| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Eerste verpakkingsvrije winkel in Groningen

Introtekst: 
Vanaf april 2015 vestigt de eerste verpakkingsvrije winkel van Nederland zich in Groningen. In deze winkel worden biologische producten verkocht van biologische boeren uit de regio.
Hoofdtekst: 

Uit de Groningen Internet Courant van vandaag: “Ondernemers en oprichters van Opgeweckt Noord Dorothea Piek en Tonny Straatman vinden het erg belangrijk om lekker en biologisch te eten, maar ook duurzaam te ondernemen. De producten in de winkel worden daarom zonder verpakking aangeboden. Dit betekent dat iedereen de hoeveelheid kan kopen die hij nodig heeft of het een theelepel is of benodigdheden voor een kerstfeest. De verpakkingen kunnen de klanten zelf meenemen of kunnen bij de kassa worden gekocht. Op deze manier kan het voedseloverschot teruggedrongen worden en de afvalberg worden verkleind.”

De winkel wordt gevestigd aan de A-straat 16 in Groningen.

In Utrecht komt ook een verpakkingsvrije winkel, Bag&Buy. Die opent naar verwachting in de zomer van 2015. Voor beide winkels loopt een crowdfunding actie.

Lees het hele artikel op GIC:

 

Nieuw Operationeel Programma EFRO voor Noord-Nederland

Introtekst: 
Vanaf 12 januari 2015 gaat het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 van start, gericht op het realiseren van innovaties binnen het Noord-Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf. Het OP EFRO richt zich op twee grote thema’s (thematische doelstellingen): innovatie en een koolstofarme economie. MKB-bedrijven kunnen aanvragen voor projectsubsidies indienen via calls (selectie via open inschrijving) en tenders.
Hoofdtekst: 

Groningen, Drenthe en Friesland, verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zetten tot 2020 ruim 122 miljoen euro in voor innovaties in het mkb en koolstofarme economie. Van dit bedrag komt 103,5 miljoen van Europa en het Rijk financiert 18,5 miljoen bij.

De Europese Commissie gaf op 4 december haar formele goedkeuring. 9 december aanstaande wordt het feestelijke startsein gegeven in Leeuwarden. In Noord-Nederland gaat het loket als eerste van de vier economische regio's in Nederland open.

“In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als
een regio die bekend staat om de vernieuwende wijze waarop maatschappelijk en
economisch voordeel wordt gehaald uit innovatie. Dat is waar het Operationeel
Programma EFRO Noord-Nederland (vanaf hier OP EFRO) op inzet. Het programma stelt de komende jaren 103,5 miljoen euro beschikbaar uit het Europese Fonds
voor Regionale Ontwikkeling; dit is exclusief cofinanciering door rijk en regio.
Hieronder een samenvatting van het programma: de twee thema’s en vier doelen
die voor Noord-Nederland van belang zijn.

Het OP EFRO richt zich op twee grote thema’s (thematische doelstellingen): innovatie en een koolstofarme economie. Hiervoor is gekozen in samenspraak met de verschillende stakeholders (onderwijs, onderzoek, ondernemingen en overheid). De omschakeling naar een koolstofarme economie is daarnaast ook een belangrijk onderdeel van de EU2020-strategie. Noord-Nederland ziet hierin een grote economische kans.”

Bron: EFRO publieksinformatie op snn.eu

 

Energy Valley ziet kansen voor grootschalige teelt van zeewier

Introtekst: 
Zeewierteelt op zee heeft grote toekomstmogelijkheden. Dat vindt de in Groningen gevestigde stichting Energy Valley.
Hoofdtekst: 

Stichting Energy Valley uit Groningen, Energy Board, Agriboard en Provincie Noord-Holland zien kansen om een internationaal cluster biomassateelt op zee te ontwikkelen in Noord-Holland Noord. Zij hebben de handen ineen geslagen om dit gezamenlijk op te pakken met overheden, kennisinstellingen en bedrijven.

Zeewierteelt op zee heeft grote toekomstmogelijkheden, vinden deze partners. Er is een toenemende vraag naar biomassa voor de productie van energie en voor raffinage. “Wanneer we de zee gebruiken om zeewier te produceren hoeven we de schaarse landbouwgrond niet te gebruiken en breiden we ons teeltoppervlakte uit.”

Lees verder op:

 

Veendam teleurgesteld: inwoners kunnen niet profiteren van opbrengsten windmolen

Introtekst: 
De Tweede Kamer heeft een motie over het Deens model waarvoor de gemeente Veendam actief steun heeft gevraagd niet aangenomen. VVD, PvdA en SP hebben tegen de motie gestemd en daarmee is deze verworpen.
Hoofdtekst: 

Het voorstel om bij het ontwikkelen van windparken een participatiemodel te hanteren is niet aangenomen.

Lees meer:

 

Doorbraak in vergassingstechnologie in Delfzijl

Introtekst: 
Met de toekenning van een bijdrage van 6,4 miljoen vanuit het Waddenfonds is een doorbraak in de toepassing van vergassingstechnologie gerealiseerd. Het project Torrgas in Delfzijl, dat zich richt op het winnen van gas uit getorreficeerde (geroosterde) biomassa, betekent een directe investering van 18 miljoen euro in de Energy Valley-regio. De demonstratie-installatie van Torrgas is een doorbraak in de vergassingsindustrie. Voor de chemische industrie is dit een belangrijke ontwikkeling. Verduurzaming staat in deze sector hoog op de agenda. Dit komt met deze ontwikkeling aanzienlijk dichterbij.
Hoofdtekst: 

Het project Torrgas is onderdeel van het brede Energy Valley-programma op het gebied van vergassingstechnologie. Onder meer in Alkmaar en Delfzijl worden installaties gebouwd die uit biomassa gas winnen. In Alkmaar wordt, onder meer in samenwerking met ECN, de Milena-Olga vergassingstechnologie gerealiseerd. In Delfzijl is ook het project Woodspirit onlangs van start gegaan. Beide initiatieven betekenen forse investeringen in de Energy Valley-regio.

Lees meer:

 

Provincie ondersteunt drie opmerkelijke innovatieve en duurzame MKB bedrijven in Groningen

Introtekst: 
Het college van GS van Groningen heeft aan drie midden- en kleinbedrijven (MKB) subsidies toegekend uit het provinciale programma Innovatief en Duurzaam MKB Groningen.
Hoofdtekst: 

Het college vindt het belangrijk om in deze tijden van economische recessie en oplopende werkloosheid, ondernemers mogelijkheden te bieden om te investeren in innovatieve en duurzame projecten. De bijdragen zijn vaak een zetje in de rug om tot investeringen over te gaan. De bedrijven krijgen maximaal 50 procent van de investering vergoed.

Voor de drie bedrijven, Jurgens BV in Slochteren, Horus View and Explore B.V. in Bedum en Qpot in Groningen wordt een totale financiële bijdrage van 155.341 euro beschikbaar gesteld. Jurgens BV krijgt 37.900 euro voor de ontwikkeling van een zelfsluitende brandwerende taatsdeur, Horus View and Explore B.V. 26.900 voor de ontwikkeling van een universele 3D camera behuizing en Qpot 90.541 euro voor de ontwikkeling van een slimme enkelvoudige energiemeter voor het grootverbruik van MKB bedrijven.

Lees verder op:

 

Biobased Economy levert nieuwe bedrijven op in Groningen

Introtekst: 
De ‘Biobased Economy’ werpt in Groningen en de andere noordelijke provincies Noorden eerste vruchten af. Het oogsten van grootschalige algenteelt; duurzame bouwmaterialen van hennep; kleinschalige raffinage voor akkerbouwers om zelf biobrandstof te maken; een lamp gemaakt uit maïs of duurzaam schoolmeubilair van bio-kunststof dat ‘meegroeit’ met kinderen. Dit is een greep uit de biobased innovaties van noordelijke bedrijven die de afgelopen twee jaar als collectief gestart zijn om nieuwe duurzame producten- en technieken te ontwikkelen.
Hoofdtekst: 

Grootschalige algenteelt mogelijk

In Farmsum, vlakbij Delfzijl is de afgelopen twee jaren onderzoek gedaan naar nieuwe technieken voor de oogst van grootschalige algenkweek. Het telen van algen op grote schaal levert o.a. eiwitten (voedsel), omega-3 en olie op. Tijdens de bijeenkomst in Leeuwarden presenteerde Monique Schoondorp van Algaecom een techniek, die samen met vier andere partners is ontwikkeld, om algen op grote schaal efficiënt te kunnen oogsten. Dit is een technologische doorbraak, waarmee het oogsten van algen, sneller, goedkoper en duurzamer kan. Dit maakt de grootschalige productie van algen in het Noorden nu mogelijk. Algaecon kan de productie daardoor aanzienlijk opschalen naar meer dan 1000m2 en verhuist daarom van Farmsum naar de Dairy Campus in Leeuwarden.

Lokale kleinschalige raffinage

Een andere gepresenteerde innovatie betreft de ‘Bio Energy Processor’. Dit is een generator die in staat is om biobrandstof lokaal te produceren met behulp van bijvoorbeeld koolzaad. In het kort komt het proces hierop neer: koolzaad gaat in een pers, daar komt olie uit en via de ‘Bio Energy Processor’ levert dit naast hoogwaardige biobrandstof ook perskoek (veevoer) en restmaterialen (nutriënten) op. Deze restmaterialen kunnen vervolgens gebruikt worden voor het maken van biokunststof. Inmiddels hebben agrariërs hun eerste orders geplaatst bij TCE- Go Four die samen met Just-a-Techs uit Stadskanaal deze processor op de markt brengt.

Hennep als duurzaam bouwmateriaal

De bedrijven Dunagro en ‘1-2-3 huis’ van Bouwbedrijf Kooi hebben de handen ineen geslagen om een huis op de markt te brengen met hennep als bouwmateriaal. Groot voordeel van hennep is het enorme isolatievermogen. Daarnaast zorgt het gebruik van hennep als bouwmateriaal voor een forse CO2-reductie. Inmiddels heeft Dierenpark Emmen voor haar nieuwbouwplannen interesse getoond voor dit duurzame bouwmateriaal. In deze fase is hennep een product voor een niche markt, maar waar de komende jaren veel groei in verwacht wordt. Overigens moet deze hennepsoort niet verward worden met de hennep die voor wiet gebruikt wordt.

Lees meer op:

 

Unieke proef in Groningen met waterstof en elektriciteitsproductie

Introtekst: 
In Groningen gaat een bijzondere proef van start met het produceren van waterstof in minicentrales om er vervolgens elektriciteit van te maken.
Hoofdtekst: 

Het lokaal opwekken van energie neemt een hoge vlucht en dan gaat het niet om zonnepanelen alleen. Deze week worden bij EnTranCe in Groningen, onderdeel van de recent opgerichte Energy Academy Europe, negen brandstofcellen geplaatst.

Deze minicentrales, ter grootte van een wasmachine, draaien op aardgas en produceren waterstof om er vervolgens elektriciteit van te maken. Het is door zijn hoge omzettingsefficiëntie van 90% (60% stroom en 30% warmte) een zeer duurzaam concept.

Lees meer:

 

Nieuw perspectief voor Blauwe Stad dankzij duurzame recreatiewoningen

Introtekst: 
De Groningse architect in opleiding Rik Veltman heeft een prijs van 1500 euro gewonnen met een ontwerp voor een duurzaam ecologisch vakantiewoningen park in de Blauwestad in Groningen.
Hoofdtekst: 

Zijn ontwerp biedt een alternatieve invulling en gaat uit van een tijdelijke, meer dynamisch organische fasering en ontwikkeling van landschap en architectuur.

Lees meer:

 

Investering van 500 miljoen euro in duurzame energie Delfzijl

Introtekst: 
Waarschijnlijk de grootste investering aller tijden in een project voor duurzame energie in Nederland: vandaag is het licht op groen gezet voor een investering van 500 miljoen in Delfzijl.
Hoofdtekst: 

Het samenwerkingsverband Woodspirit heeft 199 miljoen euro Europese subsidie ontvangen voor de bouw van een grootschalige biomassa raffinaderij in Delfzijl.

Met een totale investering van circa 500 miljoen euro is dit een van de grootste duurzame energieprojecten tot nu toe in Nederland gerealiseerd. Ook is het een van de grootste investeringen die is gedaan in de chemische industrie in de afgelopen jaren. De fabriek gaat duurzaam bio-methanol produceren uit restmateriaal uit de bosbouw en houtverwerkende industrie.

(Bron: GIC)

Lees verder op:

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst