| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Energie Service Friesland

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Energie Service Friesland? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

De Werf 1, Heerenveen, gemeente Heerenveen, FR

Aantal personen (categorie)

onbekend

Producten/diensten

serviceorganisatie verwarming, warm water, koeling en duurzame technieken

Contactgegevens

Tel: 0800-1220
E-mail: info@energieservice.nl

Inschrijfnummer KvK

01066060

Missie

Zorgen voor een prettig binnenklimaat: warm in de winter en koel in de warme zomermaanden. In woningen, maar ook in bedrijfspanden, kantoren, scholen en zorgcentra. Ook duurzaamheid past in dit plaatje. Als onafhankelijke organisatie adviseert Energie Service Friesland over duurzame energie aan particulieren en bedrijven.

 

Triple Benefit

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Triple Benefit.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

De Braakweg 12A, Enschede, gemeente - Select your state or province, OV

Aantal personen (categorie)

1

Producten/diensten

Duurzame procesverbetering in de kunststoffen en composieten industrie - Projectmanagement - Circulaire economie, waaronder Recycling - Industriele procesverbetering met Lean of Innovatieve oplossingen

Diensten voor duurzame innovatie

- Materiaalkundig onderzoek voor duurzame innovatie
- Organisatieadvies voor duurzame innovatie
- Onderzoek naar verduurzamen van procestechnologie

Algemene beschrijving

Triple Benefit is een onafhankelijk projectbureau dat zich richt op circulaire oplossingen in de kunststoffen industrie. Graag transformeren wij uw processen met u, bijvoorbeeld door nieuwe innovaties te ontwikkelen of de grenzen van uw processen te verleggen. Wij gaan uit van de gedachte dat in iedere verspilling een besparingskans schuilt. Of het nu een lean verspilling of een milieubelasting is.

Website

http://www.triplebenefit.nl

Inschrijfnummer KvK

50143875

Missie

Het ondersteunen van organisaties bij het verduurzamen van hun activiteiten met een concurrerender kostenstructuur.
Te denken valt aan:
Zoveel mogelijk circulariteit in de kunststoffenindustrie

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Triple Benefit.

- Pyrolyse van composieten, Recycling van Polyurethaan, composieten, multilayer
- Projectmanagement en investeringsprojecten recycling
- Draagbare extruder voor recyclaten
- Pico hydropower for developing countries

Duurzaamheidsdoelen

MVO in de genen van de organisatie
Verduurzamen bedrijfsprocessen
Kunststoffen recycling en biobased kunststoffen

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Triple Benefit.

- Onderhouden zelfverklaring ISO 26000
- Projectmanagement recycling projecten
- Ontwikkeling technieken voor recycling

Links naar projecten

Eigen projecten van Triple Benefit of participaties, opgenomen in de Noorden Duurzaam Projectendatabase.
- Clustering nieuwe materialen
- Productieverbetering windmolenbladen
- Pyrolyse van composieten

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Triple Benefit.

Meerdere recyclingfabrieken in de wereld
Meerdere verbeterprojecten m.b.t. kunststoffen recycling
Overstap naar elektrisch rijden op zonne-energie
Zie rapportage ISO 26000 op de website

 

MENSenergie

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van MENSenergie.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Bercoperweg 20, Makkinga, gemeente Ooststellingwerf, FR

Aantal personen (categorie)

2 tot 10

Producten/diensten

SLIM gaat zich primair focussen op mobiliseren en kanaliseren van MENSenergie, fysische energie-vormen volgen dan ‘vanzelf’.

Algemene beschrijving

Met de start van MENSenergie start zij 3 laagdrempelige, (eigen)wijze, enthousiasmerende ENERGIEPROJECTEN voor uiteenlopende doelgroepen:
- zelfbouw thermische zonnepanelen
- biomassa onderzoek / implementatie van winning, droging (restwarmte operationele biovergister ), pelletering/ torrefactie en gebruik van lokale houtfracties
- elektrische motorcross

Website

http://www.slimmakkinga.nl/

Contactgegevens

emailadres:info@slimmakkinga.nl
www.slimmakkinga.nl/#contact

Inschrijfnummer KvK

01179759

Missie

SLIM Makkinga heeft enkele doelen/argumenten opgesteld waaraan ze willen voldoen, wat ze willen bereiken. Namelijk het transitieproces in de breedste zin en uitgesproken bottom-up op gang brengen, voeden en uitdragen.

Zij wordt hierin ondersteund door het Ministerie van VROM die de aanvraag voor de Subsidie Maatschappelijke Organisaties en Milieu honoreerde en daarmee het 3-jarig project ‘transitie: bron voor lokale veerkracht’ faciliteert.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van MENSenergie.

SLIM Makkinga heeft aan verschillende projecten deelgenomen, waarvan ze een verslag/samenvatting hebben gemaakt. De projecten zijn waaraan SLIM heeft deelgenomen zijn:
- Dorpstuinerij= SLIM Makkinga heeft een dorpstuin ontworpen waar de bewoners zelf ook kunnen aan bijdragen.
- Cranberryteelt= na veel onderzoek is gebleken dat veel boeren hier belang bij hebben, SLIM Makkinga helpt de boeren hierbij.
- Energie= het werk waar SLIM Makkinga zichzelf voor inzet namelijk de zonnecollectoren, thema avonden ter introductie van energie geven, etc.
- Earthship= een grondbouw geheel zelfvoorzienend,belangrijk voor de recreatie en toerisme van Makkinga.
Deze kunt u bekijken via de volgende link:
http://www.slimmakkinga.nl/#deelprojecten

 

Stichting Doarpsmûne Reduzum

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Stichting Doarpsmûne Reduzum.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Reduzum, gemeente Boarnsterhim, FR

Aantal personen (categorie)

onbekend

Producten/diensten

Projecten: zonnepanelen, spaarlampen, duurzame straatverlichting, zonneboilers, windmolen

Website

http://www.dorpsmolen-reduzum.nl/

Contactgegevens

Naam: Stichting Dorpsmolen Reduzum
Vestigingsadres: Oan it Swin 5
Vestigingsplaats: 9008RE Reduzum

Inschrijfnummer KvK

41004844

Missie

Verbetering van het milieu, bevordering van energie besparing en het gebruik van duurzame energie in de dorpen Reduzum, Idaerd en Friens.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Stichting Doarpsmûne Reduzum.

Er wordt nu onderzocht of de bestaande windmolen vernieuwd en/of enigszins opgeschaald kan worden. De windmolen en de zonnepanelen in Reduzum wekken ongeveer 30% van de elektriciteit die wordt verbruikt in Reduzum, door de windmolen te vernieuwen of op te schalen hoopt Stichting Doarpsmûne Reduzum 100% van de elektriciteit, die in Reduzum wordt verbruikt, op te wekken.

Duurzaamheidsdoelen

Reduzum heeft voor in de toekomst drie projecten:
1. Zorgen voor vervoer waar de kinderen mee naar school kunnen gaan. Dit zorgt ervoor dat niet alle kinderen door hun ouders in de auto naar school gebracht worden. Zodat de CO2 uitstoot verminderd wordt
2. Reduzum wil in de toekomst een eigen energie coöperatie.
3. Reduzum wil 100% van de elektriciteit, die Reduzum gebruikt, zelf opwekken. Zodat Reduzum zelf voorzienend wordt op gebied van elektriciteit.

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Stichting Doarpsmûne Reduzum.

Reduzum had in 2009 de eerste wijk in Nederland die volledig verlicht wordt door LED verlichting. Deze wijk is geheel duurzaam gebouwd met duurzame bouwmaterialen, is goed geïsoleerd en alle huizen hebben zonnepanelen op het dak.

De Stichting Doarpsmûne Reduzum exploiteert een windmolen en heeft daarnaast zonnecollectoren geplaatst op het dak van de lokale basisschool, de sportzaal en de sportkantine.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Stichting Doarpsmûne Reduzum.

Een gehele nieuwbouwwijk gebouwd van duurzame bouwmaterialen met zonnepanelen op het dak en LED verlichting in de hele straat.

Er is een windmolen gebouwd die het jaarverbruik van 1000 gezinnen genereert.

Met de opbrengsten van de windmolen zijn er zonnepanelen aangeschaft die nu op de basisschool in Reduzum liggen.

Ook worden er opbrengsten van de windmolen in andere niet energie-gerelateerde zaken maar die wel een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het dorp. Duurzaamheid wordt daarmee breder dan alleen duurzame energie.

 

Amelander Energie Cooperatie

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Amelander Energie Cooperatie.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Strandweg 41, Buren Ameland, gemeente Ameland, FR

Aantal personen (categorie)

2 tot 10

Producten/diensten

Ze leveren groene elektriciteit en groen gas.

Diensten voor duurzame innovatie

- Advies duurzame energie

Algemene beschrijving

De Amelander coöperatie levert groene stroom en co2-gecompenseerd (groen)gas. Dit betekent dat de stroom wordt opgewekt uit bijvoorbeeld windmolens, waterkrachtcentrales e.d.

Website

http://www.amelandenergie.nl/

Contactgegevens

Mail: info@amelandenergie.nl
http://www.amelandenergie.nl/html/contact.html

Inschrijfnummer KvK

01146615

Missie

De AEC is opgericht zonder winstoogmerk. Ze ontwikkelen duurzame energiebronnen op Ameland.

Het bedrijf investeert in projecten om op Ameland energie te produceren. Die energie zal via de AEC op Ameland worden geleverd. Streven is dat Ameland zelfvoorzienend zal worden.

De AEC geeft enkele argumenten om over te stappen namelijk:
- Alle opbrengsten vloeien terug naar Ameland.
- Duurzame energie, goed voor het klimaat en positief voor het toeristische product.
- Altijd €0,0025 per KWh goedkoper dan de regioleverancier.
http://www.amelandenergie.nl/html/overstappen.html

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Duurzaamheidsdoelen

In 2020 wil de Gemeente Ameland geheel co2-neutraal zijn.

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Amelander Energie Cooperatie.

Om het verbruik van gas zo milieuvriendelijk mogelijk te maken, steunt het AEC projecten die ervoor zorgen dat er bomen worden geplant.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Amelander Energie Cooperatie.

Een resultaat van het bedrijf is de aanleg van zonnepanelen. AEC maakt journaal filmpjes waaronder ook een journaal over de aanleg van zonnepanelen.
http://www.amelandenergie.nl/html/journaals.html

 

Materia

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Materia? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Pedro de Medinalaan 1b, Amsterdam, gemeente Amsterdam, NH

Aantal personen (categorie)

onbekend

Producten/diensten

Kennis over nieuwe, innovatieve, duurzame materialen en hun toepassing

Algemene beschrijving

Knowledge centre for developments and innovations in materials, and their applications for architecture and design; free use of search engine; updates about innovative materials and their applications, and trends in architecture and design; supply of specialist knowledge

Website

http://materia.nl/

Contactgegevens

telefoon 020 71 30 650
fax 020 71 30 601
e-mail info@materia.nl

Missie

Materia stimulates and inspires architects, designers and producers to apply innovative materials to their designs.

 

Zinniger duurzame vormgeving

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Zinniger duurzame vormgeving.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Van Wassenaerplein 9, Zuidhorn, gemeente Zuidhorn, GR

Aantal personen (categorie)

1 (zzp of particulier of eenpersoons huishouden)

Producten/diensten

duurzame, interieurarchitectuur, ontwerp, vormgeving, cross-disciplinair, advies, technische installaties, verbouw, aanbouw, kleine architectuur, visie ontwikkeling, zorg gerelateerde projecten

Algemene beschrijving

Zinniger kan u ondersteunen bij het inrichten van zorglocaties
We mogen ons intussen specialist noemen in alle vormen van zorginrichting.
Of het nu gaat om begeleid wonen en werken, lichamelijke, geestelijke en psychogeriatrische zorg, voor alle leeftijdsgroepen. Of over ouderen-en-verpleegzorg en dementie, we voegen onze kennis op deze gebieden samen met onze kennis van interieurarchitectuur en projectinrichting voor u.

Website

http://www.zinniger.nl

Contactgegevens

Zinniger
Van Wassenaerplein 9
9801 GP Zuidhorn
w. zinniger .nl
m. aan@zinniger.nl
T. 06-27200484

Missie

Het verduurzamen van projectinrichting en interieurarchitectuur voor de zorg

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij Zinniger duurzame vormgeving.

Onderzoek naar biokunststof en de toepassingsmogelijkheden in meubelen
Ontwikkelen van biokunststof onderstellen mogelijk in de vorm van profielen.
Ontwikkeling en toepassing van biokunststof hpl voor de bladen en panelen.
Toepassingen onderzoeken van vezelplaat van restmateriaal van landbouwgewassen uit het noord Nederland.
Honingraad principe onderzoeken in combinatie met vezelplaat uit het noorden.
Toepassingsmogelijkheden en onderzoeken naar vezel versterkte biopolymeren

Onderzoek naar het reduceren van toxische stoffen in zorginrichting
Materiaalgebruik in projectinrichting
ondersteunend en adviserend in gebouwbeheer voor de zorg

Duurzaamheidsdoelen

Duurzame ontwikkelingen aanjagen en versnellen
Kennis delen en krachten bundelen
Koppelen creatieve industrie aan techniek en markt gerichte vragen.
Via open platform kennis toegankelijk maken.
Duurzame zorg inrichting platform

Projecten

Korte beschrijving van duurzaamheidsprojecten van Zinniger duurzame vormgeving.

Project duurzame kinderopvang CMO Groningen, in onderzoek
Project ontwikkeling biokunststof meubilair met IPC traject
Project Kinderkundig Centrum De Uni in Groningen, advies en ontwerp
Project Duurzaam sportcentrum advies en ontwerp
Project Duurzame psychologenpraktijk Assen
Project NNCZ Jannes van der Sledenhuis te Hoogeveen. totaalinrichting.
Project Prommenscare psychogeriatrische begeleid wonen locatie te Meppel. totaalinrichting
Project Noordbaak kantoorinrichting met gebruik van bestaand meubilair.
Project Promenscare regiokantoor Emmen.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij Zinniger duurzame vormgeving.

Project NNCZ Jannes van der Sledenhuis te Hoogeveen. totaalinrichting.
Project Prommenscare psychogeriatrische begeleid wonen locatie te Meppel. totaalinrichting
Project Noordbaak kantoorinrichting met gebruik van bestaand meubilair.
Project Promenscare regiokantoor Emmen pvc vrije vloeren en ledverlichting.

Project Treeo Groepstafels geschikt voor binnen en buiten voor basisonderwijs van Accoya en Medite
Project Climop Verstelbaar schoolmeubilair voor onderwijs van biokunststof
Project Energieneutrale biologische woning

 

Noorderzon

Dit is een redactioneel organisatieprofiel dat door de Noorden Duurzaam webredactie wordt onderhouden.
Bent u Noorderzon? U kunt de redactie van deze pagina kostenloos overnemen. Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Aantal personen (categorie)

Producten/diensten

Jaarlijks performing arts festival

Algemene beschrijving

Jaarlijkse 11-daagse internationale kunstenmanifestatie in het Noordeplantsoen en op andere locaties in de stad Groningen, met een scala aan crossover-producties, waaronder muziek, dans, circus, toneel, mime, poppentheater.

Website

http://www.noorderzon.nl

Contactgegevens

http://www.noorderzon.nl/?id=22&cult=nl&pid=16

Missie

Noorderzon is een jaarlijks terugkerend 11-daags Performing Arts Festival
Met een onderscheidend hoogwaardig artistiek profiel en als basis een internationale en lokale programmering op het scherpst van de snede
In combinatie met een zeldzaam lage drempel, spreekt Noorderzon een uiterst breed en divers publiek aan: van professional tot beginneling.

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Duurzaamheidsdoelen

Noorderzon wil in de periode 2009-2012 echt verschil proberen te maken. En dat doen we door dit jaar al maatregelen te nemen die het festival schoner, eerlijker en duurzamer maken. En die breiden we komende jaren – hopelijk samen met de bezoekers en met onze partners – verder uit.

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Certificaten

Voert deze systeem- of productcertificaten voor duurzaamheid. Zie ook het Noorden Duurzaam Overzicht Duurzaamheidscertificaten.
- Green Key / Groene Sleutel
 

Pipe Proteq

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van Pipe Proteq.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Aantal personen (categorie)

2 tot 10

Producten/diensten

Beschermkappen voor boorpijpen

Website

http://pipeproteq.nl/

Missie

http://pipeproteq.nl/sustainability/manufacturing/

 

VEPA

Dit organisatieprofiel is een eigen publicatie van VEPA.
Niet correct? Mail naar helpdesk@noordenduurzaam.nl.

Algemene informatie

Intentie mbt duurzaamheid - Wat is de stip aan de horizon?

Locatie

Industrieweg 31, Hoogeveen, gemeente Hoogeveen, DR

Aantal personen (categorie)

Producten/diensten

Kantoor- en projectmeubelen

Algemene beschrijving

Kantoor- en projectmeubelen

Website

http://www.vepa.nl

Contactgegevens

Vepa b.v.
Industrieweg 31
Postbus 95
7900 AB Hoogeveen
T +31 (0)528 29 71 11
F +31 (0)528 27 81 20
E info@vepa.nl

Missie

Speerpunten bij het ontwikkelen van producten zijn:

* minimaliseren en uitsluiten chemicaliën
* CO2-uitstoot, energieverbruik en -inhoud verlagen
* verbruik fossiele brandstoffen en ontbossing reduceren
* levensduurverlenging
* demontage vereenvoudigen
* toepassing gerecyclede materialen maximaliseren
* afvalreductie en hergebruiken grondstoffen
* maximalisatie recyclebaarheid

Inspanning mbt duurzaamheid - Wat wordt er nu gedaan?

Onderzoek

Intern onderzoek naar duurzaamheid bij VEPA.

Productontwikkeling bij Vepa is gebaseerd op de Life Cycle Assessment methode (LCA-ISO 14044).

Links naar onderzoek

Onafhankelijk onderzoek naar duurzaamheid bij VEPA. Zie ook het Noorden Duurzaam Overzicht Duurzaamheidsonderzoeken.
- Levenscyclusanalyse (LCA)

Resultaten mbt duurzaamheid- Wat is er al bereikt?

Resultaten

Tastbare resultaten van duurzaamheidsbeleid bij VEPA.

- Vrijwel alle producten van Vepa bestaan uit separate componenten waarbij na demontage een recyclebaarheid van bijna 100% mogelijk is.
- Meubelen van Vepa stoten geen concentraties van gas uit die schadelijk zijn voor mens of milieu.

Certificaten

Voert deze systeem- of productcertificaten voor duurzaamheid. Zie ook het Noorden Duurzaam Overzicht Duurzaamheidscertificaten.
- OHSAS 18001
- FSC
- PEFC
- Europees Ecolabel voor textiel
- Europese emissiestandaard Euro V
 
Socials