| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Bork Sloopwerken

Organisatieprofiel

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Bork Sloopwerken.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
LocatiesDolderweg 44, Steenwijk, gemeente Steenwijk, OV
Zwartschaap 46, Stuifzand, gemeente Hoogeveen, DR
Omvang10 tot 50 personen
Producten/dienstenSloopwerken, Asbestsaneringen, Recycling en afvalinzameling, Calamiteitendienst, Milieutechniek
Websitehttp://www.dekunstvanhetslopen.nl/
ContactBork Groep Tel: 0528-331225 Fax: 0528-331444 info@borksloopwerken.nl
Duurzaamheid
MissieVoor Bork bedrijven is slopen meer dan alleen slopen. Wij willen goed en verantwoord slopen. Dat vraagt in de eerste plaats om vakmanschap. Maar het vereist ook visie en oog hebben voor de toekomst. Zodat we aan de begrippen als 'duurzaamheid' en 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' een concrete invulling kunnen geven. Om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kracht bij te zetten, be- / verwerkt Bork Recycling afvalstromen tot hoogwaardige grond-, bouw-, en of brandstoffen waarbij een zo hoog mogelijke inzet hergebruik wordt nagestreefd. Dit voor zowel vrijkomende afvalstromen binnen de Bork Groep als ook afkomstig van externe klanten. Slooppuin wordt o.a. ingezet als grindvervanger, hout wordt o.a. geschikt gemaakt als grondstof voor de spaanplaatindustrie.
Actief inNoord-Nederland
OnderzoekBork Groep is gecertificeerd volgens de Co2 prestatieladder trede 3. Dit houdt in dat binnen de Bork Groep bedrijfsbreed gekeken wordt naar duurzame oplossingen. Een goed voorbeeld hiervan is de aanschaf van een hybride sloopkraan en euro 6 vrachtwagen. Voor wat betreft het duurzaam inzetten van afvalstromen richt Bork Recycling zich op grindvervangers. Deze worden geproduceerd van o.a. slooppuin.