden Duurzaam

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Urban Gro Lab.

Het Urban Gro Lab ondersteunt projecten op het gebied van energiebesparing waarbij leveranciers en wetenschappers betrokken zijn. Ook coördineert het Urban Gro Lab een platform voor samenwerking op thema's die in de binnenstad raken (Platform for Inner city Environment & Dynamics), waarbij deze multidisciplinair opgepakt worden. Op die manier wordt gewerkt aan verdere inbedding van duurzame mobiliteitsopties.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Urban Gro Lab.

Het UGL heeft een bijdrage geleverd aan het opzetten van nieuwe projecten, aan het inzichtelijk maken van de stofwisseling van Groningen (tentoonstelling Sleutelen aan Stad en Land) en aan het betrekken van partijen bij duurzame mobiliteitstransitie.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst