| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Structura-Groep inclusief ondernemen

Organisatieprofiel

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Structura-Groep inclusief ondernemen.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
LocatiesBennevelderstraat 12, Benneveld, gemeente Coevorden, DR
Omvang1 persoon
Producten/dienstenStructuraNet biedt gestructureerde ondersteuning aan bedrijven, organisaties en instellingen die klant- en ontwikkelgericht willen groeien. Wij zien ons zelf als sociale architecten die zich richten op het vinden van interne oplossingen om de effectiviteit van “verander” processen in organisaties te verbeteren.
Websitehttp://www.structura-groep.nl
Contacth.gesink@structura-groep.nl 06-22929503
Duurzaamheid
MissieDe Idee Mensen ondernemen. Ze verzamelen kennis, materie, ideeën. Ze verwerken of bewerken deze. Ze passen kennis en ervaring toe: ze gebruiken wat ze geleerd of gemaakt hebben, soms met winstoogmerk, soms zonder. Ze werken alleen of met (vele) anderen aan hun onderneming. Structura biedt een universeel toepasbaar model dat mensen kan helpen zich een beeld te vormen van hun onderneming, zich een oordeel te vormen en zelf besluiten te nemen. Mensen verschillen. Dat kan ze verbinden, maar ook scheiden. Structura helpt behoeften en belangen van mensen die samen iets ondernemen zichtbaar en bespreekbaar te maken. De kaarten komen op tafel te liggen: zowel die van menselijke ambities en dromen, als die van (harde) economische realiteiten. Vervolgens kunnen er keuzes gemaakt worden die materiële en / of immateriële winst kunnen opleveren voor alle betrokkenen.
Actief inNederland, Noord-Nederland
Diensten- Quick scans voor duurzame innovatie
- Opleidingen voor duurzame innovatie
- Seminars en cursussen voor duurzame innovatie
DoelenOp basis van het Structura Assessment kan StructuraNet zorgen voor begeleiding van ontwikkelingstrajecten. Dit is echter niet het doel: met de Structura Analyse beogen we dat de mensen in de onderneming zo snel en gericht mogelijk aan de slag kunnen in het proces. Ze zullen zelf de ontwikkelingen moeten dragen en uitvoeren.
OnderzoekVoor Structura staat de mens centraal: het zijn uiteindelijk de mensen die in het proces werkzaam zijn die individueel en samen het resultaat bepalen. Het zijn de mensen die ontwikkelingen dragen. Ook in het nemen van besluiten staat “de mens”centraal. Ervaring, creativiteit en intuïtie en gevoel zijn belangrijke voorwaarden voor een goede besluitvorming, maar uw besluiten neemt u uiteindelijk op basis van (gezond) verstand als u het Structura Model hanteert. Een goede analyse van een probleem is waardevol, maar niet ons einddoel: we willen probleemoplossend werken. We gaan met u na welke stappen gezet kunnen worden om een positieve ontwikkeling op gang te brengen. Het Structura Model is een ontwikkelingsmodel, toepasbaar in elke onderneming.
InitiatievenSociaal Architect Ondernemers vindt men op allerlei niveaus: in multinationals, in éénmansbedrijven, in vrijwilligerswerk, in profit- en non-profitorganisaties, in voetbalclubs, jeugdclubs…. Waar dan ook: van belang is dat de ondernemer echt iets te vertellen heeft over het proces waarvan hij deel uitmaakt. De ondernemer is de organisator en beheerder van het proces, soms alleen, maar vaak samen met anderen. Hij zal een functie moeten bekleden of een rol moeten vervullen waarin hij (mede-) zeggenschap heeft over besluitvorming. Een ondernemer is iemand die aanspreekbaar is op …, die zich iets mag toe-eigenen op basis van zijn inzet, maar tegelijkertijd mede de rekening betaalt als zaken tegenvallen. Als managers ondernemers willen worden zullen ze aan deze eisen moeten voldoen. Hetzelfde geldt voor ambitieuze bestuurders.