| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Nieuwe politiek voor Groene groei

Introtekst: 
15 september was het gemiddeld 22,6 graden in Nederland. De Open Coffee in Haren op die dag was dan ook een mooie gelegenheid om de kwestie van de eeuw aan te snijden: duurzame ontwikkeling. Want als we de wereld een beetje leefbaar willen houden dan zouden we al over vijf jaar moeten stoppen met benzine en diesel.
Hoofdtekst: 

Open Coffee Haren is een informele koffie-ochtend voor ondernemers en ondernemende mensen. Elke derde donderdag van de maand wordt van 09.30 tot 11.30 uur de Open Coffee georganiseerd bij Hortus Botanicus Haren. Op 15 september werd de presentatie verzorgd door Noorden Duurzaam coördinator Peter Bootsma.

Bootsma: "Over vijf jaar stoppen met benzine en diesel, dat trekt het kabinet niet, ze hebben meer tijd nodig. Om de circulaire economie rond te krijgen bijvoorbeeld tot 2050." Met de circa 30 aanwezigen wordt dat eens goed uitgespit. ‘Gaat dat wel snel genoeg’, vraagt iemand. Nee natuurlijk, maar dit is wat kan met ons huidige politieke systeem. Meer consensus krijgen we niet voor elkaar, en al helemaal niet met referenda.

De geschiedenis geeft gelukkig hoop, zeg Bootsma. "Democratie kan op veel manieren, en de laatste 1000 jaar zijn we wel vaker van systeem gewisseld als dat nodig was." Noorden Duurzaam vindt dat het tijd is voor vernieuwing en experimenteert met tafels. Haren heeft de primeur met een gebiedstafel.

 

Vijfde cursus Tafelbegeleider start in maart

Introtekst: 
Dit voorjaar start alweer de vijfde cursus Tafelbegeleider. Een cursus voor ervaren procesbegeleiders die bij Noorden Duurzaam tafels willen begeleiden.
Hoofdtekst: 

Noorden Duurzaam is, op verzoek van haar leden, bezig om nieuwe tafels in te richten om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Daarmee groeit ook de behoefte aan procesbegeleiding. Daarom wordt voor de vijfde keer de cursus tafelbegeleider georganiseerd.

In de cursus werken we aan de hand van een casus. Deze kan zelf worden ingebracht door de cursist of worden aangereikt vanuit een concrete vraag van de leden van Noorden Duurzaam. Aan de casus wordt gewerkt vanuit de theorie over transitietafels zoals die door Vereniging Noorden Duurzaam is ontwikkeld. De theorie en praktijk wordt zo direct met elkaar verbonden.

Procesbegeleiders in Noord Nederland. Vereniging Noorden Duurzaam heeft jullie nodig. Doe mee met cursus tafelbegeleider! Voor opgave of meer informatie: dirkjan.bours@noordenduurzaam.nl

Doelgroep: professionals met aantoonbare ervaring in procesbegeleiding die nieuwe en lopende tafels bij Noorden Duurzaam willen begeleiden. De cursus is ook geschikt voor opdrachtgevers voor nieuwe tafels.

Doel:
• Zelfstandig kunnen begeleiden van tafels en tafelprojecten binnen Noorden Duurzaam;
• In directe samenspraak met trainers en de coördinator van Noorden Duurzaam kunnen initiëren van een tafel of tafelproject;
• Kunnen inzetten van procesvaardigheden tbv tafels en tafelprojecten;
• Ontwikkelen van verbinding met de groep van tafelbegeleiders en Noorden Duurzaam;
• Kunnen participeren in de community of practice van tafelbegeleiders;
• Ambassadeur kunnen zijn van Noorden Duurzaam;
• Kunnen samenwerken met collega tafelbegeleiders, elkaar kunnen aanvullen.

Certificaat: deelnemers ontvangen een certificaat en worden vermeld in de pool van tafelbegeleiders op de site van Noorden Duurzaam. Tafels binnen de vereniging worden uitsluitend door gecertificeerde begeleiders opgestart en begeleid.

Kwartiermakers en tafelbegeleiders: de vereniging maakt onderscheid tussen tafelbegeleiders en kwartiermakers. Beiden hebben de cursus tafelbegeleider gevolgd. Tafelbegeleiders begeleiden bestaande tafels, kwartiermakers richten nieuwe tafels op. Een tafelbegeleider werkt op uitnodiging van en voor rekening van een tafel. Kwartiermakers werken op uitnodiging van en voor rekening van het bestuur van de vereniging. Voor kwartiermakers komt er mogelijk nog een aanvullend cursusaanbod.

Deelnamekosten: 350 euro excl. BTW. Dit is inclusief koffie en thee. Voor lunch graag zelf zorgen.

Trainers: Dirkjan Bours en Irma van Beek (bij meer dan 6 deelnemers)

Foto's: Lex Minderaa

 

Wooncorporatie Domesta actief lid van Noorden Duurzaam

Introtekst: 
Ellen Stevens van Schaik is werkzaam bij Wooncorporatie Domesta en is één van de leden van de MVO-werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit medewerkers die allen op een eigen manier wat hebben met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit die passie en rol hebben deze medewerkers, binnen en buiten de organisatie, een duurzame visie voor wat ze doen.
Hoofdtekst: 

Belang duurzame ontwikkelingen
Duurzame ontwikkelingen zijn – op drie manieren - voor Domesta van groot belang. In de eerste plaats gaat het om de mensen; duurzaam omgaan met huurders en personeel. In de tweede plaats gaat het om grondstoffen; er wordt gestreefd om duurzaam om te gaan met de enige aarde die we hebben. In de derde plaatst gaat het over de maatschappelijke onderneming; hoe worden middelen duurzaam ingezet en hoe kan financiële continuïteit gewaarborgd worden.

V.l.n.r.: Andre Timmer, Herbert Bosch, Gea Heersmink, Henno Leferink, Ellen Stevens, Karin Koers, Harrie Boertien, Jessika Jansen. Niet op de foto: Henk Anholts, Gerard van der Veen

Interne en externe duurzaamheid
“Duurzaamheid is een vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering, werkwijze en cultuur. We gaan zorgvuldig om met mensen, de omgeving, grondstoffen en energie . En we vragen van onze medewerkers, partners en huurders dat ook te doen. We zoeken samen continu naar manieren om de samenleving en onze eigen organisatie te verduurzamen. We zijn daarover transparant. Iedereen kan zien wat we goed doen en vertellen waar we beter kunnen.”

Ketentafel Beton en Verf
Domesta is al sinds de CODIN-tijd actief in de Betonketen- en Verfketenoverleg. Op een gegeven moment is dit omgezet naar Noorden Duurzaam. Het was dan ook een logische stap voor de MVO-werkgroep om bij de vereniging aan te sluiten. De doelstelling van de Ketentafel Beton is het vergroten van de hoeveelheid betongranulaat in nieuw beton. Nieuwe kennis en ervaring is opgedaan door project Wildlands Adventure Zoo Emmen, uitgevoerd door bouwbedrijf Koenen Bouw, tevens lid van KT Beton Drenthe.

Het percentage betongranulaat in nieuw beton voor het gehele project ligt boven de 50%, daar waar het landelijke gemiddelde slechts 2% bedraagt. Momenteel is de Ketentafel Verf gericht op het recyclen van oude latexverfresten tot weer bruikbare latex. Gezocht wordt naar inleverpunten waar de oude latex ingeleverd kan worden. Mocht u een interessant project hebben waar veel latexsaus nodig is, meldt u zich dan aan bij Noorden Duurzaam. De prijs is zeker niet hoger als gewone latex en u levert een positieve bijdrage aan het milieu.

Thematafel Duurzame woonvormen in oprichting
Op dit moment is Domesta ook betrokken bij de oprichting van de Thematafel Duurzame woonvormen, een tafel die geïnitieerd is door Irma van Beek (KAW architecten). Er zit een knelpunt tussen wonen en zorg; er wordt verwacht dat men zolang mogelijk thuis blijft wonen i.p.v. te verhuizen naar een verzorgingstehuis. Ellen: “Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen op een veilige en gezonde manier langer thuis kunnen blijven wonen, ondanks dat men hulpbehoevend wordt. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het initiëren van burenhulp en aanpassingen op gebied van domotica.”

Ideeën nieuwe tafelprojecten
Er wordt momenteel gekeken of er een Tafel Biobased Bouwen opgericht kan worden. Ellen: “Het zou mooi zijn als dat nog komt, zodat we bouwen met biomaterialen een boost kunnen geven. Er is nog zoveel kennis uit te wisselen, o.a. door onderzoeksinstituten, aannemers en opdrachtgevers.” Noorden Duurzaam is hierbij van nut bij de interne ontwikkeling en bij de externe samenwerking.

Met het lidmaatschap bij Noorden Duurzaam kan Domesta haar kennis en ervaring delen en opdoen. “De kracht van de vereniging zit hem o.a. in het feit dat we naast het praten - over duurzame ontwikkelingen – ook overgaan tot concrete acties, waarbij problemen concreet gemaakt worden en er gewerkt wordt aan oplossingen”, aldus Ellen. “Daarnaast is het interessant en inspirerend om bij een keten visies uit verschillende invalshoeken te horen”.

Bekijk de profiel-pagina van Domesta.

 

Inschrijven voor cursus Tafelbegeleider najaar 2015 nog steeds mogelijk

Introtekst: 
Inschrijven voor de driedaagse cursus (di. 22/9, wo. 14/10 en do. 5/11) Tafelbegeleiders, voor ervaren procesbegeleiders die bij Noorden Duurzaam tafels willen begeleiden, is nog steeds geopend.
Hoofdtekst: 

Noorden Duurzaam is met diverse partijen op hun verzoek bezig om nieuwe tafels in te richten. Daarmee groeit ook de behoefte aan procesbegeleiding. Daarom wordt voor de vierde keer de cursus tafelbegeleider georganiseerd.

In de cursus werken we aan de hand van een casus. Deze kan zelf worden ingebracht door de cursist of worden aangereikt vanuit een concrete vraag van de leden van Noorden Duurzaam. Aan de casus wordt gewerkt vanuit de theorie over transitietafels zoals die door Vereniging Noorden Duurzaam is ontwikkeld. De theorie en praktijk wordt zo direct met elkaar verbonden.

Procesbegeleiders in Noord Nederland. Vereniging Noorden Duurzaam heeft jullie nodig. Doe mee met cursus tafelbegeleider! Voor opgave of meer informatie: dirkjan.bours@noordenduurzaam.nl

Doelgroep: professionals met aantoonbare ervaring in procesbegeleiding die nieuwe en lopende tafels bij Noorden Duurzaam willen begeleiden. De cursus is ook geschikt voor opdrachtgevers voor nieuwe tafels.

Doel:
• Zelfstandig kunnen begeleiden van tafels en tafelprojecten binnen Noorden Duurzaam;
• In directe samenspraak met trainers en de coördinator van Noorden Duurzaam kunnen initiëren van een tafel of tafelproject;
• Kunnen inzetten van procesvaardigheden tbv tafels en tafelprojecten;
• Ontwikkelen van verbinding met de groep van tafelbegeleiders en Noorden Duurzaam;
• Kunnen participeren in de community of practice van tafelbegeleiders;
• Ambassadeur kunnen zijn van Noorden Duurzaam;
• Kunnen samenwerken met collega tafelbegeleiders, elkaar kunnen aanvullen.

Certificaat: deelnemers ontvangen een certificaat en worden vermeld in de pool van tafelbegeleiders op de site van Noorden Duurzaam. Tafels binnen de vereniging worden uitsluitend door gecertificeerde begeleiders opgestart en begeleid.

Kwartiermakers en tafelbegeleiders: de vereniging maakt onderscheid tussen tafelbegeleiders en kwartiermakers. Beiden hebben de cursus tafelbegeleider gevolgd. Tafelbegeleiders begeleiden bestaande tafels, kwartiermakers richten nieuwe tafels op. Een tafelbegeleider werkt op uitnodiging van en voor rekening van een tafel. Kwartiermakers werken op uitnodiging van en voor rekening van het bestuur van de vereniging. Voor kwartiermakers komt er mogelijk nog een aanvullend cursusaanbod.

Deelnamekosten: 350 euro excl. BTW. Dit is inclusief koffie en thee. Voor lunch graag zelf zorgen.

Trainers: Irma van Beek en Dirkjan Bours

 

Nieuw lid Henrike J. Huetink sluit aan bij Thematafel Duurzame inzetbaarheid

Introtekst: 
Henrike J. Huetink van Arcus Overstag is allround HRM-specialist en gespecialiseerd in Case- en caremanagement (Rccm). Sinds 1999 is zij zelfstandig ondernemer. Vanuit haar bedrijf geeft ze o.a. organisaties Advies, Coacht en Traint zij het management en werknemers op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast begeleid zij boventallig en/of langdurig zieke werknemers naar passend werk. Noorden Duurzaam biedt haar de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en met elkaar meer te bereiken op het gebied van duurzame ontwikkelingen.
Hoofdtekst: 

Zinvolle ontwikkeling
Het belang van duurzaamheid heeft Henrike van huis uit meegekregen. Tijdens haar opvoeding heeft ze heldere normen en waarden meegekregen over o.a. zorgvuldig omgaan met de natuur en deze aarde. Vanuit haar HRM-achtergrond geloofd ze dat elk mens een leven lang mag leren en een persoonlijke groei mag doormaken. Als professional begeleidt ze mensen in hun persoonlijke ontwikkeling, waarbij ze werkt vanuit een lange-termijn-visie. Dit betekent investeren in zinvolle ontwikkeling voor werknemer, werkgever en de arbeidsmarkt.

Duurzame visie
Zo’n vijf jaar geleden verhuisde Henrike vanuit het midden van het land naar Heeg (Fr.). Ze besloot om vanuit huis te gaan werken en zo min mogelijk te reizen. Henrike: “Wonen en werken is één geworden. Het is beter voor het milieu, bespaart reistijd en -kosten.” Dit is een concreet voorbeeld van een zelfstandig ondernemer die bewust werkt aan haar vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. “Het is nu tijd om me te focussen op Noord-Nederland.” Ze probeert naar eer en geweten een steentje bij te dragen aan het leefbaar houden van deze aarde. Daarnaast is ze van mening dat duurzaamheid zich ook vertaalt in hoe je als mens in het leven staat; bewust nadenken en kritisch om gaan met alle weelde hier op aarde. “Als we gezamenlijk bijdragen aan het geheel – vele druppels op een gloeiende plaat – zal het ‘lekker sissen’ en hetgeen ten goede komt aan de beoogde duurzaamheid” aldus Henrike.

Lidmaatschap Noorden Duurzaam
Er zit een overlap in Henrike haar visie en die van Noorden Duurzaam. Ze vindt het een prachtig netwerk waar krachten worden gebundeld. “Er zit veel energie in de verenging. Samen kunnen we de schouders eronder zetten en een steentje bijdragen. Het is een laagdrempelig netwerk om bij aan te sluiten en zeer geschikt om missie, visie en kennis uit te wisselen” aldus Henrike. Dit laatste gaat ze o.a. doen door aan te sluiten bij de Thematafel van Duurzame Inzetbaarheid, welke volledig aansluit op haar corebusiness activiteiten.

Duurzame inzetbaarheid
Henrike: het onderwerp “Ondernemers onderschatten het belang van preventief ziekteverzuim” (zie website) van deze thematafel spreekt mij aan. Preventief ziekteverzuim is in de vakliteratuur een actueel thema; veel ondernemers onderschatten het belang en de noodzaak van preventief verzuim. Ten onrechte, want gezonde en gemotiveerde werknemers zijn het grootste kapitaal van elke organisatie!”

Duurzaamheidsknelpunt
In augustus gaat ze voor de eerste keer naar een bijeenkomst voor de Thematafel Duurzame inzetbaarheid, waar ze o.a. zou willen delen waar ze in haar eigen activiteiten tegenaan loopt. Dit betreft o.a. de huidige sociale wetgeving met daartegenover oude structuren op gebied van cao, functieprofielen en beloning.

“We zitten in een proces van gedrags- en cultuurverandering. De tijd lijkt nu rijp om anders naar systemen te kijken en te kiezen voor andere structuren. Loslaten van oude systemen levert veelal angst op. Er gebeurt wat als angst wordt loslaten en in vertrouwen ruimte wordt gegeven aan anders denken en doen. Ook bij mij! Zo kan bijvoorbeeld werk anders verdeeld worden. Elk mens heeft recht op een zinvol bestaan en/of recht op passende arbeid.”

 

Het Huis van Duurzame Inzetbaarheid tijdens Ondernemersdagen MartiniPlaza

Introtekst: 
De thematafel Duurzame Inzetbaarheid van Noorden Duurzaam was op 10 en 11 juni aanwezig op de Ondernemersdagen in Groningen. Het thema dit jaar was Futureproof Ondernemen. Sandra van Gaalen, programmamanager Mens en Werk van MVO Nederland en lid van de thematafel, verzorgde vier druk bezochte workshops over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tijdens de workshops hielden Jolanda, Maud en Elly een korte pitch over Het Huis van de Duurzame Inzetbaarheid en de activiteiten van de tafel.
Hoofdtekst: 

Het fundament van het Huis is de vitaliteit van de medewerker. Bedrijven die werk maken van de gezondheid en betrokkenheid van medewerkers plukken daar de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, een lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

De eerste verdieping van het huis staat voor de kennis en vaardigheden van medewerkers. Continu blijven leren vergroot de inzetbaarheid van medewerkers en helpt bedrijven gelijke pas te houden met de ontwikkelingen in de markt. Om zo de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen. Huis van duurzame inzetbaarheidHuis van duurzame inzetbaarheidDe tweede verdieping staat voor de betrokkenheid van medewerkers. Een gemotiveerde medewerker levert betere prestaties en is minder vaak ziek. De derde verdieping focust op de inhoud van het werk. Over- maar ook onderbelasting kunnen leiden tot werkstress en erger, burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten. De vier verdiepingen vormen de pijlers onder de goede inzetbaarheid van medewerkers.

Na afloop van de workshops hebben we leuke en informatieve gesprekken aangeknoopt met heel verschillende mensen, van bevlogen ondernemers en geïnspireerde zzp-ers tot goed geïnformeerde uwv-medewerkers. Met onze nieuwe folder over het Huis en de activiteiten van de Tafel konden we een prima visitekaartje afgeven. Deze nieuwe contacten leveren veel inspiratie voor de toekomstige activiteiten van onze tafel.

Maud Diemer
Jolanda Hiemstra
Elly van der Gugten

 

Aan Tafel met Petra Klooster

Introtekst: 
Petra Klooster is sinds 2013 betrokken bij vereniging Noorden Duurzaam, toen nog CODIN. Ze heeft het vrijwilligersbeleid opgezet en is actief bij de tafel innovatieversnelling en diverse werkgroepen.
Hoofdtekst: 

Inzetten voor duurzame ontwikkeling
Na het aflopen van haar baan – theatercoördinator – ging Petra op zoek naar wat anders. Ze wilde iets doen op het gebied van duurzaamheid. Petra: “Ik vind alle aspecten met betrekking tot duurzaamheid interessant. Bijvoorbeeld duurzaamheid op scholen in projecten naar voren brengen zodat kinderen bewuster omgaan met de wereld.” Via haar netwerk kwam ze in contact met Peter Bootsma en zo rolde ze in het Noorden Duurzaam netwerk.

Actief aan Tafel Innovatieversnelling
Toen Petra begon bij Noorden Duurzaam was het concept – met tafels en projecten - nog in ontwikkeling. Ze kreeg de opdracht om een aantal zaken uit te zoeken met als gevolg dat de Tafel Innovatieversnelling gevormd werd. Aan deze tafel zitten diverse intermediairs op verschillende gebieden, welke andere leden kunnen helpen om stappen te zetten met betrekking tot duurzame innovaties.

Inloop voor duurzaamheidsadvies
De Tafel Innovatieversnelling heeft een eerste inloop georganiseerd die erg succesvol verliep. Het plan is om vaker een inloop te organiseren. Deelnemers in de Thematafel Duurzame Innovatieversnelling zijn bedrijven of instellingen die bedenkers van duurzame productideeën helpen om hun idee in productie te krijgen. Tijdens de inloopmiddagen kan men langskomen om een duurzaam idee of duurzaamheidsvraagstuk te bespreken en de leden van de tafel brainstormen mee, geven terugkoppeling en informatie en reiken contacten aan. Petra: “Wij signaleren ook waar knelpunten zijn in ontwikkelingen van producten en bedrijven. Vaak zijn er regels en wetgeving die belemmering vormen voor duurzame ontwikkeling. Het aankaarten – bij overheden en instanties - van deze issues vormt ook één van onze taken als tafel.”

Tafel Duurzame Luierketen
Vorig jaar is Petra bezig gegaan met een voorstudie naar luierverwerking. Er wordt zoveel afval door geproduceerd. Het zou heel goed zijn om te kijken hoe we dit zouden kunnen verminderen. “Petra: “Dit jaar ga ik dit project verder oppakken. Het zou heel goed een ketentafel kunnen worden, waarbij diverse organisaties/bedrijven aanschuiven aan de keten van luiers: b.v. met een producent, ouders, kinderopvang en afvalverwerkers.”

Nieuwe mogelijkheden door Noorden Duurzaam
Petra: “Door aanwezig te zijn bij inloopmiddagen en (tafel)bijeenkomsten word ik elke keer weer geïnspireerd voor (nieuwe) projecten. Op deze manier creëert Noorden Duurzaam de mogelijkheid voor mij om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. Daarnaast hoop ik via het netwerk van Noorden Duurzaam mijn kansen op een leuke nieuwe baan (aangeboden) te vergroten.”

 

Cafetaria Friet van Piet op naar CO2 neutraal ondernemen

Introtekst: 
Marco Agema is eigenaar van de Cafetaria Friet van Piet in Groningen. In 2004 heeft hij het bedrijf – opgericht in 1976 – van zijn ouders overgenomen. In de loop der jaren is het bedrijf steeds meer toegelegd op duurzaam ondernemen.
Hoofdtekst: 

Belang duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkelen vormen verplichting zijn van je als individu op deze wereld. Nadenken over wat je neemt van de wereld en wat je teruggeeft. Ook in het ondernemerschap is dit van belang. Het vormt de rode draad in het bedrijf van Marco: “Waar ik kennis en kunde heb probeer ik zoveel mogelijk aan te passen en anderen te motiveren om duurzaam te ondernemen.”

CO2 neutraal ondernemen
Als duurzaamheidsmissie werkt Cafetaria Friet van Piet er naartoe om 1 januari 2019 CO2 neutraal te ondernemen. Dit proberen we te bewerkstelligen door duurzaam in te kopen (producten, energie, investeringen), zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en producten uit de regio te halen. Daarnaast wordt er geprobeerd om de hele organisatie, de medewerkers, enthousiast te maken zodat ze er ook thuis wat mee gaan doen.

Duurzame kennis, inspiratie en inzichten
Marco heeft zijn cafetaria aangemeld bij Noorden Duurzaam om partners te vinden in de duurzame hoek. Marco: “In onze directe omgeving is weinig animo voor duurzaam ondernemen. Er zijn geen collega’s die het volledig oppakken. Hierdoor krijgen we weinig inspiratie uit ons eigen vakgebied”.

Via Noorden Duurzaam creëert hij de mogelijkheid om in contact te komen met bedrijven die dezelfde gedachtengoed hebben. Er kan veel van elkaar geleerd worden en nieuwe inzichten verkregen worden, ook vanuit andere beroepsgroepen. Noorden Duurzaam is één van de weinige netwerken m.b.t. duurzaamheid én is ook nog eens betaalbaar voor de kleine ondernemer.

Kiezen voor de meest duurzame optie
“Het is niet gemakkelijk om te “meten” hoe duurzaam ons bedrijf is. We hebben te maken met een switch. Waar we kunnen kiezen we voor de meest duurzame opties. Echter zijn er nog enorm veel producten en diensten waar op gebied van duurzaamheid ontwikkelingen nodig zijn. Daarom is van belang om hierover in gesprek te gaan met fabrikanten en leveranciers.” – aldus Marco.

In het nieuws
Marco is in de afgelopen twee jaar al heel wat keren geïnterviewd over het onderwerp duurzaam ondernemen. Interviews kwamen vanuit allerlei hoeken. Dit komt naar Marco’s zeggen voort uit het feit dat het om een vrij uniek verhaal gaat. Er zijn helaas nog heel weinig cafetaria’s die zoveel energie steken in het verduurzamen van hun onderneming.

De gemiddelde consument vindt het bijzonder om te lezen over een cafetaria met grote duurzame ambities. “Ik ben al een aantal jaren bezig het met omarmen en naar buitendragen van duurzaamheid. Sinds ik dit doe haal ik veel meer voldoening uit het vak. Dit komt o.a. doordat je weggaat van de geijkte paden, ontdekt wat daarbuiten mogelijk is en veel nieuwe inzichten en ervaring opdoet.”- aldus Marco.

Tafel voedselverspilling voor horeca-ondernemers
Het zou natuurlijk het mooiste zijn als er een tafel opgezet kan worden met cafetaria-ondernemers, echter lijken er nog niet veel van deze ondernemers zich bezig te houden met duurzaamheid. Daarom oppert Marco het idee om een tafel met horeca-ondernemers op te richten waarbij het onderwerp voedselverspilling bijvoorbeeld op tafel gelegd kan worden. Het is een belangrijk item, iets dat alle horeca-ondernemers verbindt. Het kan een aanjager zijn om over duurzaamheid te praten.

Marco: “Het is van groot belang dat we elkaar als medestanders zien in plaats van concurrenten. Mogelijk is het onderwerp voedselverspilling het opstapje om met andere bedrijven in gesprek te komen over duurzame ontwikkelingen binnen ons vakgebied.”

Van concurrent naar medestanders
Heel veel horeca-ondernemers blijven in hun eigen gebied zitten. Ze voelen niet de behoefte om kennis en ervaringen uit te wisselen. Veel van dit soort bedrijven denken te weten hoe het in elkaar zit. Maar is dat ook werkelijk het geval? Marco: “De supermarkt veegt ons, horeca, van de kaart. Ze zijn open op zondag en nu zelfs ook in de avonduren. Daar hebben wij last van! Het is dan ook van belang dat we de ogen niet sluiten, leren van de supermarkten en kijken wat we zelf kunnen oppakken. Noorden Duurzaam kan hierbij de verbindende factor zijn, zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat de wereld er een stuk beter uit gaat zien.”

Bekijk het profiel van Cafetaria Friet van Piet: http://www.noordenduurzaam.nl/cafetaria-friet-van-piet

 

Kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar beperkt houdbaar

Introtekst: 
Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de derde Monitor Duurzaam Nederland uitgebracht. Deze trendanalyse laat zien welke effecten onze levensstijl heeft op het hier en nu, maar ook op generaties later en elders in de wereld. In opdracht van het kabinet zijn diverse thema's in kaart gebracht, onder andere Groene Groei en energie-innovatie.
Hoofdtekst: 

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog. Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun materiële en sociale omstandigheden. De manier waarop we deze levenskwaliteit bereiken, lijkt echter geen stand te kunnen houden voor volgende generaties en veroorzaakt bovendien milieuproblemen in binnen- en buitenland. Bij het duurzaam houden van Nederland en het efficiënt om blijven gaan met schaarser wordende hulpbronnen, speelt innovatie een belangrijke rol.

Uit het voorwoord: “De derde editie van de Monitor Duurzaam Nederland geeft, net als de twee eerdere edities, een beeld van de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving. Deze Monitor is de uitkomst van een samenwerkingsverband tussen het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS), en het Centraal Planbureau, het Planbureau voor
de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Deze editie van de
Monitor bestaat uit twee delen die gelijktijdig verschijnen: een indicatorenrapport
(onder eindverantwoordelijkheid van het CBS) en een verkenning (onder eindverantwoordelijkheid van de planbureaus).

Het voorliggende Indicatorenrapport presenteert kerngegevens over duurzaamheid
in hun onderlinge samenhang en kijkt vooral in hoeverre de keuzes die wij als
samenleving maken, resulteren in een kwaliteit van leven die op de langere
termijn ook houdbaar is en die niet ten koste gaat van de allerarmsten in de
wereld. Dit vraagstuk behelst zowel milieuaspecten als sociaal-maatschappelijke
en economische aspecten. De indicatorenset in deze Monitor levert een beeld
van de duurzame ontwikkeling van Nederland door de tijd heen en ten opzichte
van andere Europese landen. Uit de cijfers blijkt dat de kwaliteit van leven in
Nederland hoog is, maar dat deze kwaliteit deels ten koste gaat van toekomstige
generaties en gepaard gaat met een intering op natuurlijk kapitaal, met name in
de ontwikkelingslanden.”

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

Lees verder op:

 

Succesvolle eerste inloop tafel innovatieversnelling

Introtekst: 
De eerste inloop van de tafel innovatieversnelling was met 7 deelnemers zeer succesvol.
Hoofdtekst: 

Op woensdag 29 oktober vond de eerste inloop plaats bij PNO consultants in Groningen. Er zijn interessante projecten besproken en nieuwe verbindingen gelegd. Door de vele aanmeldingen is er afgesproken om per project een vervolg afspraak te maken met de verschillende leden van de tafel. Binnenkort wordt bekend wanneer de nieuwe inloop plaatsvindt.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst