| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Tien jaar Ekwadraat: duurzaam delen, durven en vooral doen

Introtekst: 
Tien jaar geleden moest nog veel uitgelegd worden als het ging om het economisch belang van duurzaamheid, tegenwoordig is dat niet meer nodig. Na projecten in de land- en tuinbouw ligt de focus van het Leeuwarder bedrijf dat zich met name richt op duurzame, technologische vernieuwing, op woningbouw en industrie. ‘Maar de ontwikkelingen houden nog lang niet op’, aldus Douwe Faber, directeur en oprichter van Ekwadraat.
Hoofdtekst: 

Omdat Ekwadraat tien jaar bestaat, organiseert het bedrijf op De Dag van de Duurzaamheid het symposium ‘Een decennium van duurzaam delen, durven en doen!’. Daar wordt de prijswinnaar bekend gemaakt van ‘Het project van duurzame betekenis’. Alle genomineerden zijn een voorbeeld voor nieuwe duurzame, innovatieve, energie- of waterprojecten. Faber: ‘Het gaat ons erom kennis te delen en daarmee de innovatie rondom duurzaamheidsinitiatieven op een hoger plan te tillen. Als aan het einde van de dag iedereen geïnspireerd naar huis gaat, ben ik tevreden. We hebben niets aan een netwerkbijeenkomst die geen voldoening brengt.’

Faber is blij met een meer consistent beleid vanuit Den Haag. In het verleden heeft het bedrijf het nog wel eens lastig gehad doordat projecten door veranderend overheidsbeleid, abrupt stopten. Ook is inmiddels de stap over de grens gemaakt. Rusland en China zijn voor Ekwadraat groeigebieden. Nieuwe stap is het opzetten van een ontwikkelingsbedrijf van energieprojecten. Door de terughoudende houding van banken wordt het bij grootschalige bedrijven lastig nieuwe, innovatieve projecten op te starten. Ekwadraat probeert dat mogelijk te maken. ‘Een nieuwe fase voor ons, en iets wat erg bij onze toekomst past.’

De winnaar van de verkiezing ‘Het project van duurzame betekenis’ wordt op 10 oktober tijdens De Dag van de Duurzaamheid gekozen na online stemmen via www.10jaarduurzaam.nl, sms-voting tijdens het symposium en een jurybeoordeling. De jury van ‘Het project van duurzame betekenis’ bestaat uit voorzitter Ferd Crone (burgemeester Gemeente Leeuwarden), Marjan Minnesma (directeur Urgenda), Ulco Vermeulen (Taskforce Groen Gas) en Rients Schuddebeurs (Rabobank). Via de website zijn inmiddels honderden stemmen binnen gekomen. Ekwadraat is innovator op het gebied van duurzame projecten en initiator van dit symposium. In het tienjarig bestaan, is het eenmansbedrijf gegroeid naar dertig medewerkers die actief zijn in vier verschillende bedrijven binnen de Ekwadraat Group. De opbrengst van de tien activiteiten van Ekwadraat in dit jubileumjaar gaat naar Serious Request 2013. Dit jaar staat het glazen huis in Leeuwarden.

 

Suikerbiet: het nieuwe goud van Groningen

Introtekst: 
In Groningen is de suikerbiet aan een tweede jeugd begonnen. De oude, trouwe biet blijkt dankzij nieuwste voedingstechnologie veel meer rendement op te kunnen leveren. Onderdelen van de biet die tot voor kort werden weggegooid, blijken toch zeer waardevolle grondstoffen te bevatten. De suikerbiet is dus het nieuwe goud van Groningen.
Hoofdtekst: 

De Suiker Unie in Hoogkerk is namelijk zeer voortvarend de weg van de duurzaamheid ingeslagen en blijkt met haar belangrijkste grondstof – de suikerbiet – tamelijk spectaculaire nieuwe dingen te kunnen doen. Zo wordt er binnenkort biogas uit geproduceerd en blijken de bieten ook nog een perfecte basisgrondstof voor afbreekbaar plastic. De suikerbiet, inclusief het loof dat vroeger werd weggegooid, blijkt daarmee nu een nieuwe schat voor de Suiker Unie.

Tot voor kort werd er niets gedaan met het bietenblad, maar in het kader van de Bio Based Economy gaan ze daar nu ook wat mee doen. ‘Dat bietenloof gaan we in Hoogkerk vergisten. Dat levert straks grote hoeveelheden biogas op. Wij verbruiken 100.000 ton grondstoffen per jaar. Daar willen we straks 16 miljoen kubieke meter biogas van maken’, aldus Fetter.

In Hoogkerk zijn de installaties al in aanbouw die gaan zorgen voor de vergisting en voor de productie van het biogas. Dat biogas zal worden opgewerkt tot tien miljoen kubieke meter groen gas van aardgaskwaliteit, en wordt dan in zogenaamde ‘hubs’ toegevoegd aan het leidingennet van de Gasunie.

Aldus is het streven naar duurzaamheid een enorme inspirator geworden voor het ontwikkelen van nieuwe technologie. De suikerbiet uit Groningen krijgt daarmee een nieuwe toekomst. ‘Duurzaamheid is een keuze. Maar ook een geloof. Je moet er heilig in geloven. En dat doe ik’, aldus directeur Bram Fetter.

Lees meer:

 

Dutch Rainmaker maalt water uit lucht

Introtekst: 
Dutch Rainmaker heeft de windmolen die op het Leeuwarder Newtonpark water uit lucht zou produceren, deze week aan de praat gekregen.
Hoofdtekst: 

De demonstratiemolen stond er sinds augustus werkloos bij. Dutch Rainmaker verkeert in een cruciale fase.

Lees verder op:

 

Teelt duurzame vezelhennep loopt terug

Introtekst: 
Er wordt dit jaar veel minder vezelhennep geteeld dan vorig jaar. Dat meldt het Groningse bedrijf HempFlax, die de hennep verwerkt in Groningen. Het aantal hectares is teruggelopen van duizend in 2010, naar zeshonderd dit jaar. Dat komt vooral omdat veel Drentse en Groningse boeren om financiële redenen de voorkeur gaven aan graan en aardappelen. En in Duitsland is sprake van een sterke toename van teelten voor biovergisters.
Hoofdtekst: 

Kwaliteit
De kwaliteit van de vezelhennep is vergelijkbaar met het topjaar 2010.
Ook dit jaar wordt een opbrengst verwacht van ongeveer acht ton stro per hectare.

Duurzame teelt
Sinds begin jaren negentig is vezelhennep een welkome aanvulling op het standaard veenkoloniale bouwplan. De teelt van hennep wordt gekarakteriseerd door lage input en hoge opbrengsten. Voor de teelt van hennep wordt geen pesticiden, insecticiden en/of fungiciden gebruikt. Bemesting wordt gegeven via organische mest en het gebruik van kunstmest is nagenoeg niet nodig.

(Bron: MVOnieuws)

Lees verder op:

 

Dacom Emmen winnaar MKB Innovatie Top 100

Introtekst: 
Dacom uit Emmen is de meest innovatieve onderneming uit het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf. Met het TerraSen™-systeem waarmee gewassen onder de best mogelijke omstandigheden kunnen groeien, zonder verspilling van water, is de eerste plaats veroverd in de MKB Innovatie Top 100. • Jury: innovatie Dacom draagt bij aan oplossen voedselschaarste • Beoordeling op basis van originaliteit en omzetpotentie
Hoofdtekst: 

Innovatiecentrum Syntens, Octrooicentrum Nederland, Mercedes-Benz en NRC Handelsblad presenteerden op 26 mei in Utrecht voor de zesde keer de ranglijst met 100 innovaties. Deze top 100 is de grootste en belangrijkste innovatieprijs voor bedrijven in het MKB.

Dacom heeft zich gespecialiseerd in irrigatiemanagement. Bodemvochtsensoren in het veld van de teler laten zien wat de dagelijkse wateropname is in de verschillende bodemlagen van het gewas. Met deze informatie wordt het optimale tijdstip van beregenen bepaald. Uit proeven met het systeem is gebleken dat de hoeveelheden water en meststoffen voor het telen van aardbeien teruggebracht kunnen worden tot 48%, zonder negatieve effecten op gewasopbrengst en -kwaliteit. De technologie van Dacom draagt hiermee bij aan het oplossen van de voedselschaarste en een duurzame voedselproductie, aldus de jury.

(Bron: Business Compleet)

Lees verder op:

 

Bijeenkomst Duurzame initiatieven Drenthe 14 april 2011

Introtekst: 
Op 14 april organiseert de Natuur en Milieufederatie Drenthe een dinerbijeenkomst voor duurzame initiatieven in Drenthe. Deze bijeenkomst is de aftrap voor het nieuwe netwerk van duurzame initiatieven in Drenthe.
Hoofdtekst: 

In Drenthe gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid: energiedaken, elektrische motoren, verpakking van biomaterialen, rijden op groen gas, passief bouwen, duurzaam recreëren noem maar op. Maar waar zitten deze initiatieven? En wie zijn er bij betrokken?

De Natuur en Milieufederatie Drenthe zet de initiatieven letterlijk op de kaart en organiseert inspirerende bijeenkomsten voor het netwerk van duurzame initiatieven. Op 14 april worden er verschillende presentaties gegeven vanuit het bedrijfsleven. Desso vertelt over zijn Cradle to Cradle aanpak, maar ook de Drentse bedrijven Watter en Green Meet*s doen hun verhaal. Tijdens een interview wordt verkend wat organisaties als TCNN, Kamer van Koophandel, Syntens, AgentschapNL, CODIN en de provincie Drenthe voor bedrijven met duurzame initiatieven kunnen betekenen.

Netwerken
Op deze avond gaan bedrijven ook zelf aan de slag. Er is volop gelegenheid om te netwerken. Twee interactieve elementen in het programma helpen daarbij: “Speed daten” en “Zet uzelf op de kaart”.

Digitale kaart
Tijdens deze avond wordt ook de digitale kaart “Duurzame initiatieven Drenthe” gepresenteerd. Op deze digitale kaart kunt u zien wie de duurzame initiatiefnemers in Drenthe zijn. Bent u ook een duurzame initiatiefnemer en staat u nog niet op de kaart? U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier: http://www.nmfdrenthe.nl/NatuurenMilieufederatieDrenthe/Themas/Bedrijven...

Informatie dinerbijeenkomst
Wilt u zich aanmelden voor de dinerbijeenkomst? Dat kan door een email te sturen naar info@nmfdrenthe.nl, onder de vermelding “ Bijeenkomst duurzame initiatieven”. Geef in de email ook aan of u vis, vlees of vegetarisch wilt. De kosten voor deelname aan de bijeenkomst zijn 20 euro.

Meer informatie

 

Urgenda regiotour in Drenthe

Introtekst: 
De Urgenda regiotour heeft op 14, 15 en 16 april 2010 Drenthe bezocht en duurzame projecten in beeld gebracht.
Hoofdtekst: 

Op de website van Urgenda is een filmverslag te zien. Daarin onder andere: Hunesus, Unica, Tanja Klip, Maatschappij van Weldadigheid, De Toyisten, Hempflax, Duurzaamste boer van Drenthe, Waterleidingmaatschappij Annen, Gemeente Meppel, Sensortechnologie, Bouwhuis Biovergisting, Domo, Importeur van elektrische auto's Elmonet.

 

Prijsvraag biobased bouwmaterialen

Introtekst: 
Op Battle of Concepts kan tot 21 maart 2010 nog worden ingeschreven met ideeen over biobased bouwmaterialen.
Hoofdtekst: 

"Ondanks het gevarieerde aanbod van biobased materialen staat de daadwerkelijk toepassing van deze groene materialen in de bouwwereld nog in haar kinderschoenen. In reguliere bouwprojecten vinden we deze materialen nog maar mondjes maat terug. Biobased bouwmaterialen worden zelden seriematig geproduceerd en toegepast. Doordat de biobased bouwproducten spaarzaam worden toegepast zijn de bouwmaterialen nog relatief duur en verloopt de (door)ontwikkeling van deze groene materialen traag. Het gebruik van biobased bouwmaterialen is nu dan ook nog vaak een uitzondering of experiment en weinig gangbaar.

Om biobased bouwen op grote schaal te realiseren is het ministerie LNV op zoek naar innovatieve concepten waardoor de bouwwereld op grote schaal gebruik kan en wil gaan maken van biobased bouwmaterialen. Jouw concept moet het voor de bouwwereld dus aantrekkelijker maken om met biobased bouwmaterialen te gaan werken."

(Bron: Battle of Concepts)

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst