| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

ASQA Subsidies B.V.

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van ASQA Subsidies B.V..
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Bornholmstraat 76, Groningen, gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

2 tot 10

Producten/diensten

Subsidieadvies, projectmanagement en initiatie van samenwerkingsprojecten. Wij kunnen u snel, effectief en kosteloos een inschatting geven van de mogelijkheden van subsidies voor uw organisatie.

Diensten voor duurzame innovatie

- Subsidieadvies duurzaamheid

Algemene beschrijving

Wij begeleiden organisaties gedurende het gehele subsidieverwervingsproces van projectinitiatie en inventarisatie van de subsidiemogelijkheden tot en met het opstellen van de einddeclaratie en het begeleiden van de hierop volgende controles. Voor onze opdrachtgevers verwerven we Europese, Nederlandse, regionale en sectorale subsidies voor onderzoek en ontwikkeling, duurzaamheid (circulaire economie, energie, milieu), internationalisering, scholing, innovatieve samenwerking en investeringen.

Contactgegevens

Tel.: 050-2057887
E-mail: info@asqasubsidies.nl

Inschrijfnummer KvK

58220798

Missie

ASQA staat voor ‘Age Si Quid Agis’, ofwel: als je iets doet, doe het dan goed. Dit vertaalt zich in een dienstverlening die veel verder gaat dan het optreden als intermediair tussen bedrijf en subsidieverstrekker. Ons team bestaat inmiddels uit zeven adviseurs die de subsidieregelingen goed kennen en het innovatieve karakter van onze klanten begrijpen. Wij vertalen en verbinden ideeën voor technologische ontwikkelingen op een unieke manier tot kansrijke projectplannen met een duidelijk perspectief op maatschappelijke meerwaarde en/of economisch perspectief. Dit resulteert in een zeer hoog percentage gehonoreerde subsidieaanvragen. Om de kans op een subsidie te vergroten, initiëren wij projecten die zowel aansluiten bij de beoordelingscriteria van de subsidieregeling als de wensen en behoeften van de aanvrager(s). Zo maken wij belangrijke innovaties mogelijk met omvangrijke subsidiebedragen, waarvan het merendeel op het gebied van biobased en circulaire economie.

 

2S&P!

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van 2S&P!.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

nvt, Eindhoven, gemeente Eindhoven,

Aantal personen (categorie)

10 tot 50

Producten/diensten

Samenwerkingsverband, effectief duurzame oplossingen, cradle to cradle, servicegerichte dienstverlening,

Algemene beschrijving

To Serve and Project!, is een samenwerking tussen organisaties die vanuit hun eigen expertise en juist door cocreatie samen met u de antwoorden kunnen definiëren. Antwoorden op juist die vragen die het mogelijk maken om concreet te kunnen starten met op C2C geïnspireerde, effectief duurzame oplossingen.

Website

http://www.toserveandproject.org

Contactgegevens

http://www.toserveandproject.org/contact

Missie

2S&P! is een onafhankelijke partner en vormt vanuit haar visie, die uitnodigt tot samenwerken, een dynamisch en open netwerk van specialisten die een breed gedragen missie actief ondersteunen door hun focus op implementatie. De implementatie van eco-effectieve en innovatieve oplossingen, welke nu en in de toekomst een positieve voetafdruk bewerkstelligen en in potentie bijdragen aan de totstandkoming van een cyclische economie.
Kern van de dienstverlening is dat we als samenwerkende partijen een breed pallet aan kennis en een groot netwerk kunnen delen en toegankelijk maken voor u als opdrachtgever. Hierdoor kunnen we versnelling aanbrengen in vraagstukken. Dit wordt als kracht van de samenwerking uitgedragen.

 

SVCS - Sustainable Value Cycle Solutions

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van SVCS - Sustainable Value Cycle Solutions.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Schoterlandseweg 50, Hoornsterzwaag, gemeente Heerenveen, FR

Aantal personen (categorie)

Producten/diensten

Staff training, Strategic Advice, Translate strategy into operational activities, Interim Expert Management, Promote "Value Cycle" sustainability as a source of good design and common sense, Project manage specialists, Partner selection and engagement to close materials loop.

