| Tafelatlas | Niet ingelogd | Aanmelden als lid of volger | Inloggen
Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van ASN Installaties.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Birdaarderstraatweg 127, Dokkum, gemeente Friesland, FR

Aantal personen (categorie)

onbekend

Producten/diensten

Producten: zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers, cv-ketels, led-verlichting en ventilatiesystemen. Diensten: Advies m.b.t. verduuzamen & serviceabonnementen voor de diverse producten.

Diensten voor duurzame innovatie

- Advies duurzaam bouwen
- Advies duurzame energie

Algemene beschrijving

ASN Installaties staat voor comfortabel, veilig en gezond wonen en werken. Onze specialisten zorgen voor advies, installatie, service en onderhoud van onder andere zonnepanelen, warmtepompen, cv-ketels en ventilatiesystemen. Ook nemen wij iedereen mee richting de energietransitie.

Website

http://www.asndokkum.nl

Contactgegevens

Birdaarderstraatweg 127
9101 CZ Dokkum

Telefoon: 0519 – 82 00 00
Fax: 0519 – 82 00 19
E-mail: info@asndokkum.nl

Missie

''Wij werken hard aan een duurzame toekomst. Samen met onze leveranciers ontwikkelen wij producten die daaraan bijdragen. Door producten aan te bieden die zelf op een groene manier energie opwekken, of met producten die zuiniger omgaan met onze fossiele brandstoffen. Wij doen ons best om het voor iedereen mogelijk te maken om mee te helpen aan een duurzame toekomst''.
Bron: https://www.asndokkum.nl/missie-en-visie/

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij ASN Installaties.

Om woningen energiezuiniger te maken hebben de gemeente Dantumadiel en Dongeradeel het initiatief genomen voor de oprichting van Goed Bezig. Goed bezig is een consortium van regionale bedrijven die alle 'Meer Met Minder' gecertificeerd zijn. Via één aanspreekpunt verzorgen de Goed Bezig bedrijven voor iedereen het hele traject, van advies, subsidiëring tot en met de uitvoering van alle soorten energiebesparende maatregelen.

Duurzaamheidsdoelen

Als Freon fan Fossylfrij Fryslân helpen wij het gebruik van fossiele brandstoffen snel te verminderen. De Freonen is een snelgroeiend netwerk dat samen met jou de provincie Fryslân wil verduurzamen.

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van ASN Installaties.

http://www.asndokkum.nl/nl/over-asn-installaties/referenties

Zonnepanelen voor Vitamaris Schiermonnikoog, Ameland basisschool te Nes 360 zonnepanelen, Reduzum collectieve inkoop zonnepanelen

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij ASN Installaties.

http://www.asndokkum.nl/nl/over-asn-installaties/referenties

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst