| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Oosterhof Holman.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locaties

Malburgse sluis 5b, Arnhem, gemeente Arnhem, GE
Rinia van Nautaweg 2c, Giekerk, gemeente Tietjerksteradeel , FR
Kievitsweg 13, Grijpskerk, gemeente Zuidhorn, GR
Duinkerkenstraat 100 , Groningen, gemeente Groningen, GR
Koningsweg 3, Harlingen, gemeente Harlingen, FR
Westkern 7, Kootstertille, gemeente Achtkarspelen , FR

Aantal personen (categorie)

onbekend

Producten/diensten

Infrastructuur, bodembeheer, beton- en waterwerken, groenvoorziening en planontwikkeling

Algemene beschrijving

Middelgroot GWW bedrijf in (hoofdzakelijk) Noord-Nederland

Website

http://www.oosterhof-holman.nl/

Contactgegevens

http://www.oosterhof-holman.nl/nl/contact

Organogram

Organisatiedelen met een eigen profielpagina:

Oosterhof Holman

Missie

"Oosterhof Holman Beheer (OHB) is actief op het gebied van infrastructuur, milieutechniek, beton- en waterbouw, planontwikkeling en groenvoorziening en richt zich op het behalen van voldoende rendement ten aanzien van People, Planet en Profit (mens, milieu en rendement), de triple-P-benadering. Het beleid binnen OHB ten aanzien van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) gaat in op de factoren People, Planet en Profit en de manier waarop OHB hieraan invulling geeft."
"Oosterhof Holman heeft een brede blik op ontwikkelingen in de maatschappij, omdat we er zelf middenin staan. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons een brede maatschappelijke betrokkenheid tonen en een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren."

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Duurzaamheidsdoelen

People: zorgdragen voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van eigen werknemers en die van derden.
Planet: actief beperken van lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluidsoverlast, beperken van gebruik van grondstoffen en beperken van materiƫle schaden.
Profit: jaarlijks behalen van een profit, noodzakelijk om continu een verbeterende organisatie te kunnen zijn.

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Oosterhof Holman.

Oosterhof Holman tracht de CO2-markt in Noord-Nederland vlot te trekken door stelling te nemen voor CO2 gecompenseerd rijden. Zie http://www.oosterhof-holman.nl/nl/milieutechniek/activiteiten/duurzame-e...

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Oosterhof Holman.

Het veiligheids- gezondheids-, welzijns- en milieubeleid wordt geconcretiseerd in verschillende zorgsystemen.

Certificaten

Voert deze systeem- of productcertificaten voor duurzaamheid. Zie ook het Noorden Duurzaam Overzicht Duurzaamheidscertificaten.
- CO2-Prestatieladder
- ISO 14000/14001
- FSC
- Barometer Duurzaam Terreinbeheer
 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst