| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Nederlands meest baanbrekende zonnepark komt in Drenthe.

Introtekst: 
Op een kunstmatig meer bij het Drentse Tynaarlo realiseert projectontwikkelaar Groenleven een van Nederlands grootste zonnepanelenprojecten. Met 23 megawatt is het direct ook een van de grootste drijvende zonneparken ter wereld.
Hoofdtekst: 

14 tot 30 procent meer zonnestroom

Bovenop de zandput van zandwinbedrijf Roelofs in Tynaarlo installeert Groenleven 23 megawatt aan drijvende zonnepanelen. Uitgaande van gangbare panelen betreft het grofweg 80.000 stuks.

Met het drijvende zonnepark zet Roelofs een serieuze stap richting CO2-neutrale productie. De zonnepanelen leveren de elektriciteit voor zandzuiger en verdere verwerking op het terrein. Volgens RTV Drenthe heeft het project genoeg capaciteit om naast het eigen stroomverbruik van Roelofs in Tynaarlo ook het jaarverbruik van 7.000 Drentse huishoudens te dekken.

Kletsnatte boost voor zonnepanelen

Installatie van zonnepanelen op drijvende pontons is niet direct goedkoper dan in een weiland of op een dak. Dankzij de reflectie van zonlicht op de zandwindplas en het koelende effect van het water onder de panelen verwacht Groenleven echter een 14 procent hogere stroomopbrengst ten opzichte van een even groot zonnepark op het droge. Over de volle levensduur van de zonnepanelen tikt dat lekker aan.

Volgens de Nederlandse startup Sunfloat is met drijvende én met de zon meedraaiende zonnepanelen zelfs een meeropbrengst tot 30 procent per paneel mogelijk. De ‘draaicirkel’ van de vlotten maakt dan wel dat er op het beschikbare wateroppervlak minder zonnepanelen passen. Of er op de zandwinplas ruimte is om de panelen te laten draaien, is onduidelijk. De zonnepontons zijn in ieder geval verplaatsbaar zodat ze bij de zandwinning niet in de weg liggen.

Grootschalige drijvende zonneparken

SunFloat heeft inmiddels enkele pilots opgeleverd maar het vermoedelijk grootste Nederlandse drijvende zonproject, met 840 panelen, ligt vooralsnog op de rioolwaterzuivering van Texel. Met 23 megawatt aan zonnepanelen is het project van Groenleven liefst 100 keer groter dan dat op Waddeneiland.

Als het Roelofs en Groenleven lukt het zonnepark in 2018 in bedrijf te krijgen, is het mogelijk zelfs het grootste drijvende zonnepanelenprojecten ter wereld. De belangrijkste concurrenten voor die titel liggen nu in Japan en Groot-Brittannië en gaan voor zover ik weet de 20 megawatt niet voorbij. In Brazilië en India bestaan overigens al plannen tot 600 megawatt voor zon-PV op bestaande stuwmeren.

Afgezien van de records zet Roelofs hier hoe dan ook een belangrijke stap. Het bedrijf heeft in Nederland bovendien nog acht vergelijkbare productielocaties, die allemaal ook voor 2030 CO2-neutraal moeten zijn. Zon op water biedt in Nederland sowieso veel kansen. Waar zonnepanelen in weilanden of op akkers concurreren met de voedselproductie, helpen zonnepanelen op spaarbekkens, plassen en vijvers juist het verdampen van water tegen te gaan. Na platte bedrijfsdaken zijn pontons misschien wel de meest economische plek om zonnepanelen te plaatsen.

Bron: Groenleven, RTV Drenthe / Imagecredit: Jakob Owens, via Unsplash Public Domain

Tekst © Thijs ten Brinck · 04 MRT 2017 / www.wattisduurzaam.nl
Foto (c) Foto archief DVHN.

 

Rijksgebouwen over op Nederlandse groene stroom van Greenchoice.

Introtekst: 
Per 3 maart is het definitief dat duurzame energieleverancier Greenchoice samen met nog drie leveranciers alle groene stroom gaat leveren voor duizenden aansluitingen in overheidsgebouwen en -terreinen. Greenchoice levert in elk geval drie jaar (2018 t/m 2020 met verlengoptie) stroom aan onder meer de Tweede Kamer, DUO, de Koninklijke Bibliotheek en diverse ministeries.
Hoofdtekst: 

Voor Greenchoice gaat het om ruim 250 miljoen kWh. Dit is circa een kwart van het totaalverbruik van het Rijk (vergelijkbaar met 80.000 huishoudens). Bijzonder is dat Greenchoice uitsluitend stroom gaat leveren die in Nederland is opgewekt. Greenchoice hoopt dat de overheid in de toekomst steeds meer energie uit lokale bronnen inkoopt.

Alles uit zon of wind

Het Rijk gaat met deze stap helemaal over op groene stroom. De eis die vanuit hen werd gesteld was dat alles via zogeheten Garanties van Oorsprong uit zon of wind moet komen, dus geen waterkracht meer. De Rijksoverheid wil uiteindelijk zoveel mogelijk zelf stroom opwekken en - uiterlijk in 2030 - alleen nog maar in Nederland opgewekte groene stroom gebruiken: ofwel ‘oranje stroom’.

Greenchoice: alleen Nederlandse stroom

De stroom die Greenchoice aan de overheidsgebouwen gaat leveren komt voor 100% uit Nederlandse windmolens. Dat sluit aan op de wens van Greenchoice om ook aan grote zakelijke gebruikers uitsluitend stroom te leveren die in Nederland is opgewekt. Voor huishoudens geldt al sinds 2016 dat ze van Greenchoice alleen maar Nederlandse groene stroom krijgen.

Steeds groener Nederland

Diane Klok, Commercial Director Greenchoice: “Wij zijn blij met deze principiële duurzame keuze van het Rijk. Deze is cruciaal voor een steeds groener Nederland. Hoe meer grote gebruikers voor lokale stroom kiezen en investeren in duurzame projecten, hoe meer groene stroom er in totaal beschikbaar komt. We hopen dat de overheid bij volgende aanbestedingen nog een stuk meer nadruk legt op de herkomst van de stroom: uit Nederland graag!”

Fors investeren

“Voor ons als écht groene energieleverancier is de opdracht een enorme klapper. De stroom van Greenchoice komt nu al voor 80% uit Nederlandse duurzame bronnen. In 2020 willen we dat ons stroometiket voor 100% uit stroom uit eigen land bestaat. Dat gaat zeker lukken omdat we al jaren fors investeren in duurzame lokale opwek. In zonneweides, op daken, langs snelwegen, in windmolenparken en door samen te werken met tientallen coöperaties,” aldus een trotse Klok.

(c) Greenchoice.nl

 

Duurzame energie opwekken uit getijstromen

Introtekst: 
Het Nederlandse bedrijf SeaQurrent® heeft na een periode van intensief onderzoek in samenwerking met haar partners een innovatieve energieopwekker ontwikkeld: de TidalKite Power Plant. In januari vonden de eerste tests met deze ‘multi wing’ onderwater vlieger plaats bij Onderzoeksinstituut MARIN te Wageningen. De resultaten zijn veelbelovend.
Hoofdtekst: 

BEWEZEN EFFECTIEF

Ing. Youri Wentzel, oprichter van SeaQurrent en uitvinder van de TidalKite Power Plant: ‘De effectiviteit van het systeem, gecombineerd met de lage kosten voor de bouw, de installatie en het onderhoud, kan voor een internationale doorbraak zorgen door elektriciteitsopwekking uit ondiepere kustwateren met lagere stroomsnelheden financieel aantrekkelijk maken’. De testresultaten laten zien dat we op het juiste spoor zitten en dit geeft zeer veel vertrouwen voor de toekomst. Prof. Dr. Eize Stamhuis van de Rijksuniversiteit Groningen: ‘De praktijktest van het prototype bij Marin toont aan dat de vlieger al grote krachten opwekt bij lage stroomsnelheden die in lijn liggen met de voorspellingen van het theoretische model’.

HOE WERKT DE TIDALKITE POWER PLANT
Het gepatenteerde systeem bestaat uit meerdere subsystemen. De TidalKite onderwatervlieger heeft een simpel, maar robuust ontwerp en zit vol slimme elektronica. De vlieger zelf is met een kabel aan de zeebodem verankerd en perst vloeistof naar een hydromotor. De hydromotor bevat een generator die de groene elektriciteit opwekt. Het volledige systeem is zo ontworpen dat deze ecologisch verantwoord werkt en veilig is voor zeeleven. De TidalKite bestaat uit meerdere vleugels, waardoor deze in staat is om in één beweging een grote hoeveelheid energie te oogsten uit het langsstromende water.

GETIJDE-ENERGIE ONMISBAAR IN EEN TOEKOMSTIG ENERGIESYSTEEM
SeaQurrents TidalKite Power Plant is een belangrijke aanvulling op bestaande technologieën die duurzame energie opwekken uit minder voorspelbare bronnen, zoals zon en wind. In tegenstelling tot zon en wind is getijstroming zeer voorspelbaar en altijd beschikbaar. Dit is belangrijk voor de stabiliteit en betaalbaarheid van het elektriciteitssysteem. In het huidige systeem zorgen fossiel gestookte centrales vaak nog voor de basislast elektriciteitsbehoefte. In de toekomst kan een substantieel deel van dit basislast vermogen vervangen worden door duurzaam opgewekte stroom uit getijde-energie, aangevuld met wind en zon.

DE VOORDELEN
Het TidalKite systeem kent grote voordelen ten opzichte van bestaande getijde-technologieën, die vaak alleen rendabel zijn in een beperkt aantal gebieden; de zogenaamde ‘hotspots’, met sterke tot zeer sterke getijstroming. TidalKite Power Plant is al rendabel in langzaam stromend getijde water dat wereldwijd veel ruimer aanwezig is. Naast dat gebieden met lagere stroomsnelheden dichter bij het elektriciteitsnet en –vraag liggen is een ander belangrijk voordeel van het langzaam stromende water dat de omstandigheden milder zijn en het systeem daardoor relatief minder zwaar gebouwd kan worden en er minder slijtage optreedt. Dit allemaal heeft een positief effect op de kosten van de opgewekte elektriciteit.

GESCHATTE POTENTIE
De totale markt voor energie uit getijstroming wordt tenminste geschat op een technische potentie van 100GW. Eén TidalKite Power Plant wekt 500kW op, genoeg om ongeveer 700 huishoudens een jaar lang van groene stroom te voorzien. Wanneer het systeem in serie wordt opgesteld kunnen projecten van tientallen tot honderden megawatts worden ontwikkeld waarmee een significante bijdrage kan worden geleverd het verduurzamen van onze elektriciteitsvoorziening.

Wie zitten achter de TidalKite?
De TidalKite Power Plant wordt ontwikkeld door SeaQurrent in samenwerking met partners. De Rijksuniversiteit Groningen richt zich op het theoretisch model en het uitvoeren van gespecialiseerde lab-testen voor de verdere optimalisatie van hydrodynamische eigenschappen van het systeem. Het schaalmodel voor de test bij Marin is in nauwe samenwerking ontworpen en gebouwd door het Friese innovatieve scheepstechnisch bedrijf Goos Watersport te Grou.

De uitvinder van de TidalKite Power Plant en directeur van SeaQurrent, Youri Wentzel, is tevreden met de resultaten: ‘De resultaten behaald bij MARIN zijn zeer bemoedigend voor onze plannen en geven vertrouwen voor de verdere ontwikkeling van het TidalKite systeem. De verwachting is dat de technologie in 2019 gereed is en vervolgens al binnen enkele jaren op prijs kan concurreren met offshore wind’.

© Redactie duurzaamnieuws.nl

 

Nieuwe biostoomleiding zorgt voor verdere vergroening Chemie Park Delfzijl.

Introtekst: 
Minister Kamp van Economische Zaken heeft samen met AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports maandag de levering van biostoom aan Chemie Park Delfzijl officieel in werking gezet. Eneco heeft hiervoor de biomassacentrale Bio Golden Raand omgebouwd tot een warmtekrachtcentrale die naast groene stroom nu ook biostoom levert. Gebruikmakend van de door Groningen Seaports aangelegde infrastructuur zet AkzoNobel de vrijgekomen stoom in op het Chemie Park.
Hoofdtekst: 

Door de ombouw wordt de grootste bio-energiecentrale van Nederland nog efficiënter: bij een gelijkblijvende hoeveelheid biomassa produceert Bio Golden Raand nu dubbel zoveel duurzame energie. Door de overstap van gas- naar duurzaam geproduceerde stoom vergroent AkzoNobel in één keer 10 procent van zijn Nederlandse energieverbruik. Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betekent dit ook een CO2-vermindering van zo’n 100.000 ton per jaar.

'Noord-Nederland heeft een voortrekkersrol in de transitie naar duurzame energie', aldus minister Kamp. 'De noordelijke provincies en gemeenten waren de eerste met een plan van aanpak voor de uitvoering van het Energieakkoord. Het Chemie Park Delfzijl onderstreept deze ambities door over te stappen op duurzaam opgewekte stoom. De betrokken partijen investeren op die manier niet alleen in energiebesparing en het verminderen van CO2-uitstoot. Ze dragen ook bij aan de regionale economie door een duurzame groei van het chemiecluster mogelijk te maken.'

Ruim 10 procent van de Nederlandse productie van basischemicaliën komt uit Delfzijl. De industrie is onderling sterk verbonden en zorgt voor een groot deel van de werkgelegenheid in de regio. Het project maakt het chemiecluster in Noordoost-Nederland duurzamer en toekomstbestendiger.

AkzoNobel, Eneco en Groningen Seaports hebben gezamenlijk ongeveer 40 miljoen euro in het project geïnvesteerd

 

Energierekening bestaat voor een steeds groter deel uit belasting.

Introtekst: 
De energierekening bestaat voor een steeds groter deel uit belasting en het wordt nóg gekker. Nu al gaat bijna de helft van de energierekening voor Nederlandse huishoudens naar de belastingdienst. In de komende jaren zal dat nog meer worden, omdat de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) op exploderen staat. Deze schiet de komende tijd omhoog van € 60,- per jaar nu naar € 200,- in 2020: een ruime verdrievoudiging. Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise.nl. De woordvoerder van minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dit bevestigd.
Hoofdtekst: 

ODE ÉÉN GROTE SUBSIDIEPOT
De ODE werd in 2013 ingevoerd. De opbrengst hiervan wordt gebruikt als subsidie om windparken op zee en andere projecten voor de productie van groene energie te realiseren. Destijds bedroeg de heffing voor een gemiddeld huishouden (3.500 kWh stroom, 1.500 m3 gas) nog geen tientje. Inmiddels is dat al € 60,-; een stijging van ruim 500%.
Via de ODE zorgen de Nederlandse huishoudens dit jaar voor een subsidiepot met € 678 miljoen. Voor 2020 heeft het ministerie uit de ODE een bedrag van € 2,3 miljard begroot. Dat komt ruwweg neer op € 200,- per huishouden. Er zit dus weer een enorme belastingverzwaring aan te komen; dit keer van ruim 230%.
Onderzoek door: Pricewise.nl

NOG MEER LASTENVERZWARING
Om te voldoen aan de internationale klimaatdoelstellingen, zal Nederland sneller moeten groeien op het gebied van duurzame energie. “Ons land bungelt onder aan de ranglijst van landen die zich daaraan gecommitteerd hebben en moet de komende jaren dus nog veel terrein goedmaken. Het is zeer de vraag of een jaarlijkse ODE-bijdrage van € 2,3 miljard op den duur volstaat,” stelt Hans de Kok, directeur van Pricewise.nl. De kans is groot dat de kosten per huishouden nog verder omhoogschieten.

KLEINSTE POST IS VOOR ENERGIE
Slechts 35% van de energielasten van een doorsnee gezin gaat nu op aan de kostprijs voor aardgas en elektra. Van de overige 65% vloeit 45% naar de belastingdienst en is 20% voor netwerkkosten. “Belasting is een dominante factor en torent boven de kale gas- en stroomkosten uit. Door de sterke stijging van de ODE wordt het verschil alleen maar groter. Maar ook de energiebelasting blijft elk jaar stijgen,” aldus De Kok. Hij houdt er sterk rekening mee dat energiefactuur de komende jaren steeds hoger wordt.

TEN SLOTTE OOK NOG BTW
Voor het gemiddelde gezin steeg de optelsom van alle energiebelasting in de afgelopen acht jaar fors met ruim € 225,-, van € 550,- naar € 775,- per jaar. Samen met de voorziene stijging van de ODE lopen energiebelastingen en -heffingen over een periode van tien jaar op tot maar liefst € 900,- per jaar. Over de energiebelasting en ODE wordt ook nog btw geheven. “Dit laatste is niet uniek. Bij sigaretten en autobrandstoffen wordt ook eerst accijns geheven en daarbovenop btw,” aldus De Kok.

HEFFINGSKORTING VOOR IEDEREEN
Ter compensatie krijgen alle huishoudens in Nederland een vaste aftrekpost van € 373,-, de zogenoemde heffingskorting. Dit omdat de overheid een warm huis beschouwt als een basisbehoefte. De subsidie wordt op de jaarrekening verrekend met de leveringskosten voor stroom, omdat niet iedereen een gasaansluiting heeft.

TURTELTAKS
De gang van zaken met de ODE doet denken aan wat in de Belgische volksmond Turteltaks heet (vernoemd naar minister Turtelboom, die deze impopulaire maatregel invoerde). Sinds begin 2016 zijn de Belgen via de Bijdrage Energiefonds ineens veel meer kwijt aan energielasten. Zij lossen daarmee de schuld af die ontstond toen de regering veel meer groene-stroomcertificaten voor zonnepanelen had afgegeven dan was begroot. Dit kost een gemiddeld huishouden € 100,- tot € 130,- per jaar extra, wat tot veel protest leidde.

 

Heel Nederland is het eens met Groningen: stop met gas !

Introtekst: 
80 procent van de invullers van het Groen Kieskompas wil stoppen met gaswinning in Groningen. Ruim de helft van de invullers verbindt hieraan de consequentie dat alle nieuwbouwwoningen moeten worden gebouwd zonder gasaansluiting. Dit concludeert Groen Kieskompas op basis van de 50.000 bezoekers die de vragenlijst al hebben ingevuld. Het Groen Kieskompas is sinds afgelopen zondag in de lucht.
Hoofdtekst: 

‘Voor de wens om te stoppen met de Groningse gaswinning maakt het niet veel uit waar mensen wonen. Voor de Groen Kieskompasbezoekers uit Groningen ligt dit percentage op 88 procent, voor de andere provincies is dit 82 procent,’ zegt Talitha Koek, woordvoerder Groen Kieskompas. Wel maakt uit op welke politieke partij men denkt te gaan stemmen. PVV en VVD zijn geen voorstander van het stoppen met de gaswinning. ‘Een substantieel deel van hun achterban, ruim 40 procent, denkt hier anders over en wil de Groningse gaskraan dicht.’

Ruim de helft van de invullers trekt de consequentie dat alle nieuwbouwwoningen moeten worden gebouwd zonder gasaansluiting. Ook voor deze stelling maakt het niet uit of mensen al dan niet in Groningen wonen. Inwoners van Drenthe zijn het iets vaker dan de gemiddelde inwoner oneens met deze stelling, maar uiteindelijk wil ook ruim de helft van de Drenten stoppen met nieuwe gasaansluitingen.

Ook in de Tweede Kamer zijn vrijwel alle fracties het eens dat de gaswinning in Groningen verder omlaag moet. De NAM moet zich niet meer bemoeien met schadeafhandeling en er moet een uitkoopregeling komen voor iedereen die het gebied wil verlaten.

De partijen roepen het kabinet gezamenlijk op dat "alles in het werk moet worden gesteld om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen''.

 

Groningse Energy-organisaties gaan samen

Introtekst: 
Energy Valley, de Energy Academy Europe en het Energy Delta Institute gaan één nieuwe organisatie vormen. De drie Groningse organisaties zetten zich in voor een wereld die op een meer duurzame manier met energie omgaat, het Noorden in het bijzonder.
Hoofdtekst: 

Wat doen deze organisaties?
Energy Valley heeft daarbij vooral de werkgelegenheid op het oog door bedrijven te ondersteunen die kansen willen benutten in die energietransitie.

De Energy Academy Europe richt zich op onderwijs over en onderzoek naar duurzame energie. De Academy heeft onlangs een groot nieuw gebouw betrokken op de Zernike Campus in Groningen.
Het Energy Delta Institute biedt trainingen op hoog niveau aan mensen die werkzaam zijn in de energiesector.

Minder merknamen
Volgens directeur Gerrit van Werven van Energy Valley bieden de drie organisaties samen 'een prachtig pakket dat je in de volle breedte kunt aanbieden'. Door de samenvoeging wordt dat ook wat duidelijker. Van Werven: 'Nu treden we naar buiten vanuit Noord-Nederland met drie 'merken'. En dat leidt soms ook tot verwarring in Den Haag of Brussel of bij bedrijven. We denken dat het nu tijd is om met minder merknamen naar buiten te gaan en gezamenlijk een krachtiger positie in te nemen.'

Nieuwe naam nog niet bekend
Over de naam van de nieuwe organisatie laat Van Werven zich nog niet uit. 'Daar wordt nog naar gezocht'. De naam Energy Valley blijft overigens wel bestaan, maar dan alleen als aanduiding van Noord-Nederland als gebied met volop ontwikkelingen rond energie en vooral energietransitie.

Evenmin wil Van Werven iets kwijt over degene die de nog naamloze nieuwe organisatie gaat leiden. In het circuit zingt in dit verband de naam rond van Gert Jan Lankhorst, die net vertrokken is als directeur van Gasterra. Van Werven: 'Er zijn heel veel serieuze kandidaten.'

Door: RTV Noord (tekst), Groningerondernemerscourant.nl (foto).

 

GrEK en Noorden Duurzaam gaan partnerschap aan

Introtekst: 
De Groninger Energie Koepel (GrEK) en Noorden Duurzaam gaan een partnerschap aan. Beide organisaties zetten zich in voor duurzame ontwikkeling en profiteren van de nieuwe samenwerking.
Hoofdtekst: 

GrEK wordt lid van Noorden Duurzaam waardoor zij gemakkelijker kan samenwerken met de andere tafels bij de vereniging. Noorden Duurzaam bevordert dat ook doelgroepen van GrEK, zoals woningeigenaren en onderwijsinstellingen, via een eigen vertegenwoordigend orgaan of met een nieuw in te richten tafel bij de vereniging worden betrokken.

Projecten
GrEK en Noorden Duurzaam willen door tafelsamenwerking een nieuwe categorie projecten mogelijk maken en benutten. Het gaat daarbij om grotere, samenlevings-brede projecten gericht op duurzame energie. Initiatiefnemers voor transitieprojecten, zoals GrEK, bereiken hun doelgroepen dan niet alleen via de media en de persoonlijke netwerken, maar ook door rechtstreekse samenwerking met tafels bij Noorden Duurzaam.

Energietransitie
Het partnerschap van GrEK en Noorden Duurzaam staat verder in het licht van het provinciale programma voor energietransitie. De provincie wil de werkwijze van Noorden Duurzaam als instrument inzetten. De blik is gericht op verbreding naar alle doelgroepen die met energie te maken hebben.

 

3 kleine investeringen om je huis duurzamer te maken

Introtekst: 
Je hebt wat geld over en wilt dit slim investeren. Slim investeren in jezelf, maar met positieve milieueffecten als gevolg. Je hebt geen tonnen, geen duizenden, maar wel een paar tientjes of een paar honderd euro. Wat je daarmee kan doen? Hier drie slimme maar eenvoudige ideeën:
Hoofdtekst: 

1. LED verlichting

Ja, het is inmiddels een open deur; neem LED-verlichting! Hoewel ledlampen overtuigend veel zuiniger zijn, en iedereen dat inmiddels wel weet, gebruikt nog steeds slechts 20 tot 30% van de huishoudens ledverlichting. Zonde, want alleen al op gangbare sfeerverlichting voor ’s avonds kun je zo’n 50 tot 100 euro per jaar besparen. Reken eens uit wat je bespaart als je ook je tuinverlichting, garagelampen, keukenverlichting en badkamerlampje in LED vervangt. De aanschaf van ledlampen kost je enkele tientjes. Slim, efficiënt en zo gepiept!

2. Tochtstrips

Tochtstrips op je deuren monteren. Het lijkt een nutteloze miniaanpassing, maar dat is het zeker niet. Ben jij iemand die het graag lekker warm stookt in de winter? In je woonkamer? Dan kunnen tochtstrips je zonder twijfel enkele tientjes per jaar aan energiebesparing opleveren. En dat terwijl ze geen donder kosten en je ze in een oogwenk gemonteerd hebt.

3. Andere tuinbeplanting

Je zou er niet direct aan denken, maar je tuin heeft grote invloed op de temperatuur in huis. Heb je muurtjes of planten in de tuin die het zonlicht tegenhouden? Dan kan dit aanzienlijk schelen in de stookkosten. Bovendien moet je bij een “tussen planten ingebouwde bomen” vaker je verlichting in huis langer laten branden omdat ze daglicht weren. Het aanpassen van je tuinbeplanting kan daarom positief effect hebben op je energieverbruik. Zeker iets om over na te denken!

Naast bovengenoemde punten zou je ook de brievenbus kunnen checken: tocht deze te erg? Neem dan een andere brievenbus. Daarnaast is een waterbesparende douchekop ook nog altijd een slimme investering.

 

Duurzaam beleggen via crowdfunding groeit exponentieel

Introtekst: 
De markt van financiering verandert snel, heel snel. Banken lijken een steeds minder grote rol te (gaan) spelen bij het duurzaam beleggen. De duurzame investeerder moet nu gaan omkijken naar andere methoden om te kunnen beleggen. Een van de meest populaire nieuwe methoden hierbij is crowdfunding. Wat is crowdfunding eigenlijk en op welke manier kan het een nuttige rol vervullen bij het duurzame investeren? In dit artikel worden deze vragen beantwoord.
Hoofdtekst: 

De markt van financiering is stevig aan het veranderen. Banken spelen een minder grote rol in het verschaffen van krediet en duurzaam beleggen via crowdfunding heeft in de afgelopen jaren een exponentiële groei doorgemaakt. Oneplanetcrowd, Nederlands grootste duurzame crowdfundingplatform, ziet ook een flinke toename in het verstrekken van krediet aan duurzame ondernemers. Het platform verstrekte in de eerste helft van 2016 ruim € 4 miljoen aan ondernemers; tweemaal zoveel als in de eerste helft van 2015.

Rendement duurzaam beleggen
Bij duurzaam beleggen spelen de effecten van het ondernemen op milieu en maatschappij een belangrijke rol. Duurzame beleggers investeren in bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en daarnaast goede financiële vooruitzichten hebben. Duurzaam beleggen heeft in de afgelopen 15 jaar een forse groei doorgemaakt. In 2014 groeide het bedrag dat duurzaam werd belegd of gespaard met 17% procent tot een omvang van €29 miljard. Het marktaandeel van duurzaam beleggen steeg in datzelfde jaar naar 12% van de totale markt voor beleggingsproducten.

“Rendement duurzaam beleggen doet niet onder voor gewoon beleggen”
Het rendement van duurzaam beleggen doet niet onder voor ‘gewoon beleggen’. “Men kan zelfs stellen dat duurzame ondernemingen beter voorbereid zijn op de toekomst (milieueisen, nieuwe regelgeving) en hun beleid en organisatie beter op orde hebben. Ze zijn daardoor op termijn mogelijk zelfs winstgevender”, aldus de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).

Samen investeren via crowdfunding
Duurzaam beleggen vindt onder meer plaats via crowdfunding. Crowdfunding is een nieuwe vorm van beleggen waarbij een grote groep mensen, de ‘crowd’, individueel een geldbedrag investeert. Samen levert dit een bedrag op waarmee een project of onderneming gefinancierd kan worden. Net als duurzaam beleggen, is crowdfunding in de afgelopen vijf jaar explosief gegroeid: in de eerste helft van 2016 werd er maar liefst € 86 miljoen geïnvesteerd in crowdfundingprojecten in Nederland. Met de campagne van Peerby vestigde Oneplanetcrowd een record. In een paar dagen werd € 2 miljoen opgehaald bij 1.052 investeerders.

Persoonlijke binding
Investeren via crowdfunding biedt investeerders niet alleen financieel rendement. Beleggen in projecten waar de investeerder affiniteit mee heeft geeft ook voldoening. De belegger investeert in zelf gekozen projecten met sociale of duurzame impact, staat in verbinding met de persoon achter de onderneming en weet precies wat er met zijn geld gebeurt. Samen met de ondernemer maakt de belegger het verschil.

Maatschappelijke impact
Binnen de groep van 120 crowdfundingplatforms in Nederland, is Oneplanetcrowd de grootste speler op het gebied van beleggen in duurzame projecten met financieel rendement en maatschappelijke impact. Oneplanetcrowd speelt onder het motto ‘Together we fund the future’ in op de groei van duurzaam beleggen via crowdfunding.

Type investeringen
Crowdfunding biedt beleggers verschillende financieringsopties om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Zo kan de belegger bij Oneplanetcrowd zowel leningen verstrekken aan gevestigde bedrijven die de volgende stap willen maken als aan gestructureerde energieprojecten met voorspelbare kasstromen. Hierbij ontvangt de belegger periodiek aflossingsbetalingen en rente. Voorbeeld zijn Greentom en energieproject BeGreen. Laatstgenoemde won in 2016 de FushionFinance award tijdens Crowdfunding Day. Daarnaast kunnen converteerbare leningen worden verstrekt aan innovatieve start-ups met sterk groeipotentieel. In dit geval kan de lening worden omgezet naar aandelen in een veelbelovend bedrijf zoals Snappcar, die meerdere campagnes heeft gevoerd op het platform. De belegger ontvangt in het geval van een converteerbare lening zijn geld terug als het bedrijf wordt verkocht.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst