| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Beach Ameland

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Beach Ameland.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Westerpad 1A, Nes Ameland, gemeente Ameland, FR

Aantal personen (categorie)

2 tot 10

Producten/diensten

Surf & Outdoor center, tourisme, Ameland, teambuilding, schoolreis, bedrijfsuitje, sportieve arrangementen, educatie, Cradle2Cradle, strandhuis, buitensport, duurzaam, zelfvoorzienend, earthship, eco, local products, yoga, aloha

Algemene beschrijving

Surf & Outdoor sports center op Ameland. Bezoekers aan het eiland kunnen bij Beach Ameland terecht voor leuke, sportieve aktiviteiten welke georganiseerd worden vanuit het vernieuwde strandhuis. Deze locatie is geheel opgebouwd vanuit de Cradle2Cradle filosofie mmv oa Epea & C2C islands

Website

http://www.beach-ameland.nl

Contactgegevens

www.beach-ameland.nl
info@beach-ameland.nl
0519-543530 / 06 27226906

Inschrijfnummer KvK

52582736

Missie

Beach Ameland is een educatief C2C inspired outdoor sportcentrum voor jong en oud waar je op een ecologisch verantwoorde manier kunt sporten, leren en ontspannen.
We streven naar een totaalconcept van duurzaamheid op het gebied van sport, design, materialen, water, energie, eten&drinken, educatie en samenleving.
Voor de realisatie krijgt Beach Ameland veel steun via de provincie Frielsand, C2C Islands (epea, wetsus, vitens, tu delft, gemeente ameland), lokale bedrijven, bezoekers en kennissen.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Beach Ameland.

De kwaliteit van het bedrijf wordt gehandhaafd door Epea en partijen uit de C2C Islands groep. Keurmerken zullen uiteindelijk aangevraagd worden indien daarmee een toegevoegde waarde ontstaat. Denk hierbij aan Greenkey, Coastwatch, schoonste strand etc.

Duurzaamheidsdoelen

Duurzaamheid wordt integraal toegepast op het gehele bedrijf. Het doel is om volgend jaar alle aspecten zoals eerder genoemd zo optimaal mogelijk gerealiseerd te hebben. Er is al veel voltooid, maar met name het educatie en eten&drinken gedeelte moet nog uitgewerkt worden.

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Beach Ameland.

Het hele bedrijf is een duurzaamheidsproject, op vrijwel elk vlak. Dit is dus te veel om in 100 woorden te noemen! Maar het ziet er ongeveer zo uit:
sport: eco-wax, eco wetsuits, houten surfboards
design: uniek, functioneel en aangepast aan locatie
materialen: amelander bomen, amelander schapenwol, bio-/C2C gebruiksmaterialen
water: opvang regenwater, grondwater, eco-toilet, bioafbreekbare zeep
energie: zonnepanelen, accumachines, energiezuinige koelkast
eten & drinken: oggu frisdrank, locale producten, eco-disposables
community: locals leren over Cradle2Cradle, kennis uit omgeving, samenwerking
educatie: samenwerking met stichting de Noordzee en EPEA

 

Biogas Centrum Groningen

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Biogas Centrum Groningen? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Hoendiep 270-B, Hoogkerk, gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

onbekend

Producten/diensten

Optimalisatie van biogasproductie door voorbewerking van biomassa, Gebruik van laagwaardige energie voor verwarming, Ontsluitingstechnieken voor biomassa, Capaciteitsverhoging biogas productie, Verwerking digestaat, Vergroening biogas, Mineralen toepassing vanuit digestaat bewerking

Algemene beschrijving

Biogas Centrum Groningen is opgezet om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de groen gas doelstellingen door middel van biogas productie via vergisting van biomassa.

Website

http://www.biogascentrumgroningen.nl/nl/

Contactgegevens

http://www.biogascentrumgroningen.nl/nl/contact-bcg/contact

Inschrijfnummer KvK

01173025

Missie

Het doel van BCG is het aanbieden van experimentele onderzoeksfaciliteiten op het gehele gebied van vergisting en biogas, en het verzorgen van cursussen en opleidingen op dit gebied. Ondernemers, overheden of kennisinstellingen kunnen hun vragen of hypotheses in de praktijk toetsen met behulp van de onderzoeksfaciliteit. Tevens wordt vanuit de onderzoeksfaciliteit kennis ontwikkeld en openbaargemaakt.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Duurzaamheidsdoelen

Biogas Centrum Groningen is opgezet om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de groen gas doelstellingen door middel van biogas productie via vergisting van biomassa. BCG doet dit door het opbouwen en inzetten van testfaciliteiten voor derden, het uitvoeren van eigen onderzoek en de verspreiding van bestaande kennis via een digitaal handboek en verzorgen van op de praktijk gerichte opleidingen en cursussen. Ook is via BCG een vragenloket geopend.

Deze testfaciliteiten worden in het kader van het project ingezet in verschillende deelprojecten, waarin een groot aantal bedrijven en organisaties participeert. Hiermee is gewaarborgd dat vragen en problemen die vanuit de praktijk zijn ontstaan worden aangepakt.

Vanuit de industrie worden initiatieven opgezet om op industriële schaal biogas te gaan produceren.

 

Solar Electricity Products BV

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Solar Electricity Products BV? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locaties

Bijlestaal 52, Broek op Langedijk, gemeente Langedijk, NH
Marsweg 17 , Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, FR

Aantal personen (categorie)

onbekend

Producten/diensten

Produceren van zonnepanelen, systeemcomponenten, NICE glas/glas module, PV-GIDS (PV Geïntegreerd Isolerend Dak Systeem) en Solar Bear (voor PV montage op het platte dak).

Website

http://www.solarelectricity.nu/

Contactgegevens

http://www.se-development.nl/index.php?option=com_content&view=article&i...

Inschrijfnummer KvK

53198883

Missie

Het grootschalig gebruik van zonnestroom (PV) op de Nederlandse markt mogelijk te maken om daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de CO2 reductie doelstellingen, gesteld door Solar Electricity Development, van 2020.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Duurzaamheidsdoelen

"Ons streven is de bijdrage van PV voor de Nederlandse duurzame energiemarkt te vergroten. Om de duurzame energie doelstellingen voor 2020 te halen, moet PV een belangrijke rol gaan spelen. Door de snel afnemende module kosten zal Solar Electricity Development BV financieel aantrekkelijke projecten ontwikkelen, daarbij gebruik makend van de nieuwste zonnetechnologie oplossingen gecombineerd met slimme project toepassingen."
(Bron: http://www.se-development.nl/index.php?option=com_content&view=article&i...)

 

Triple Benefit

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Triple Benefit.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

De Braakweg 12A, Enschede, gemeente - Select your state or province, OV

Aantal personen (categorie)

1

Producten/diensten

Duurzame procesverbetering in de kunststoffen en composieten industrie - Projectmanagement - Circulaire economie, waaronder Recycling - Industriele procesverbetering met Lean of Innovatieve oplossingen

Diensten voor duurzame innovatie

- Materiaalkundig onderzoek voor duurzame innovatie
- Organisatieadvies voor duurzame innovatie
- Onderzoek naar verduurzamen van procestechnologie

Algemene beschrijving

Triple Benefit is een onafhankelijk projectbureau dat zich richt op circulaire oplossingen in de kunststoffen industrie. Graag transformeren wij uw processen met u, bijvoorbeeld door nieuwe innovaties te ontwikkelen of de grenzen van uw processen te verleggen. Wij gaan uit van de gedachte dat in iedere verspilling een besparingskans schuilt. Of het nu een lean verspilling of een milieubelasting is.

Website

http://www.triplebenefit.nl

Inschrijfnummer KvK

50143875

Missie

Het ondersteunen van organisaties bij het verduurzamen van hun activiteiten met een concurrerender kostenstructuur.
Te denken valt aan:
Zoveel mogelijk circulariteit in de kunststoffenindustrie

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Triple Benefit.

- Pyrolyse van composieten, Recycling van Polyurethaan, composieten, multilayer
- Projectmanagement en investeringsprojecten recycling
- Draagbare extruder voor recyclaten
- Pico hydropower for developing countries

Duurzaamheidsdoelen

MVO in de genen van de organisatie
Verduurzamen bedrijfsprocessen
Kunststoffen recycling en biobased kunststoffen

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Triple Benefit.

- Onderhouden zelfverklaring ISO 26000
- Projectmanagement recycling projecten
- Ontwikkeling technieken voor recycling

Links naar projecten

Eigen projecten van Triple Benefit of participaties, opgenomen in de Noorden Duurzaam Projectendatabase.
- Clustering nieuwe materialen
- Productieverbetering windmolenbladen
- Pyrolyse van composieten

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Triple Benefit.

Meerdere recyclingfabrieken in de wereld
Meerdere verbeterprojecten m.b.t. kunststoffen recycling
Overstap naar elektrisch rijden op zonne-energie
Zie rapportage ISO 26000 op de website

 

Westermann installatietechniek bv

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Westermann installatietechniek bv? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Castorweg 25, Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, FR

Aantal personen (categorie)

100 tot 250

Producten/diensten

Zwembadtechniek, sportaccomondaties, renovatie- en verbetertrajecten. Installaties van laboratoria, cleanrooms en industriële procesruimtes. Behoud van machines, gebouwen, apparatuur en gezondheid van medewerkers.

Algemene beschrijving

Allround installatiebedrijf.

Website

http://westermann.nl/

Contactgegevens

http://www.westermann.nl/sections/view/69

Inschrijfnummer KvK

01120068

Missie

"Ook bij Westermann zijn de drie hoofdtakken voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, People, Planet en Profit, nauw in de bedrijfsvoering verweven. Ons pand is bijvoorbeeld een fraai voorbeeld van een bijna energieneutrale huisvesting. (...) Duurzaamheid zit bij Westermann ook verweven in onze relaties met klanten en relaties. We streven naar langdurige en oprechte contacten, waar beide partijen zich goed bij voelen. Al zeventig jaar leveren we vakwerk. Dat kan alleen met vakmensen en daar zijn we zuinig op. (...) Winst is niet alles. Binnen de Damstra-holding worden sportclubs gesponsord en steunen we diverse initiatieven op maatschappelijk gebied. Ook bieden we stagiaires en mensen met een beperking de kans om bij ons werkervaring op te doen."
(Bron: http://www.westermann.nl/sections/view/75)

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Certificaten

Voert deze systeem- of productcertificaten voor duurzaamheid. Zie ook het Noorden Duurzaam Overzicht Duurzaamheidscertificaten.
- Zonnekeur
 

Emkon Emmen BV

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Emkon Emmen BV.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Handelsweg 10, Emmen, gemeente Emmen, DR

Aantal personen (categorie)

10 tot 50

Producten/diensten

Aluminium kozijnen, kunststof kozijnen, stalen kozijnen, serre's en veranda's, glasconstructies en zonnepanelen

Website

http://www.emkon.nl

Contactgegevens

Handelsweg 10
7826 TC Emmen
0591-626262
info@emkon.nl

Missie

Ons beleid is gericht om op een duurzamere manier te produceren met behoud van kwaliteit. Ook advisering betreffende energiebesparende maatregelen voor gebouwen en woningen wordt één van onze nieuwe speerpunten evenals het upgraden van oudere gebouwen.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Emkon Emmen BV.

Bij het inkopen van grondstoffen en halffabrikaten wordt gekeken naar de milieuvriendelijkheid van de grondstoffen en halffabrikaten. Tevens hebben wij onze eigen groene zonnestroom-systeem op ons dak staan. Afval wordt waar mogelijk van elkaar gescheiden en hergebruikt. Het personeel wordt steeds meer bewust gemaakt van de voordelen van duurzaam ondernemen.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Emkon Emmen BV.

Verlaging van het verbruik van grijze energie met circa 35% door onze zonnepanelen-systeem.

 

Groningen Seaports

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Groningen Seaports? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Handelskade Oost 1, Delfzijl, gemeente Delfzijl, GR

Aantal personen (categorie)

10 tot 50

Producten/diensten

Beheer en regie van havens en bedrijventerreinen, logistieke diensten voor industrie, dienstverlening en handel in en rond haar havens.

Algemene beschrijving

- 160 bedrijven, 10220 arbeidsplaatsen (waarvan 4800 indirect)
- 15% totale chemische produktie NL op Chemie Park Delfzijl
- 20% totale elektriciteitsproduktie in Eemsdelta (v.a. 2012 ± 35%)
- Aanbieder alle typen bedrijventerreinen (van MKB tot klasse 6)
- Ook 2 binnenhavens: Oosterhorn- en Farmsumerhaven

(Bron: website Groningen Seaports)

Website

http://www.groningen-seaports.com/

Contactgegevens

http://www.groningen-seaports.com/Contact.aspx

Missie

"Groningen Seaports bestaat om op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten - en dus de werkgelegenheid - in de direct onder haar beheer dan wel regie vallende havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten te stimuleren."

(Bron: website Groningen Seaports)

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Certificaten

Voert deze systeem- of productcertificaten voor duurzaamheid. Zie ook het Noorden Duurzaam Overzicht Duurzaamheidscertificaten.
- Ecoports
 

Natuur en Milieufederatie Groningen

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Natuur en Milieufederatie Groningen? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Aantal personen (categorie)

10 tot 50

Producten/diensten

Visiebepaling, beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging, creëren van draagvlak, samenwerkingsverbanden, bewustwording, voorbeeldfunctie; initiatie, voorbereiding en uitvoering van projecten; in natuur, milieu, landbouw op een duurzame wijze

Algemene beschrijving

De Natuur en Milieufederatie Groningen behartigt de belangen van natuur, milieu en landschap in Groningen en ondersteunt mensen en organisaties die zich daarvoor inzetten

Website

http://nmfgroningen.nl/

Contactgegevens

Zuiderpark 16
9724 AG Groningen
050-3130800
info@nmfgroningen.nl

Missie

Wij bevorderen het behoud, herstel en optimaal beheer van natuur, milieu en landschap in onze provincie. Samen voor een mooi en duurzaam Groningen!

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Natuur en Milieufederatie Groningen.

Onderzoeken in 2010 geïnitieerd en in uitvoering
- Hennep-to-house: hennep als isolatiemateriaal in de bouw, C2C certificering, www.henneptohouse.nl
- Toepassingen van C2C in de landbouw

Links naar projecten

Eigen projecten van Natuur en Milieufederatie Groningen of participaties, opgenomen in de Noorden Duurzaam Projectendatabase.
- C2C-project Milieufederaties

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Natuur en Milieufederatie Groningen.

Projectresultaten in 2010
- Aandacht in het Provinciaal omgevingsplan voor revitalisatie van bedrijven terreinen en concentratiegebieden voor windmolens
- Duurzaam bouwen: de energie slimme klusdag
- Participatie in het Duurzaamheidscentrum Groningen
- Debat over CO2 opslag gestart
- Vergroten van de biodiversiteit: leefmilieu van de huismus, uitbreiden eetbaar groen aanbod in de stad.

 

Ontwerpburo Kiemkracht

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Ontwerpburo Kiemkracht.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Homerilaan, Midwolda, gemeente Oldambt, GR

Aantal personen (categorie)

2 tot 10

Producten/diensten

Interieurontwerpen voor particulier en bedrijf,verkoop natuurverf,woon- en lifestyleproducten, natuurlijke woningstoffering en bedrijfsinrichtingsmaterialen en producten.

Website

http://www.ontwerpburokiemkracht.nl

Contactgegevens

http://www.ontwerpburokiemkracht.nl/contact

Missie

Kiemkracht wil mensen inspireren en op een positieve manier aanzetten tot bewuste keuzes voor een gezond woon- en werkklimaat.

 

TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN)

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN)? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Paterswoldseweg 810, Groningen, gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

2 tot 10

Producten/diensten

Bemiddeling bij kennistransfer tussen het MKB en kennisinstellingen (vraagdefinitie, opdrachtformulering voor technologische en economische haalbaarheidsstudies, advies bij vertaling naar project- en ondernemersplannen). Monitoren van marktontwikkelingen, behoeftesignalering, initiëren samenwerking, meezoeken naar financieringsmogelijkheden.

Algemene beschrijving

Wij ondersteunen het MKB bij het oplossen van vragen en problemen op technologisch, bedrijfskundig en economisch gebied.
We hebben contacten met de kennisinstellingen in Noord-Nederland, een groot netwerk, en kunnen indien nodig ook andere kennisaanbieders inschakelen.

Website

http://www.tcnn.nl

Contactgegevens

050 - 575 2826
postbus@tcnn.nl

Missie

Economische versterking van het Noord-Nederlandse MKB door innovatie en samenwerking: vernieuwing van producten, processen en diensten, met behulp van de kennisinstituten in Noord-Nederland.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN).

Onderstaand worden een paar voorbeelden van projecten gegeven waar TCNN een bijdrage aan levert:
- verduurzaming van terrasverwarming
- slim energiemanagementsysteem voor licht en warmte
- nieuw lectoraat voor duurzame innovatie en duurzame kunststoffen
- Duurzame Agro-Business & Life Sciences in de Eems Dollard Regio

Links naar projecten

Eigen projecten van TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN) of participaties, opgenomen in de Noorden Duurzaam Projectendatabase.
- Duurzame Agro-Business & Life Sciences
 
Socials