| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Subsidie voor innovatief Gronings smart grid-project PowerMatching City

Introtekst: 
Minister Verhagen heeft besloten subsidie beschikbaar te stellen voor de vervolgfase van een bijzonder energieproject in de Groningse wijk Hoogkerk. Het gaat om een proef met een slim energienet, oftewel ‘smart grid’, waarbij consumenten niet alleen elektriciteit kunnen afnemen, maar ook aan het net kunnen leveren, wanneer ze wat over hebben.
Hoofdtekst: 

Het gaat om het project PowerMatching City dat in 2010 voor de eerste keer als een wereldprimeur als slim energienet of ‘smart grid’ werd geïmplementeerd. De gunstige resultaten hebben ertoe geleid dat het project een vervolg krijgt en wordt uitgebreid.

De proef met 25 woningen heeft eerder dit jaar aangetoond dat het mogelijk is om met bestaande technologieën een smart grid of slim energienet te creëren met bijbehorend marktmodel. Met het systeem kunnen consumenten vrij elektriciteit uitwisselen en blijft het comfortniveau op hetzelfde peil. De eerste fase van het project is succesvol afgerond en vervult een internationale voorbeeldfunctie als eerste geïntegreerde smart grid demonstratie.

Lees verder op:

 

Innovatieve Groningse software maakt energieverbruik kartonfabriek inzichtelijk

Introtekst: 
De in Oude Pekela gevestigde kartonproducent Smurfit Kappa heeft het energieverbruik van haar productielijn inzichtelijk gemaakt met het hard- en softwaresysteem EnerGQ dat is ontwikkeld door het Groningse bedrijf QpoT. Door de inzet van het innovatieve systeem hoopt Smurfit Kappa 5 tot 10 procent te besparen op het energieverbruik. Het pilotproject is opgezet met ondersteuning van Agentschap NL.
Hoofdtekst: 

Smurfit Kappa heeft in Oude Pekela een machine staan van maar liefst 200 meter lang en 7 meter hoog met daarin zo’n 200 elektromotoren. Door deze omvang is het moeilijk om zicht te houden op het functionele energieverbruik. Om dit voor de medewerkers inzichtelijk te maken zijn sensoren in de machines aangebracht die data verstrekken over de verschillende parameters en het energieverbruik. Deze gegevens worden door de nieuwe software verwwerkt en teruggekoppeld aan degene die de machines instelt.

Lees verder op:

 

FC Groningen gaat Groen 2012

Introtekst: 
FC Groningen is hard op weg om de duurzaamste voetbalclub van Europa te worden. Dat zegt algemeen directeur Hans Nijland in een blog op Financieel Groningen. Volgens Nijland heeft de club een verantwoordelijkheid om de fans te wijzen op het belang van vergroening en duurzaamheid. Nijland noemt de sponsordeal met Essent en de Energy Valley Topclub als voorbeelden. Bovendien heeft de FC dankzij een monitorprogramma van Enexis een enorme kostenbesparing qua energie weten te realiseren.
Hoofdtekst: 

Wat energie en voetbal met elkaar gemeen hebben, heeft FC Groningen de afgelopen jaren wel bewezen. We zijn hard op weg de duurzaamste voetbalclub van Europa te worden en het is niet voor niets dat we dit geluid zo vaak mogelijk willen laten horen. We zijn een volksclub en hebben dus ook een volksverantwoordelijkheid. Daarom nemen we een voortrekkersrol om duurzame energie en vergroening bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. En dan moet je natuurlijk wél het goede voorbeeld geven. Dat doen we: niet alleen door Euroborg zelf zo duurzaam mogelijk te maken, maar ook door dit de buitenwacht zoveel mogelijk te laten weten. Daartoe moet je soms een risico nemen. Op 23 februari stap ik dan ook over de Gronings-Friese grens heen om tijdens het congres Groen 2012 in Leeuwarden te vertellen hoe wij Euroborg vergroenen.

Groen is voor FC Groningen niet zomaar een modewoord. Groen betekent dóen. Niet voor niets hebben we de samenwerking gezocht met hoofdsponsor Essent en met de partners en leden van de Energy Valley Topclub. Samen zorgen we dat de Groene Kathedraal écht groen wordt. Hoe? We begonnen in 2006 met het gebruik van de monitor Enexis DataDirect, om er achter te komen waar het grootste energieverlies zat. Hoewel er een kleine interne cultuuromslag nodig was, hebben we sindsdien jaarlijks een behoorlijke energiebesparing weten te realiseren. Want besparing is niet in eerste instantie een kwestie van omstandigheden aanpassen; het is een mindset. Die heeft ons, in combinatie met actief gebouwbeheer, het wegnemen van warmtelekken en het verduurzamen van ons vervoer, in 2011 130.000 kuub gas gescheeld ten opzichte van 2010, en 200.000 kWh elektriciteit.

(Bron: Financieel Groningen en GIC)

Lees verder op:

 

Biogas Centrum Groningen van start

Introtekst: 
Het Biogas Centrum Groningen (BCG) is dit weekend officieel van start gegaan, met het online zetten van de website. Het in Hoogkerk gevestigde BCG moet hèt kenniscentrum worden voor alles wat met biogas en biovergisting te maken heeft.
Hoofdtekst: 

Bedrijfsleven en overheden hebben 2,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 21 onderzoeksprojecten. Daarbij gaat het om de gemeente Groningen, de provincie Groningen, het ministerie van ELI, Suikerunie, Grontmij, ECN, Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, DSM en nog enkele bedrijven en instellingen.

BCG wil kennis over biogas verspreiden onder het grote publiek.

Lees verder op:

 

Opening Raw Power Winkel

Introtekst: 
Grondstoffen, bijna dagelijks zijn ze in het nieuws. Ze zijn schaars, ze worden duurder, er worden oorlogen over gevoerd of er zijn nieuwe ontdekkingen. Maar hoe zit het eigenlijk met de grondstoffen in de spullen die we dagelijks kopen? Met de Raw Power Winkel vertelt het Groninger Forum de verhalen achter deze grondstoffen.
Hoofdtekst: 

Op donderdag 1 december is de feestelijke opening van de tijdelijke Raw Power Winkel. Acteur, dj en oud-vj van TMF Sascha Visser is vanaf 17.00 uur aanwezig om de eerste klanten te begroeten, de workshops op te starten en achter de draaitafel plaats te nemen. Aanwezig zijn ook een aantal van de merken die vertellen over hun deelname aan Raw Power. Tijdens de workshop Urban Mining van Fairphone zullen de eerste coltan en koper en meer waardevolle grondstoffen uit mobieltjes gemijnd worden. Zet je mijnwerkershelm op en leef je uit!

De Raw Power Winkel is een uniek concept waarbij je ongemerkt een reis om de wereld maakt en de vaak fascinerende en onbekende productieketen terugvolgt. Wat is bijvoorbeeld het aantal kilometers dat is afgelegd om een shirt in z’n uiteindelijke vorm in de winkel te krijgen? Of wat is de waarde van de gebruikte materialen aan de hand van de actuele grondstofprijs? Raw Power geeft je de informatie die anders ontbreekt.

Naast een exclusief assortiment aan transparant gepresenteerde spullen - zoals een exploded view van een mobiele telefoon, jeans of een horloge - biedt de Raw Power Winkel ook presentaties en workshops. Zo geeft FairPhone de workshop Urban Mining waarbij waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen uit oude mobieltjes. En jonge ontwerpers laten zien hoe zij nieuwe materialen maken van afgedankte spullen. Een pop-up cinema in de winkel brengt korte films en documentaires over de vaak opmerkelijke verhalen achter grondstoffen.

(Bron: Groninger Forum)
Lees verder op:
http://www.groningerforum.nl/events/raw-power
http://www.groningerforum.nl/agenda/andere-activiteiten/opening-concept-...

 

Ondernemers Eemsdelta gaan Maatschappelijk Ondernemen

Introtekst: 
In navolging van de Gemeenten Groningen en Hoogezand – Sappemeer wordt op 12 oktober 2011 aanstaande in de regio Eemsdelta het Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen (PMOG) gelanceerd. Maatschappelijk (betrokken) ondernemers investeren in specifieke doelgroepen of ze verbinden hun bedrijfsbelang aan een maatschappelijk belang.
Hoofdtekst: 

Vaak blijkt dat dit leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving en dat geeft alle partijen veel voldoening. Maatschappelijk betrokken ondernemen kan op velerlei manieren en vraagt van de ondernemer enige maatschappelijke ‘bevlogenheid’.

Het PMOG bestaat sinds 2004, met name in de stad Groningen, maar is voor de Eemsdelta nieuw. Hier wordt samengewerkt met Werkplein Eemsdelta en na 12 oktober hopelijk ook met heel veel werkgevers in de Eemsdelta!
Het Platform gaat 12 oktober a.s. voortvarend van start met het thema Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, onder de titel ‘Samen Werkt!’.

(Bron: GIC)

Lees verder op:

 

Bollegraaf winnaar Groningen ondernemersprijs 2011

Introtekst: 
In Martiniplaza in Groningen is gisteravond de winnaar bekend geworden van de Groninger ondernemersprijs. Commissaris der Koningin Max van den Berg reikte de prestigieuze prijs uit aan het Groningse bedrijf. En de winnaar is…
Hoofdtekst: 

Bollegraaf uit Appingedam, die Bossers & Cnossen uit Groningen en Witec uit Ter Apel achter zich liet.

Bollegraaf produceert wereldwijd recyclingmachines, met name om sorteersystemen voor huishoudelijk afval. Bij het bedrijf uitAppingedam, dat vijftig jaar bestaat, werken vierhonderd mensen.

Bollegraaf Recycling Machinery (BRM) ontwerpt en produceert onder meer balenpersen, sorteersystemen, transportbanden en archiefvernietigers voor de recyclingindustrie. Het bedrijf biedt daarnaast advies, installeert en onderhoudt complete installaties.

Belangrijke aspecten daarbij zijn een stevige constructie en lage onderhoudskosten van de producten. De installaties worden over de gehele wereld verkocht. ‘Big in making recyclables small’, zo luidt de slogan van BRM.

(Bron: GIC)

Lees verder op:

 

Suikerunie bouwt installatie voor duurzaam gas in Groningen

Introtekst: 
Den Haag, 6 september 2011 - De bedrijven Suiker Unie, GasTerra en BioMCN hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend voor de jaarlijkse productie en levering van 10 miljoen m3 groen gas en de omzetting van dit gas naar duurzame brandstoffen. De productie van het gas komt voor rekening van Suiker Unie, de logistiek en levering van GasTerra en het uiteindelijk omzetten van het geleverde gas naar bio-methanol van BioMCN. Het gaat om een van de grootste groengasovereenkomsten die tot nu toe in Nederland zijn gesloten.
Hoofdtekst: 

Suiker Unie Green Energy bouwt op dit moment op de locatie Vierverlaten (Groningen) een installatie voor de productie van 10 miljoen m3 groen gas uit 100.000 ton plantaardige reststromen, zoals bietenpuntjes en bladresten die vrijkomen bij de verwerking van suikerbieten tot suiker. Uitgaande van een gemiddeld jaarlijks gasverbruik per huishouden[1] van 1.617 m3, komt dit overeen met de jaarlijkse gasconsumptie van ongeveer 6.200 huishoudens. Met de opstart van deze nieuwe installatie verhoogt Suiker Unie zijn huidige groengascapaciteit van 15 miljoen m3 naar een totaal van 25 miljoen m3. Hiermee wordt het een van de grootste producenten van groen gas in Nederland.

GasTerra levert het groen gas - met de bijbehorende groengascertificaten[2] - vervolgens aan BioMCN.

BioMCN verwerkt het groen gas tot 2e generatie bio-methanol. Bio-methanol is een belangrijke duurzame grondstof voor onder meer milieuvriendelijke (bio-)brandstoffen, plastic en verf.

De betrokken partijen zijn in gesprek om het project verder uit werken en streven ernaar om de samenwerking na afronding van de bouw in de praktijk te brengen.

Groen gas is de verzamelnaam voor gas dat door vergisting van afval en mest of door vergassing van biomassa tot stand komt. Aardgas kan men ‘vergroenen’ door groen gas op te nemen in de gas(transport)infrastructuur. Sinds kort koopt GasTerra zelf groen gas in en levert dit aan zijn klanten. Door het aanvullen van aardgas met duurzaam geproduceerd gas wordt invulling gegeven aan het verduurzamen van de energie-economie. Daarnaast heeft het een positief effect op onze gasvoorraad. GasTerra wil ondernemers en organisaties stimuleren die werken aan de realisatie van concrete groen gas-projecten. In 2010 stelde GasTerra in totaal 250.000 euro beschikbaar voor projecten die meetbaar de inzet van groen gas verhogen.

[1] Rapport Energie In Nederland 2011: gemiddeld gasverbruik per huishouden in 2010 volgens brancheorganisaties Energie-Nederland en Netbeheer Nederland.

[2] Groengascertificaten worden uitgegeven door Vertogas, een dochteronderneming van Gasunie. Gasunie is onafhankelijk en onpartijdig, omdat zij geen belangen heeft ten aanzien van groengasproductie en ook niet handelt in (groen) gas. De groengascertificaten bieden duidelijkheid en zekerheid over de herkomst van het groen gas voor producenten, handelaren en afnemers.

(Bron: Gasterra)

Zie ook:

 

Teelt duurzame vezelhennep loopt terug

Introtekst: 
Er wordt dit jaar veel minder vezelhennep geteeld dan vorig jaar. Dat meldt het Groningse bedrijf HempFlax, die de hennep verwerkt in Groningen. Het aantal hectares is teruggelopen van duizend in 2010, naar zeshonderd dit jaar. Dat komt vooral omdat veel Drentse en Groningse boeren om financiële redenen de voorkeur gaven aan graan en aardappelen. En in Duitsland is sprake van een sterke toename van teelten voor biovergisters.
Hoofdtekst: 

Kwaliteit
De kwaliteit van de vezelhennep is vergelijkbaar met het topjaar 2010.
Ook dit jaar wordt een opbrengst verwacht van ongeveer acht ton stro per hectare.

Duurzame teelt
Sinds begin jaren negentig is vezelhennep een welkome aanvulling op het standaard veenkoloniale bouwplan. De teelt van hennep wordt gekarakteriseerd door lage input en hoge opbrengsten. Voor de teelt van hennep wordt geen pesticiden, insecticiden en/of fungiciden gebruikt. Bemesting wordt gegeven via organische mest en het gebruik van kunstmest is nagenoeg niet nodig.

(Bron: MVOnieuws)

Lees verder op:

 

Al Gore open EBF conferentie Groningen 2011

Introtekst: 
Nobelprijswinnaar Al Gore opent op donderdag 29 september de EBF Conference in Martiniplaza, het jaarlijkse congres van de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging van de Rijksuniversiteit Groningen. De voormalige vicepresident van de Verenigde Staten houdt die dag een lezing over klimaatverandering, duurzaamheid en verantwoord leiderschap. De EBF nodigt vertegenwoordigers van het bedrijfsleven van harte uit om zich in te schrijven voor het congres en aanwezig te zijn bij de voordracht van Gore.
Hoofdtekst: 

Het EBF Conference 2011 heeft als thema "Reboot: Responsible leadership, responsible growth". De brochure hierover: "De wereld staat voor enorme uitdagingen. Er bestaat de dreiging van uitgeputte energiebronnen, de opwarming van de aarde, nucleair afval, overbevolking, armoede en financiële instabiliteit. Al deze problemen vereisen een collectieve aanpak en het maken van juiste besluiten."

In de conferentie gaat het onder ander over de rol die bedrijven en overheden daarin kunnen spelen. Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen en wat is “duurzaamheid” precies? Dit concept is controversieel en kan hevige discussies met zich meebrengen. In hoeverre is het slechts marketing, en in hoeverre heeft het daadwerkelijk een positieve sociale invloed? Er is nog altijd veel onenigheid over waar de prioriteiten van een verantwoordelijke organisatie zouden moeten liggen, en wat voor beleid er nodig is om de juiste keuzes te maken. Eén ding is echter zeker: bedrijven hebben weinig keuze. De manier waarop het bedrijfsleven functioneert zal veranderen. De druk om te veranderen wordt immers steeds groter, vanuit zowel de consument als vanuit overheden.

Bestuurslid Martin van der Meulen: 'Wij zijn enorm blij dat Al Gore heeft toegezegd een lezing te geven op de EBF Conference. Hij past perfect bij het thema van ons evenement. Wij willen met het congres het belang van duurzaamheid in Groningen extra onder de aandacht brengen. Ik roep bedrijven en ondernemers op om zich aan te melden en deze inspirerende bijeenkomst bij te wonen.'

Vicevoorzitter Mart Beune, verantwoordelijk voor het thema en de sprekers van het congres, is trots op de komst van Gore: 'Het heeft veel tijd en voorbereiding gekost om hem naar Groningen te halen. Het is prachtig dat onze inzet is beloond.'

Al Gore is een prominent voorvechter van verduurzaming en het creëren van meer bewustwording omtrent klimaatproblematiek. Als een milieuactivist heeft hij zich ingezet voor een betere leefomgeving en heeft hij klimaatverandering op de kaart weten te zetten. Al Gore ontving in 2007, samen met het Intergovernmental Panel on Climate Change, de Nobelprijs voor de Vrede voor “het openbaren aan de wereld wat de gevaren als gevolg van klimaatverandering zijn”.

(Bron: EBF en GIC)

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst