| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Burgerinitiatieven Groningen (BiG)
Campagnes
Cijfers
Kengegevens
TafelsoortVoorzieningenkoepel
OnderwerpBurgerinitiatieven
WerkgebiedGemeente Groningen, Vinkhuizen (Gemeente Groningen)
StatusIn oprichting. Er is een kwartiermaker of een kerngroep aan het werk om een nieuwe tafel op te starten.
BeheerZelfmelding
Manifest
Missie
Verzamelpunt en spreekbuis zijn van en voor burgerinitiatiefnemers in de gemeente Groningen
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling.
Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp.
We hebben geen winstoogmerk.
We bestaan voor onbepaalde tijd.
Werkstijl en ambitie
We richten ons op onderlinge uitwisseling en samenwerking.
We richten ons op publiek, politiek en overheden.
Interne democratie
Wij zijn een vereniging.
We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan lid worden. We kennen geen numerus fixus.
We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, campagnes en cijfers.
We zijn democratisch: we hebben een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, campagnes en cijfers.
Kerntaken
We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen.
We willen campagnes die deze kwesties aanpakken initiƫren en/of steunen.
We willen cijfers van deze kwesties en campagnes bijhouden.
Welkom
Welkom bij de branche van de burgerinitiatieven in de gemeente Groningen! Medio 2019 stelden Feikje Kenter, Marco Agema en Conny Eldering, die onafhankelijk van elkaar werkten aan krachtenbundeling van burgers, de vraag of het niet tijd was voor een gemeentebrede branchevereniging van burgerinitiatieven. Een kleine rondvraag gaf bevestiging en leverde steun op van WIJS en van de vereniging Noorden Duurzaam. Via WIJS is contact gelegd met de opleiding Facility Management van de Hanzehogeschool. Dit najaar werken daardoor ruim 150 4e-jaar studenten mee aan een veldonderzoek. Ze brengen de burgerinitiatieven en hun vraagstukken in alle wijken en buurten van de gemeente in kaart. Dat maakt het mogelijk om een verzendlijst en een prioriteitenagenda op te stellen, en ook om strategisch advies te geven aan vele initiatieven en aan de startende brancheorganisatie.
Alles op deze pagina is concept. Dit najaar komt er een bijeenkomst waar alle burgerinitiatieven voor worden uitgenodigd. Daar worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd, wordt de stemming gepeild en bij voldoende steun wordt een oprichtingsbestuur gevormd. Het voorwerk wordt gedaan door een open initiatiefgroep, wat inhoudt dat iedereen die als burgerinitiatiefnemer wil meedenken of meewerken kan aansluiten. Mail hiervoor naar info@burgerinitiatievengroningen.nl.
Lidmaatschap
CriteriaLeden zijn burgerinitiatieven in de gemeente Groningen.
Voordelen
Kosten
AanmeldenDe inschrijving opent als tijdens de hierboven genoemde bijeenkomst wordt besloten tot oprichting.
Contact
Websitehttp://www.burgerinitiatievengroningen.nl
E-mailinfo@burgerinitiatievengroningen.nl