| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van DZyzzion.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Aardappelland 15, Drachten, gemeente Smallingerland, FR

Aantal personen (categorie)

1

Producten/diensten

Advisering inzake duurzaam ondernemen, duurzame gebiedsontwikkeling en andere duurzame zaken. Zie voor meer informatie: www.dzyzzion.nl/advies.

Diensten voor duurzame innovatie

- Strategie en duurzame innovatie
- Quick scans voor duurzame innovatie
- Organisatieadvies voor duurzame innovatie
- Duurzaamheidsverslaglegging
- Duurzaam inkopen
- Duurzaamheidscommunicatie
- Advies over duurzame mobiliteit
- Advies duurzaam bouwen
- Advies duurzame energie
- Platform voor duurzame bedrijven
- Advies circulaire economie

Algemene beschrijving

Adviesbureau voor duurzame ontwikkeling

Website

http://www.dzyzzion.nl

Contactgegevens

http://www.dzyzzion.nl/contact

Missie

DZyzzion wil bijdragen aan een duurzame economie en een betere wereld, door bedrijven en andere organisaties te helpen bewuste keuzes te maken en zo hun duurzame ambities in de praktijk te brengen.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij DZyzzion.

Informatie over duurzaamheid bij DZyzzion zelf is te vinden op www.dzyzzion.nl/mvo

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van DZyzzion.

Momenteel trekker van het project 100 Bedrijven Fossielvrij van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Website: http://www.fossielvrijondernemen.nl.

Links naar projecten

Eigen projecten van DZyzzion of participaties, opgenomen in de Noorden Duurzaam Projectendatabase.
- Koploperproject duurzaam ondernemen bedrijven

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij DZyzzion.

Ik ben vooral trots op de Koploperprojecten duurzaam ondernemen die ik in vele gemeenten heb opgezet en waarmee alleen al in Friesland inmiddels (stand begin 2017) zo'n 300 bedrijven en organisaties verduurzaamd zijn en met elkaar een stevig netwerk van duurzame organisaties vormen. Dat is de basis voor een sterke en duurzame regionale economie. Voor meer informatie, zie: www.dzyzzion.nl/koploperproject.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst