| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Vitens

Organisatieprofiel

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Vitens.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.
Kengegevens
Drinkwaterbedrijf in o.a. Friesland
LocatiesSnekertrekweg 61, Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, FR
Grietenij 17-05, Lelystad, gemeente Lelystad, FL
Omvang250+ personen
Producten/dienstenDrinkwater
Websitehttp://www.vitens.nl
Contactwalter.ijbema@vitens.nl
Duurzaamheid
MissieVitens is een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt. Vitens wil zichtbaar verduurzamen om een optimale bijdrage te leveren aan het verbeteren van het leefmilieu
Actief inNoord-Nederland
DoelenIn 2010 is de uitstoot van CO2 met 5% gereduceerd t.o.v. referentiejaar 2008.
OnderzoekVitens heeft een climate footprint laten uitvoeren om inzichtelijk te krijgen hoeveel broeikasgassen er geemmiteerd worden. De footprint wijs uit dat we de internationale reductiedoelstellingen al gehaald hebben (50% reductie t.o.v referentiejaar 1990) Aan de hand van de footprint worden verdere reductiedoelstellingen geformuleerd.
InitiatievenVitens wint duurzaamheidsprijs "Ei van Columbus" voor methaanproject Spannenburg. Het ruwe water dat op productiebedrijf Spannenburg (Tjerkgaast) gezuiverd wordt tot drinkwater bevat veel methaan (broeikasgas dat 21 keer meer bijdraagt dan CO2)Door het gas uit te stoten draagt Vitens bij aan klimaatverandering. Op de locatie wordt in 2011 een aanvang gemaakt met het afvangen van het methaan door middel van vacuumontgassing. Het afgevangen gas zal worden ingezet als gas voor bedrijfsauto's of zal worden teruggeleverd aan het gasnet. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden. het bedrag zal worden ingezet voor duurzame drinkwaterprojecten in derde wereldlanden (Water for life)
ResultatenEnergiescans hebben veel reductiemaatregelen opgeleverd. De inkoop van groene stroom geeft een enorme CO2 reductie in de footprint. Wij verwachten van onze leveranciers een duurzame bedrijfvoering. Ondanks dat dit moeilijk te meten is wordt op deze wijze "de keten" in beweging gebracht. De climate footprint is uitgevoerd door Climate partners.