| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Bork Sloopwerken.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locaties

Dolderweg 44, Steenwijk, gemeente Steenwijk, OV
Zwartschaap 46, Stuifzand, gemeente Hoogeveen, DR

Aantal personen (categorie)

10 tot 50

Producten/diensten

Sloopwerken, Asbestsaneringen, Recycling en afvalinzameling, Calamiteitendienst, Milieutechniek

Website

http://www.dekunstvanhetslopen.nl/

Contactgegevens

Bork Groep
Tel: 0528-331225
Fax: 0528-331444
info@borksloopwerken.nl

Missie

Voor Bork bedrijven is slopen meer dan alleen slopen. Wij willen goed en verantwoord slopen. Dat vraagt in de eerste plaats om vakmanschap. Maar het vereist ook visie en oog hebben voor de toekomst. Zodat we aan de begrippen als 'duurzaamheid' en 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' een concrete invulling kunnen geven.

Om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kracht bij te zetten, be- / verwerkt Bork Recycling afvalstromen tot hoogwaardige grond-, bouw-, en of brandstoffen waarbij een zo hoog mogelijke inzet hergebruik wordt nagestreefd. Dit voor zowel vrijkomende afvalstromen binnen de Bork Groep als ook afkomstig van externe klanten. Slooppuin wordt o.a. ingezet als grindvervanger, hout wordt o.a. geschikt gemaakt als grondstof voor de spaanplaatindustrie.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Bork Sloopwerken.

Bork Groep is gecertificeerd volgens de Co2 prestatieladder trede 3. Dit houdt in dat binnen de Bork Groep bedrijfsbreed gekeken wordt naar duurzame oplossingen. Een goed voorbeeld hiervan is de aanschaf van een hybride sloopkraan en euro 6 vrachtwagen. Voor wat betreft het duurzaam inzetten van afvalstromen richt Bork Recycling zich op grindvervangers. Deze worden geproduceerd van o.a. slooppuin.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst