| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Prijsvraag duurzaamste ondernemer gemeente Groningen 2009

Introtekst: 
Net als vorig jaar organiseert de gemeente Groningen de prijsvraag Duurzaamste Ondernemer. De hoofdprijs bedraagt € 20.000. De gemeente stelt bovendien een bedrag van € 5.000 beschikbaar als aanmoedigingsprijs, om daarmee de ontwikkeling van een initiatief te stimuleren, dat weliswaar kansrijk is, maar nog verdere uitwerking behoeft.
Hoofdtekst: 

De opgave luidt:

Welk bedrijf heeft het beste innovatieve plan/de beste innovatieve plannen om, hetzij in het bedrijfspand, hetzij in het productieproces, hetzij met het product of de dienst van het bedrijf één of meer van de volgende zaken te realiseren:
- een aanzienlijke energiebesparing
- toepassen, opwekken en/of inkopen van duurzame energie
- bevorderen van duurzame mobiliteit
- duurzaam omgaan met grondstoffen en afvalstoffen

De gemeente Groningen organiseert deze prijsvraag om duurzaam ondernemen in onze gemeente actief te stimuleren en ook financieel te ondersteunen. We willen daarnaast bekendheid geven aan plannen die als praktijkvoorbeeld kunnen dienen op het gebied van duurzaam ondernemen voor andere bedrijven.

Aanmelden vóór 31 december 2009
Om mee te dingen naar de titel Duurzaamste Ondernemer dient u uiterlijk 31 december 2009 uw deelnameformulier op te sturen naar de gemeente Groningen.

De prijsuitreiking vindt plaats op 9 februari 2010 om 17.00 uur in het Stadhuis.

(Bron: gemeente Groningen)

 

Geld voor natuurlijk tourisme in Groningen

Introtekst: 
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor toeristisch-recreatieve bedrijven in de provincie, de subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen (STINAG). De STINAG biedt bestaande toeristisch-recreatieve bedrijven in Groningen de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor een investeringsproject op het gebied van kwaliteitsverbetering, innovatie, verbetering van de ruimtelijke inpassing of duurzaamheid (energie, milieu en landschap).
Hoofdtekst: 

Het totale budget voor de regeling is 3,9 miljoen euro. Daarvan draagt de provincie de helft bij, de andere helft komt uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De uitvoering van de regeling is in handen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De subsidie is beschikbaar van mei 2009 tot mei 2012. De STINAG is opgezet naar het voorbeeld van de in 2008 ingevoerde Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Drenthe.

De potentie van toerisme en recreatie in onze provincie is nog onvoldoende benut. Om de concurrentie het hoofd te bieden, is het nodig te investeren. 'Rust, ruimte, natuur en landschap; toeristen en Groningers ervaren het als belangrijke kwaliteiten van onze provincie. Het is daarom van groot belang deze waarden te behouden en te versterken en tegelijkertijd het toeristisch bedrijfsleven de ruimte te geven om te investeren. Met de Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen (STINAG) wil de provincie hier invulling aan geven,' aldus gedeputeerde Hans Gerritsen. Met de regeling kan de provincie enerzijds de rol vervullen van stimulator van toeristische bedrijvigheid en anderzijds de rol van bewaker van de ruimtelijke kwaliteit.

 

C2C: eerst nadenken, dan pas produceren

Introtekst: 
Artikel in het Dagblad van het Noorden van zaterdag 4 oktober 2008. Algemeen over C2C, specifiek over Cradle Kring Noord (de toenmalige werktitel van CODIN) en met voorbeelden van ESHA (nu Icopal) en van Schilders de Vries.
Hoofdtekst: 

"Wat recycling is, weten we onderhand allemaal. Maar Cradle to Cradle, ofwel C2C, is een nieuwe denkwijze over het hergebruik van afval. Afval wordt daarin voedsel voor het milieu of het wordt simpel hergebruikt.

De wereld moet veranderen. Want als iedereen in China over twintig jaar een eigen huis van steen wil, dan komt China gemiddeld een halve meter lager te liggen. Want als je voor een auto van 1300 kilo in totaal 22.000 kilo grondstoffen nodig hebt, dan is dat niet nog eens decennia vol te houden. Neem bijvoorbeeld deze krant die u in handen hebt. Wit papier is gebleekt met chloor en de inkt is gekleurd met zware metalen deeltjes. Dat metaal en chloor komt in het milieu bij het slijten van krantenpapier, maar na gebruik door uw dagblad en door u is het papier te vuil en giftig om nog eens als krantenpapier dienst te doen; dus: wordt het papier uiteindelijk gestort en wordt een boom geveld om u aan een nieuwe krant te helpen. Is dit allemaal uw probleem? Of het onze als uitgever? Zeker is dat het zo niet langer kan. En ook niet langer hoeft, als we ons tenminste het C2Cdenken, ofwel het Cradle to Cradle-denken eigen maken."

BijlageGrootte
081004 DvhN artikel C2C eerst nadenken dan pas produceren.pdf854.26 KB
 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst