| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Het moet anders in de cafetaria

Introtekst: 
Marco Agema uit Groningen is geen doorsnee cafetariaeigenaar. Hij maant zijn klanten minder en vooral bewuster te bestellen onder het motto ‘Het gaat om de planeet’.
Hoofdtekst: 

Agema: “Licht starters goed voor en wijs ze op de mogelijkheden van een duurzame bedrijfsvoering. Dan kunnen ze hun onderneming van meet af aan toekomstgericht vorm en inhoud geven. Veel beter dan halverwege het roer om te gooien.”

Bron: Dagblad van het Noorden.

Deze en andere voorstellen worden binnenkort besproken in de nieuwe Sectortafel Duurzame Cafetaria.

Foto: Keynote van Marco Agema tijdens de Algemene Ledenvergadering van Noorden Duurzaam.

Lees verder op dvhn.nl

BijlageGrootte
20141201_dvhn_-_het_moet_anders_in_de_cafetarias_-_friet_van_piet_marco_agema.pdf129.27 KB
 

Groningen heeft groenste verkeer van Nederland

Introtekst: 
Dat heeft het Kennisplatform voor Verkeer en Vervoer (KpVV) vastgesteld.
Hoofdtekst: 

Het KpVV vergeleek Nederlandse gemeenten met elkaar op 23 punten. Daarbij ging het om vragen als hoeveel mensen gaan op de fiets naar het werk, hoeveel stappen in de auto en hoeveel in de bus. Ook is gekeken naar luchtkwaliteit en geluid van het verkeer.

Van alle gemeenten scoorde Groningen gemiddeld het hoogst. De stad kreeg woensdag de daarbij horende onderscheiding.

Lees verder op:

 

Martini Ziekenhuis beste in maatschappelijk verantwoord ondernemen

Introtekst: 
Het Groningse Martini Ziekenhuis is dit jaar als eerste geëindigd in de MVO Monitor Ziekenhuizen. Dit is een jaarlijks onderzoek naar het beleid van alle Nederlandse ziekenhuizen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van Royal HaskoningDHV. Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis komt op de tweede plaats en Ziekenhuis Sint Jansdal op de derde plaats.
Hoofdtekst: 

Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer ziekenhuizen werk maken van een duurzame bedrijfsvoering. 'Hoewel de resultaten bemoedigend zijn, moet de zorgsector nog meer in beweging komen om zijn maatschappelijke opgave te realiseren', zegt onderzoeksleider Frank Meijer.
Ranglijst

Royal HaskoningDHV doet al langer onderzoek naar het MVO-beleid van ziekenhuizen maar publiceert dit jaar voor het eerst een ranglijst. De MVO Monitor is vooral gebaseerd op informatie uit publiekelijk beschikbare bronnen en beoordeelt ziekenhuizen op zorg voor 'MVO-sturing en transparantie', 'publieke middelen', 'mensen', 'milieu' en 'de keten'.

(Bron: Zorgvisie)

Lees verder op:

 

Minister Kamp ontvangt eerste exemplaar innovatiemagazine over gas

Introtekst: 
Gisteren kreeg Minister Kamp het eerste exemplaar van het magazine Het tweede leven van gas uitgereikt. In het magazine wordt getoond hoe gas bijdraagt aan een duurzame energievoorziening, door technische innovaties zoals Power to gas en LNG in de transportsector. Door deze innovaties kan gas de rol van stabiele basis in een duurzame energievoorziening nog beter vervullen.
Hoofdtekst: 

De ontwikkelingen rondom gas staan niet stil. Er wordt hard gewerkt aan de toepassing van gas in de transportsector, in de vorm van small scale Liquefied Natural Gas (LNG). Schepen en vrachtwagens worden door het gebruik van LNG als brandstof een stuk schoner, omdat er minder CO2, NOx en fijnstoffen vrijkomen dan bij andere brandstoffen . Ook Power to Gas is een goed voorbeeld van een innovatie die een belangrijke bijdrage kan leveren aan een duurzame energievoorziening. Met deze techniek wordt het overschot aan duurzame energie omgezet in waterstof, dat in het gastransportnet kan worden ingevoerd. We noemen dat ‘windgas’. Audi laat zien dat rijden op windgas een schoon en goed alternatief is voor elektrisch rijden, waarbij het rijcomfort beslist niet ter discussie staat.

Gas zal voor de verwarming van huizen en kantoren nog lang een belangrijke rol vervullen, in combinatie met decentrale energieopwekking. Het is en blijft de meest efficiënte verwarmer. ‘Slim gas in gebouwen’, noemen we dat. Tot slot besteedt het magazine ook aandacht aan de vergroening van gas door het bijmengen van biogas. Het geeft een boeiend overzicht van alle ontwikkelingen die gaande zijn, en de stappen die nog moeten worden gezet om daarvan een succes te maken.

Lees verder op:

 

Compleet dorp energieneutraal

Introtekst: 
Stichting zoekt voorbeelddorpen in Groningen, Friesland en Drenthe
Hoofdtekst: 

Een nieuwe stichting wil in Groningen, Friesland en Drenthe één dorp of wijk – een per provincie – in zijn geheel energieneutraal maken. De namen van de dorpen zijn nog niet bekend. "We zijn met verschillende dorpen in gesprek", zegt directeur Frans Stokman van bureau Decide uit Groningen. Na de eerste drie moeten meer kandidaten volgen.
Stokman is een van de drie partners achter de stichting in oprichting Samen Energie Neutraal. De anderen zijn Hedzer van Houten, voormalig directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonconcept in Meppel, en Pieter Brink van B+O Architectuur en Interieur uit die plaats.

Stokman: "Elk huis afzonderlijk energieneutraal maken kan meestal niet. Door samenwerking lukt hetmet een compleet dorp wel. We brengen het energieverbruik van een bestaand huis terug tot op een niveau waarop de bewoners zelf de benodigde energie kunnen produceren met zonnepanelen."

Decide is verbonden met de afdeling sociologie van de Rijksuniversiteit en heeft ervaring met bewonersparticipatie. Stokman, onder meer oprichter van de succesvolle
energiecoöperatie Grunneger Power, is ervan overtuigd dat veel burgers staan te popelen. "Als politiek en woningcorporaties de juiste voorwaarden scheppen, pakken
burgers dit zelf op. Zij produceren leefbaarheid zelf."

Lees verder op:

 

UMCG sluit zich aan bij MVO Netwerk Zorg

Introtekst: 
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is lid geworden van het MVO Netwerk Zorg. Namens de Raad van Bestuur ondertekende voorzitter Jos Aartsen het manifest Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Hoofdtekst: 

"Met de ondertekening van dit manifest laten we zien dat het UMCG zich in wil zetten voor een gezonde toekomst van de zorg. Als lid van het MVO Netwerk Zorg kunnen we kennis delen met andere organisaties en van elkaar leren hoe we door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, de duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg kunnen verbeteren, en voor onze medewerkers een goede werkgever kunnen zijn en blijven."

Lees verder:

 

Doorbraak in vergassingstechnologie in Delfzijl

Introtekst: 
Met de toekenning van een bijdrage van 6,4 miljoen vanuit het Waddenfonds is een doorbraak in de toepassing van vergassingstechnologie gerealiseerd. Het project Torrgas in Delfzijl, dat zich richt op het winnen van gas uit getorreficeerde (geroosterde) biomassa, betekent een directe investering van 18 miljoen euro in de Energy Valley-regio. De demonstratie-installatie van Torrgas is een doorbraak in de vergassingsindustrie. Voor de chemische industrie is dit een belangrijke ontwikkeling. Verduurzaming staat in deze sector hoog op de agenda. Dit komt met deze ontwikkeling aanzienlijk dichterbij.
Hoofdtekst: 

Het project Torrgas is onderdeel van het brede Energy Valley-programma op het gebied van vergassingstechnologie. Onder meer in Alkmaar en Delfzijl worden installaties gebouwd die uit biomassa gas winnen. In Alkmaar wordt, onder meer in samenwerking met ECN, de Milena-Olga vergassingstechnologie gerealiseerd. In Delfzijl is ook het project Woodspirit onlangs van start gegaan. Beide initiatieven betekenen forse investeringen in de Energy Valley-regio.

Lees meer:

 

Studentenplan: een moestuin op Zernike

Introtekst: 
Veertien studenten starten een moestuin op Zernike. De oogst willen ze gebruiken voor een pop-up restaurant.
Hoofdtekst: 

‘De moestuin wordt de voortuin van het Zernike’, vertelt Frank van der Waals (22), initiatiefnemer van de moestuin en ex-student academische pabo. Als je het terrein op fietst, komt de tuin aan de rechterkant. ‘Dat is een fantastische plek. We beginnen met 150 m2, maar hopelijk kunnen we snel doorgroeien.’

De tuin is een initiatief van Frankville, een groep van veertien studenten die zich bezighoudt met duurzaamheid en saamhorigheid. En een moestuin past daar prima bij, maar grond regelen via de gemeente bleek te duur. En toen ontmoetten ze twee meisjes die een moestuin wilden beginnen op het Zerniketerrein. ‘Zij hadden het idee en wij hadden de mankracht,’ vertelt oprichter van Frankville Van der Waals.

Ook de universiteit was enthousiast en geeft de studenten nu de kans tegen de administratieve kosten van 14 euro per jaar een stuk grond gebruiken.

Lees meer:

 

Stop the dump with a cardboard box

Introtekst: 
Every room in the Winschoterdiep international student house received its very own cardboard box this week. This way exchange students who are leaving Groningen can donate anything they don’t need any more to the Red Cross. It’s an ESN idea.
Hoofdtekst: 

Almost 400 cardboard boxes have been distributed in the Winschoterdiep international student house as part of the ‘Stop the Dump’ pilot project. The project is intended to see if something good can come out of all those things that international students leave behind. ESN delivered the boxes and will collect them on 5 July. The donations will be handed over to the Red Cross Student Desk to be redistributed among the needy.

Lees verder:

 

Zernike Campus wil biobased hotspot worden

Introtekst: 
De Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, de gemeente en de provincie Groningen willen de Zernike Campus uitbouwen tot een toplocatie voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op het gebied van energie en de biobased economy. Dat ambitieuze voornemen formaliseerden de partijen onlangs in een samenwerkingsconvenant. De Zernike Campus Groningen moet uitgroeien tot een ‘Energieke Campus’ waar kennisontwikkeling en valorisatie van duurzame energie en schone energietechnologie tot bloei komen.
Hoofdtekst: 

Jan de Jeu, vicevoorzitter van het College van Bestuur, onderstreept het belang van de combinatie van toptalent, goede faciliteiten voor onderzoek en onderwijs, en een uitstekende samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. ‘De Healthy Ageing Campus bij het UMCG is een succesvol voorbeeld van die waardevolle combinatie. Nu zetten we ook op de Zernike Campus Groningen een belangrijke volgende stap.’

Lees meer:

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst