| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Seniorenplatform Vinkhuizen (SPV)
Kengegevens
TafelsoortBewonerskoepel
OnderwerpSenioren Vinkhuizen
WerkgebiedVinkhuizen-Noord (Gemeente Groningen), Vinkhuizen-Zuid (Gemeente Groningen)
StatusIn oprichting. Er is een kwartiermaker of een kerngroep aan het werk om een nieuwe tafel op te starten.
BeheerZelfmelding
Manifest
Missie
Vertegenwoordigen van de senioren in de wijk Vinkhuizen in het Wijkoverleg en in initiatieven voor leefbaarheid (bijvoorbeeld mobiliteit, milieu, armoedebestrijding, veiligheid).
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling.
Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp.
We hebben geen winstoogmerk.
We bestaan voor onbepaalde tijd.
Werkstijl en ambitie
We richten ons op onderlinge uitwisseling en samenwerking.
We richten ons op een brede achterban en op andere tafels.
Interne democratie
Wij zijn een informeel netwerk zonder rechtspersoonlijkheid.
We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan lid worden. We kennen geen numerus fixus.
We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, campagnes en cijfers.
We zijn democratisch: we hebben een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, campagnes en cijfers.
Kerntaken
We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen.
We willen campagnes die deze kwesties aanpakken initiëren en/of steunen.
We willen cijfers van deze kwesties en campagnes bijhouden.
Welkom
Welkom bij het Seniorenplatform Vinkhuizen! We zijn een netwerk voor alle ruim 2000 senioren in onze wijk. We houden contact met iedereen door bijeenkomsten en contactgroepen. Hieronder leest u hoe dat werkt. Het SPV is deelnemer in het Wijkoverleg Vinkhuizen (WOV) en is ook vertegenwoordigd in het WOV-bestuur. Verderop bij ‘Topprioriteiten’ ziet u standpunten van het SPV die we in het Wijkoverleg inbrengen. Onze nieuwsberichten vindt u op vinkhuizen.nl, onder Projecten.
Vragen en antwoorden
Hieronder algemene vragen en antwoorden over het SPV. Er is ook een handleiding voor zelf via de website in- en uitschrijven bij contactgroepen. Die handleiding vindt u onder de knop "Contactgroepen".
Wat zijn contactgroepen?
Organiseert het Seniorenplatform ook activiteiten?
Waarom deelnemen aan een contactgroep?
Hoe kan ik aanmelden of opzeggen?
Kan ik mijn kaartclubje aanmelden als contactgroep?
Kan ik in meerdere contactgroepen deelnemen?
Hoe zit het met de privacy?
Kan ik iets bijdragen?
Topprioriteiten
Kwesties1 Isolement
2 Mobiliteit
3 Veiligheid
Campagnes1 Vinkmobiel
Cijfers1 Deelnemers Seniorenplatform (aantal)
2 Contactgroepen Seniorenplatform (aantal)
Lidmaatschap
Criteria- U bent senior;
- U woont in of bent actief in de wijk Vinkhuizen
- U onderschrijft de doelstelling van het SPV.
Voordelen- Onderling contact;
- Samen sterk;
- Bijdragen aan de democratie van de wijk;
- Bijdragen aan leefbaarheid en duurzame ontwikkeling van de wijk;
KostenDeelname aan het Seniorenplatform Vinkhuizen is kostenloos.
InformatieBinnenkort opent de aanmelding voor het Seniorenplatform Vinkhuizen. Er komt ook een maandelijks spreekuur. Zodra dat ingaat leest u hier de plaatsen en tijden.
Contact
Websitehttps://www.seniorenvinkhuizen.nl