Diensten voor duurzame innovatie

- Strategie en duurzame innovatie
- Opleidingen voor duurzame innovatie

Algemene beschrijving

Consultancy.

Website

http://www.andyhall-svcs.com

Contactgegevens

http://www.andyhall-svcs.com/contact/

Missie

The only sustainability strategy that should be considered is one that is integral with the business and does not compromise it; a systems approach. A cyclic process of innovation, value creation and value recovery. A "Value cycle".

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij SVCS - Sustainable Value Cycle Solutions.

SVCS has a number of workshops that introduce new concepts and explain those using relevant, practical examples. Topics include approaches and tools needed to facilitate changes in design, supply and product development. Sustainable materials selection is a core competence at SVCS.

 

Triple Benefit

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Triple Benefit.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

De Braakweg 12A, Enschede, gemeente - Select your state or province, OV

Aantal personen (categorie)

1

Producten/diensten

Duurzame procesverbetering in de kunststoffen en composieten industrie - Projectmanagement - Circulaire economie, waaronder Recycling - Industriele procesverbetering met Lean of Innovatieve oplossingen

Diensten voor duurzame innovatie

- Materiaalkundig onderzoek voor duurzame innovatie
- Organisatieadvies voor duurzame innovatie
- Onderzoek naar verduurzamen van procestechnologie

Algemene beschrijving

Triple Benefit is een onafhankelijk projectbureau dat zich richt op circulaire oplossingen in de kunststoffen industrie. Graag transformeren wij uw processen met u, bijvoorbeeld door nieuwe innovaties te ontwikkelen of de grenzen van uw processen te verleggen. Wij gaan uit van de gedachte dat in iedere verspilling een besparingskans schuilt. Of het nu een lean verspilling of een milieubelasting is.

Website

http://www.triplebenefit.nl

Inschrijfnummer KvK

50143875

Missie

Het ondersteunen van organisaties bij het verduurzamen van hun activiteiten met een concurrerender kostenstructuur.
Te denken valt aan:
Zoveel mogelijk circulariteit in de kunststoffenindustrie

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Triple Benefit.

- Pyrolyse van composieten, Recycling van Polyurethaan, composieten, multilayer
- Projectmanagement en investeringsprojecten recycling
- Draagbare extruder voor recyclaten
- Pico hydropower for developing countries

Duurzaamheidsdoelen

MVO in de genen van de organisatie
Verduurzamen bedrijfsprocessen
Kunststoffen recycling en biobased kunststoffen

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Triple Benefit.

- Onderhouden zelfverklaring ISO 26000
- Projectmanagement recycling projecten
- Ontwikkeling technieken voor recycling

Links naar projecten

Eigen projecten van Triple Benefit of participaties, opgenomen in de Noorden Duurzaam Projectendatabase.
- Clustering nieuwe materialen
- Productieverbetering windmolenbladen
- Pyrolyse van composieten

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Triple Benefit.

Meerdere recyclingfabrieken in de wereld
Meerdere verbeterprojecten m.b.t. kunststoffen recycling
Overstap naar elektrisch rijden op zonne-energie
Zie rapportage ISO 26000 op de website

 

HanzeConnect

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van HanzeConnect.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locaties

Zernikeplein 7, Groningen, gemeente Groningen, GR
Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen, gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

Producten/diensten

Ondersteuning van professionals bij hun ontwikkeling en bedrijven bij de (competentie-) ontwikkeling van hun personeel.

Contactgegevens

http://professionals.hanze.nl/contact/

Missie

De dienstverlening van HanzeConnect is gericht op de ontwikkeling van professionals en organisaties. Onze visie op ontwikkeling vatten we samen met vijf werkwoorden: kennen, kunnen, willen, durven en doen. Dit zijn de pijlers waarop we onze opleidingen baseren. We kiezen bewust werkwoorden omdat deze woorden actie uitstralen en dat past bij ons. Na overleg met u en het opstellen van een plan van aanpak, gaan we graag aan de slag.

 

Hansa Green Tour

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Hansa Green Tour.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

De Nijverheid 21, Drachten, gemeente Smallingerland, FR

Aantal personen (categorie)

1

Producten/diensten

Aanjagen van duurzame technologie: conceptontwikkeling, projectmanagement, organisatie van events

Diensten voor duurzame innovatie

- Strategie en duurzame innovatie
- Organisatieadvies voor duurzame innovatie
- Platform voor duurzame bedrijven

Algemene beschrijving

Zelfstandig consultant en projectmanager gespecialiseerd in internationale marktontwikkeling en duurzaamheid

Website

http://www.hanzedevelopment.nl

Contactgegevens

Tel: 0512-545231
Mob: 06-55567218
Email: info@hanzedevelopment.nl

Inschrijfnummer KvK

01125208

Missie

Het aanjager van duurzame ontwikkelingen en technologie. Marktontwikkeling en coördinatie van innovatieve producten en diensten die bijdragen aan een meer duurzame toekomst. Internationale trends en contacten verbinden met Nederlandse initiatieven. Van conceptontwikkeling tot projectmanagement en het organiseren van evenementen.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Hansa Green Tour.

Ik heb veel ervaring met duurzame marktontwikkelingen in Duitsland en Scandinavië en een groot netwerk van duurzaamheids- en cleantech netwerken in Duitsland, Denemarken en Oostenrijk.

Om deze netwerken zichtbaar en toegankelijk te maken en de bewustwording te stimuleren van duurzame ontwikkelingen en trends in Europa organiseren ik 2 x per jaar de Hansa Green Tour, een zomereditie naar Duitsland en Denemarken (duurzame koploper in Europa) en een Winter Edition naar de World Sustainable Energy Days in Oostenrijk (het grootste duurzame energie evenement van Europa). De Hansa Green Tour is een internationale netwerk tour voor duurzame ondernemers, bestuurders en kennisinstellingen om promotie te maken voor innovatieve duurzame producten en technologie. Het doel daarbij is te leren van duurzame 'best practises', van elkaar en samen duurzame oplossingen te stimuleren en promoten. Voor meer informatie zie de website: www.hansagreentour.com

Kennis is er, nu nog doen. Tijd voor actie!

Duurzaamheidsdoelen

Eigen werkzaamheden zo duurzaam mogelijk uitvoeren en anderen inspireren en enthousiasmeren

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Hansa Green Tour.

De Hansa Green Tour wereldwijd op de kaart zetten door verbinding te zoeken met de grootste duurzaamheidsnetwerken en events wereldwijd zoals de World Sustainable Energy Days in Oostenrijk, Abu Dhabi Sustainability Week en IRENA. Verbinding leggen met grote spelers op het gebied van elektrische mobiliteit zoals Tesla, Mercedes en VW.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Hansa Green Tour.

De Hansa Green Tours zijn een groot succes. In 2017 hebben we inmiddels de 8e zomereditie georganiseerd en sinds 2 jaar organiseren we nu ook de Winter Edition naar de World Sustainable Energy Days in Oostenrijk, het grootste duurzame energie evenement van Europa met meer dan 100.000 bezoekers uit meer dan 60 landen. Ik heb daar nu als voorzitter en organisator van de Hansa Green Tour al 2 x de keynote speech mogen doen om mensen te inspireren met duurzame voorbeeldprojecten in Europa die wij met de Hansa Green Tours laten zien. Een prachtig resultaat!

Meer informatie op: www.hansagreentour.com

 

Adviesbureau Beeldstroo

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Adviesbureau Beeldstroo.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Leeuwarden, gemeente Leeuwarden, FR

Aantal personen (categorie)

1 (zzp)

Producten/diensten

Organisatie van evenementen en conferenties, projectontwikkeling gericht op maatschappelijke bewustwording, duurzaamheid gericht op duurzaam leven, sociaal gebied van jongeren, vrouwen/meisjes.

Diensten voor duurzame innovatie

- Congresorganisatie

Algemene beschrijving

Organisatiebureau

Website

http://globalenergynow.nl/

Contactgegevens

b.adviesbureaubeeldstro@upcmail.nl
058 8433346

Missie

Samenbrengen van partijen om van daaruit de krachten te bundelen en op gebied van duurzaamheid meer te bereiken.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Adviesbureau Beeldstroo.

Actief volgen van de ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid via internet, literatuur, evenementen, cursussen en het eigen netwerk. Intervisie met collega's.

Duurzaamheidsdoelen

- Met passie het belang van duurzame ontwikkeling uitdragen.
- Bijdragen aan de zichtbaarheid van duurzame organisaties en initiatieven in de regio.
- Eigen bedrijfsvoering (ZZP-kantoor en mobiliteit) en huishouden zo duurzaam mogelijk.

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Adviesbureau Beeldstroo.

- Ontwikkelen van lokale, regionale, nationale en internationale contacten met partijen die zich voor duurzame ontwikkeling willen inzetten.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Adviesbureau Beeldstroo.

Organisatie van de conferentie "Global Energy Now" op 16 en 17 november 2011 in Leeuwarden. Door de conferentie wordt het onderlinge netwerk van bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan duurzaamheid versterkt, en komen inspirerende ideeën gemakkelijker tot uitvoering.

 

Invent

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Invent? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Ossebroeken 26, Beilen, gemeente Midden Drenthe, DR

Aantal personen (categorie)

onbekend

Producten/diensten

Advies, bouwfysica, installatietechniek, inspecties, tekenwerk, energielabeling, ventilatiemeting, klimaatmeting, luchtdichtheidsmeting, thermografie

Algemene beschrijving

"Invent is sinds 1999 hét adviesbureau voor energiezuinig bouwen en verbouwen. Zowel voor woningen als utiliteitsgebouwen, bestaand en nieuw."
"Woningbouwcorporaties, architecten, projectontwikkelaars, ondernemers en particuliere opdrachtgevers vinden in ons bedrijfspand aan de Ossebroeken 26 in Beilen de juiste gesprekspartner."

Website

http://www.invent.nl/hst/i15n03v/invent.nsf/Main/Home?open&lang=NL

Contactgegevens

http://www.inventplan.nl/hst/i15n03v/invent.nsf/Main/Contact?open
Ossebroeken 26
9411 VR Beilen
Telefoon 0593 541045

Missie

"Bouwen met verantwoord materiaalgebruik in combinatie met vakkundig installatiewerk" - "Dé manier om verspilling van kosten en energie te voorkomen. Dé garantie voor een zeer aangenaam binnenklimaat."

(Bron: www.inventplan.nl)

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Invent.

http://www.invent.nl/hst/i15n03v/invent.nsf/Main/Home?open&lang=NL

 

Adviesbureau van der Weele

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Adviesbureau van der Weele? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Zuiderpark 26, Groningen, gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

10 tot 50

Producten/diensten

Advies, onderzoek, ontwerp, financiële onderbouwing en metingen in installatietechniek, bouwfysica en bouwaanvragen

Website

http://www.adviesbureauvanderweele.nl/

Contactgegevens

Telefoon 050 5711550

Missie

"Wij adviseren en ontwerpen installaties voor gebouwen om te wonen en te werken.
In onze ontwerpvisie ligt de nadruk op de integratie van het bouwkundige en technische ontwerp van een gebouw en de gebouwgebonden installatie.
De interactie met de bouwteampartners en de opdrachtgever vinden we van groot belang voor een goede invulling van onze opdrachten. Communicatie, informatie en betrouwbaarheid zijn sleutelwoorden.
Naast integratie is energiezuinig ontwerpen van oudsher een basisgedachte binnen het bedrijf."

(Bron: www.jpvanderweele.nl)

 

Summersalt

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Summersalt.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Herebinnensingel 204, Groningen, gemeente Groningen, GR

Aantal personen (categorie)

Producten/diensten

MVO, advies, projecten, maatschappelijk, duurzaam, professional, organisatie, communicatie, management

Algemene beschrijving

Summersalt biedt advies over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan bedrijven en non-profit en levert (interim)projectmanagement. In samenwerking met andere bedrijven, organisaties en/of kennisinstellingen ontwikkelt Summersalt projecten die bijdragen aan duurzame en/of maatschappelijke ontwikkeling.

Website

http://summersalt.nl/

Contactgegevens

tel: 06-41411255
mail: info@summersalt.nl

http://summersalt.nl/contact/Summersalt: contactSummersalt: contact

Missie

Summersalt’s missie is duurzame ontwikkeling realiseren door
bedrijven en organisaties te inspireren en adviseren.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Summersalt.

zie website: http://summersalt.nl/categorie/projecten/

 
Socials