| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Nieuw lid Henrike J. Huetink sluit aan bij Thematafel Duurzame inzetbaarheid

Introtekst: 
Henrike J. Huetink van Arcus Overstag is allround HRM-specialist en gespecialiseerd in Case- en caremanagement (Rccm). Sinds 1999 is zij zelfstandig ondernemer. Vanuit haar bedrijf geeft ze o.a. organisaties Advies, Coacht en Traint zij het management en werknemers op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast begeleid zij boventallig en/of langdurig zieke werknemers naar passend werk. Noorden Duurzaam biedt haar de mogelijkheid om kennis uit te wisselen en met elkaar meer te bereiken op het gebied van duurzame ontwikkelingen.
Hoofdtekst: 

Zinvolle ontwikkeling
Het belang van duurzaamheid heeft Henrike van huis uit meegekregen. Tijdens haar opvoeding heeft ze heldere normen en waarden meegekregen over o.a. zorgvuldig omgaan met de natuur en deze aarde. Vanuit haar HRM-achtergrond geloofd ze dat elk mens een leven lang mag leren en een persoonlijke groei mag doormaken. Als professional begeleidt ze mensen in hun persoonlijke ontwikkeling, waarbij ze werkt vanuit een lange-termijn-visie. Dit betekent investeren in zinvolle ontwikkeling voor werknemer, werkgever en de arbeidsmarkt.

Duurzame visie
Zo’n vijf jaar geleden verhuisde Henrike vanuit het midden van het land naar Heeg (Fr.). Ze besloot om vanuit huis te gaan werken en zo min mogelijk te reizen. Henrike: “Wonen en werken is één geworden. Het is beter voor het milieu, bespaart reistijd en -kosten.” Dit is een concreet voorbeeld van een zelfstandig ondernemer die bewust werkt aan haar vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. “Het is nu tijd om me te focussen op Noord-Nederland.” Ze probeert naar eer en geweten een steentje bij te dragen aan het leefbaar houden van deze aarde. Daarnaast is ze van mening dat duurzaamheid zich ook vertaalt in hoe je als mens in het leven staat; bewust nadenken en kritisch om gaan met alle weelde hier op aarde. “Als we gezamenlijk bijdragen aan het geheel – vele druppels op een gloeiende plaat – zal het ‘lekker sissen’ en hetgeen ten goede komt aan de beoogde duurzaamheid” aldus Henrike.

Lidmaatschap Noorden Duurzaam
Er zit een overlap in Henrike haar visie en die van Noorden Duurzaam. Ze vindt het een prachtig netwerk waar krachten worden gebundeld. “Er zit veel energie in de verenging. Samen kunnen we de schouders eronder zetten en een steentje bijdragen. Het is een laagdrempelig netwerk om bij aan te sluiten en zeer geschikt om missie, visie en kennis uit te wisselen” aldus Henrike. Dit laatste gaat ze o.a. doen door aan te sluiten bij de Thematafel van Duurzame Inzetbaarheid, welke volledig aansluit op haar corebusiness activiteiten.

Duurzame inzetbaarheid
Henrike: het onderwerp “Ondernemers onderschatten het belang van preventief ziekteverzuim” (zie website) van deze thematafel spreekt mij aan. Preventief ziekteverzuim is in de vakliteratuur een actueel thema; veel ondernemers onderschatten het belang en de noodzaak van preventief verzuim. Ten onrechte, want gezonde en gemotiveerde werknemers zijn het grootste kapitaal van elke organisatie!”

Duurzaamheidsknelpunt
In augustus gaat ze voor de eerste keer naar een bijeenkomst voor de Thematafel Duurzame inzetbaarheid, waar ze o.a. zou willen delen waar ze in haar eigen activiteiten tegenaan loopt. Dit betreft o.a. de huidige sociale wetgeving met daartegenover oude structuren op gebied van cao, functieprofielen en beloning.

“We zitten in een proces van gedrags- en cultuurverandering. De tijd lijkt nu rijp om anders naar systemen te kijken en te kiezen voor andere structuren. Loslaten van oude systemen levert veelal angst op. Er gebeurt wat als angst wordt loslaten en in vertrouwen ruimte wordt gegeven aan anders denken en doen. Ook bij mij! Zo kan bijvoorbeeld werk anders verdeeld worden. Elk mens heeft recht op een zinvol bestaan en/of recht op passende arbeid.”

 

Heerenveense woningen in recordtempo energieneutraal

Introtekst: 
Woningcorporatie Accolade is de eerste corporatie die de renovatiemethode Built4U met succes heeft toegepast. Zestien woningen in Heerenveen zijn energieneutraal gemaakt, binnen vijf dagen.
Hoofdtekst: 

Built4U, een samenwerkingsverband van Doorwin, Kingspan Unidek, Zehnder-J.E. Storkair, Trecodome, The Source Group en Van Aken Architecten, gaf de woningen in kort tijdsbestek een nieuwe prefab buitengevel, nieuwe kozijnen met triple glas, vloerisolatie en Comfortventilatie met warmteterugwinning. Bewoners gaan er gemiddeld 50 euro per maand op vooruit en profiteren van een woning met een energielabel beter dan A++.

Bron: duurzaamgebouwd.nl

Lees verder op:

 

Nieuw lid Provincie Fryslân start samenwerking met Noorden Duurzaam

Introtekst: 
De provincie Fryslân is sinds kort lid van Vereniging Noorden Duurzaam. Door lid te worden wil de provincie een bijdrage leveren aan het ontwikkelen, opschalen en verbreden van haalbare duurzame business cases.
Hoofdtekst: 

“De provincie is van oudsher de regionale overheid die het maatschappelijke belang moet waarborgen”, aldus Cees Meijles (provincie Fryslân). “Milieu hoort daar ook bij en is altijd een belangrijk onderdeel geweest in het provinciale beleid”.

Thema milieu als integraal onderdeel
Meijles geeft aan dat het thema milieu steeds meer naar de achtergrond dringt, door het “op te hangen” aan andere thema’s zoals aan werkgelegenheid. Het thema “milieu” vormt steeds vaker een integraal onderdeel van economische en sociale agenda’s. Goed nieuws vertelt Meijles: “Het milieu moet niet als iets losstaands gezien worden. Laat het vooral een onderdeel zijn van thema’s als verduurzaming, werkgelegenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

Fair Fryslân
Het centrale thema van provincie Fryslân “Met de Mienskip werken aan een mooi en sterk Fryslân.” Milieutaken worden hierbij op twee sporen uitgevoerd. De eerste betreft slim milieubeheer, onderdeel van dienstverlening bedrijventoezicht en handhaving. De tweede bestaat uit vier thema’s: Friese Grondstoffen Agenda, Duurzame transportstoffen, Fair Fryslân en Eetbare stad.

Ideeën voor tafelprojecten
De provincie heeft aangegeven om, als faciliterende overheid, samen te gaan werken met Noorden Duurzaam. Er zijn al een drietal tafelprojecten aangedragen: beton, dakleer en ESCo’s (Energie Service Company). Daarnaast werkt de provincie aan het (regionaal/lokaal) sluiten van de biomassa keten. “Dit gaat de komende tijd een belangrijk thema worden, waarbij bodemvruchtbaarheid of liever bodemgezondheid een prominente plaats dient te krijgen”, aldus Meijles. “De bodem moet niet als sluitpost maar als basis worden gezien. De circulaire economie begint tenslotte bij de bodem. Teruglopende bodemgezondheid en grondstoffenschaarste zijn grote bedreigingen voor onze voedselzekerheid".

Keten verbreden
De provincie creëert met het lidmaatschap nieuwe mogelijkheden. Vanuit de provincie worden, op eigen initiatief en op aandragen van de Mienskip, ketens samengesteld rond grondstoffenstromen, waarbij de partners zorgvuldig uitgezocht worden. Met ketenoverleg zoeken de aangesloten partijen met elkaar naar de mogelijkheden om zo’n keten te verduurzamen, bijvoorbeeld door het hoogwaardig in kringloop brengen van grondstoffen. Zodra een keten ‘gesloten’ is, dat wil zeggen: technisch/logistiek, financieel en organisatorisch gezond, met behoud van grondstoffen, zal deze doorgezet worden naar Noorden Duurzaam om zo het gewenste sneeuwbaleffect te veroorzaken.

Kenmerken keten sluiten
Cees Meijles vertelt over de drie belangrijke kenmerken voor het sluiten van keten:

1. Ketens sluiten zich niet vanzelf; de meeste ondernemers zijn vaak nauw betrokken bij hun linker en rechter buurman, bijvoorbeeld een toeleverancier aan de ene kant en een afnemer aan de andere kant. Ondernemers zijn individueel niet bij machte om een keten te sluiten. Daarom is er een bredere aanpak nodig en moet het proces worden gefaciliteerd.

2. Ketens gaan werken als alle partners er voordeel van ondervinden. Alle partners moeten iets extra’s doen om te verduurzamen. Daar moet natuurlijk een compensatie tegenover staan. Dat kan geld zijn, een steviger concurrentiepositie, een imago verbetering, invulling van MVO doelstellingen, energiebesparing of social-return of een combinatie daarvan.

3. Naast deze compensatie voor extra inspanningen levert ketensamenwerking nog een belangrijk ander voordeel: op lange-termijn-samenwerking wordt hiermee gestimuleerd.

De provincie laat met het lidmaatschap zien dat ze de vereniging ziet als sociale innovator voor duurzame ontwikkeling. De unieke werkwijze van Noorden Duurzaam met tafels en tafelprojecten, bevordert het opschalen van duurzame initiatieven.

Interview: Désirée Boerema (iDees online, Haren)

 

Wijkbedrijf Bilgaard in Leeuwarden wint Herman Wijffels Innovatieprijs 2014

Introtekst: 
De winnaars van de Herman Wijffels Innovatieprijs 2014 zijn Condi food uit Leiden, Flowid uit Eindhoven en Wijkbedrijf Bilgaard uit Leeuwarden. Zij krijgen elk 30.000 euro om hun innovatie verder mee te ontwikkelen.
Hoofdtekst: 

De jury kent in de categorie Zorg & Welzijn de prijs toe aan Wijkbedrijf Bilgaard, dat in Leeuwarden een wijk duurzaam renoveert en de besparingen die dat oplevert weer investeert in de wijk. Buurtbewoners zijn actief betrokken. Marcel Tankink namens het Wijkbedrijf: “De werkwijze van ons samenwerkingsverband levert meer op dan een goed onderhouden wijk. Het vergroot de leefbaarheid in een wijk voor lange termijn. We willen het werk daarom graag uitbreiden, bijvoorbeeld met mantelzorg, afvalinzameling en groenbeheer.” Aldus duurzaam-ondernemen.nl. Lees het volledige bericht via de onderstaande link.

Het Wijkbedrijf Bilgaard is een samenwerkingsverband (‘consortium’) van bedrijven, Wijkvereniging Bilgaard en bewoners die van de wijk Bilgaard een prachtige wijk wil maken waar het prettig wonen en leven is. Wijkbedrijf Bilgaard bestaat uit:

Bouwgroep Dijkstra Draisma (bouwbedrijf)
KUUB (collectief opdrachtgeverschap)
KAW (architect en bewonerscommunicatie)
Ekwadraat (energie)

 

Friese samenwerking voor duurzaam beton

Introtekst: 
Op donderdag 18 september ondertekende gedeputeerde Sietske Poepjes namens de provincie Fryslân met diverse organisaties een convenant voor duurzaam beton. Deze samenwerking moet het hergebruik van beton bevorderen.
Hoofdtekst: 

Hergebruik

Op een symposium in het provinciehuis gingen verschillende organisaties in op de mogelijkheden van hergebruik. Bij het slopen van gebouwen en andere werken ontstaat Bouw- en Sloop Afval (BSA). Betonpuin wordt gebroken tot granulaat. Granulaat is één van de stromen die uit het bouw- en sloopafval voortkomt. Door het scheiden en breken van dit afval wordt hergebruik of recyclen van materiaal mogelijk.

Ketentafel

De werkwijze van de Ketentafel Beton Fryslân speelt hierin een belangrijke rol. Vanuit het bedrijfsleven is veel belangstelling voor meer en structurele samenwerking in de keten. Deze ketensamenwerking is een initiatief van de provincie Fryslân. De Vereniging Noorden Duurzaam ontwikkelde de werkvorm.

Fietspad

De provincie Fryslân gaat de aanleg van het fietspad tussen Sneek en Woudsend uitvoeren met gerecycled beton. “De uitvoering van het fietspad is een mooi praktijkvoorbeeld van betonrecycling”, vindt gedeputeerde Poepjes. Het is technisch goed mogelijk en er zitten geen financiële nadelen aan. Met dit convenant zetten wij een belangrijke stap van mooie ambities naar concrete uitvoering.”

Tegels

De partijen ondertekenden het convenant in betonnen tegels. Dit zijn onder andere: Betonmortel Nederland, Bartels Infra, MEBIN, Oosterhof Holman, Kwaliteitsdienst Beton, Dyckerhoff Basal Betonmortel Regio Noord, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, provincie Fryslân, gemeente Harlingen. De tegels krijgen een plek in het fietspad tussen Sneek en Woudsend.

Friese Grondstoffenagenda

Deze samenwerking sluit aan bij de Friese Grondstoffenagenda. Het doel is de afhankelijkheid van import te verminderen, een forse energiebesparing te realiseren en een gezonde, groene groei te stimuleren.

 

Primeur Nederland: afvalwater wordt bioplastic

Introtekst: 
Veolia Water en de provincie Fryslân hebben maandag tijdens het seminar ‘Van tomaat naar autodeur’ een intentieverklaring getekend om bioplastic te gaan produceren. Bovendien werden twee installaties gedemonstreerd waarvan een bioplastic uit afvalwater en slib kan maken.
Hoofdtekst: 

Gedeputeerde Hans Konst zette een door het bedrijf KNN gebouwde proefinstallatie in werking waarmee Nederland de primeur heeft om van groenafval van bijvoorbeeld tomaat, paprika en aardappelloof, een grondstof voor bioplastic te maken. Deze installatie is gebouwd in opdracht van het projectbureau A7Westergo. Tegelijk is op het seminar een tweede installatie gedemonstreerd waarmee je bioplastics kunt maken uit afvalwater en slib. Deze installatie kwam voor het eerst naar Nederland vanuit het Zweedse bedrijf Anoxkaldes, onderdeel van Veolia Water.

Beide installaties vullen elkaar heel mooi aan, vertelt Business Manager Bioplastics KNN, Onno de Vegt. Voor het maken van biopolymeren uit slib en afvalwater zijn zogeheten vluchtige vetzuren nodig. Deze vetzuren worden juist gemaakt met de installatie voor groenafval.

“De polymeren die je hiermee maakt zijn volledig biologisch afbreekbaar. Ze kunnen hét antwoord zijn op het probleem van de ‘plastic soep’, de enorme ‘eilanden’ van plastic deeltjes - gemaakt van fossiele brandstoffen - die in de zeeën drijven.” De prijs van de biopolymeren ligt wel wat hoger dan die van de traditionele. In Europa zijn behalve nu in Nederland in België en Zweden pilots. De installatie van de Zweedse pilot staat nu in Nederland.

Lees verder op:

 

Samenwerking duurzame bedrijven Awizon zonnepanelen en Bouma Technisch installatiebedrijf

Introtekst: 
SURHUISTERVEEN – Het in Surhuisterveen gevestigde Awizon Zonne-energie BV is al meer dan tien jaar actief op het gebied van zonne-energie. Awizon heeft veel ervaring in het realiseren van zonne-energiesystemen en kan met haar team terugkijken op tien succesvolle jaren waarin kwaliteit en betrouwbaarheid de belangrijkste kernwaarden zijn.
Hoofdtekst: 

Het aantal Nederlanders met zonnepanelen op het dak groeit sterk. De verwachting is dat het aantal daken met zonnepanelen in 2013 nog verder gaat stijgen. Awizon heeft dan ook te maken met een explosieve groei. Om deze groei op te vangen is Awizon een samenwerkingsverband aangegaan met Bouma Technisch Installatiebedrijf BV uit Suameer. In Bouma heeft Awizon een betrouwbare partner gevonden. Bouma Technisch installatiebedrijf heeft veel kennis in huis op het gebied van duurzame installatietechniek en ook bij Bouma staat kwaliteit hoog in het vaandel.
De vraag naar zonnepanelen, en de daaraan gekoppelde installatie, neemt enorm toe. Deze ontwikkeling heeft voor beide bedrijven om een andere aanpak gevraagd. ‘Nu de krachten tussen Awizon en Bouma gebundeld zijn, kunnen we de klant nog beter en sneller van dienst zijn. Want als je iets koopt, wil je het ook graag snel hebben.’ Aldus Johan Bakker, directeur van Awizon.

Bouma is gespecialiseerd in het installeren van duurzame installaties in gebouwen. Klaas Meindertsma, directeur van Bouma, kijkt positief naar de toekomst. ‘Als de opgewekte zonne-energie ook nog gebruikt kan worden voor warmtepompinstallaties is het mogelijk dat er veel minder of zelfs geen gas meer verbruikt hoeft te worden. Door de samenwerking tussen de bedrijven kunnen we de dienstverlening naar de klanten nóg meer verbeteren. Het doel voor onze klanten is zorgen dat de energiekosten heel laag worden. Liever zien we dat de energiekosten op nul komen. Dit is mogelijk voor zowel bestaande gebouwen en woningen en bij nieuwbouw.’

 

Groene Banen Fabriek van start in Heerenveen

Introtekst: 
Vanaf april 2013 start, in een gedeelte van het voormalig pand van Wasserij de Blinde in Heerenveen, de Groene Banen Fabriek. Dit project wil banen creëren die het gebruik van fossiele brandstoffen vermindert en/of het hergebruik van materiaal bevorderd.
Hoofdtekst: 

De Groene Banen Fabriek werkt samen met een Fries designbureau en gaat van reststoffen meubels en objecten maken die op internationale designbeurzen worden gepresenteerd voor het kooppubliek. Daarnaast worden later in het jaar in de Groene Banen Fabriek opvouwbare elektrische steps gemaakt waarmee forenzen vanaf het treinstation of parkeerplaats mee naar hun werk kunnen rijden.

Ook wordt werkgelegenheid bevorderd door nieuwe samenwerkingen met Friese bedrijven. Zo kunnen inwoners straks in de Groene Banen Fabriek advies aanvragen over zonne-panelen en/of woning-aanpassingen, groenteabonnementen bestellen en groentetuin-advies krijgen. Het werk wordt uitgevoerd door Friese bedrijven, waarbij zij geschoolde mensen inhuren van de Groene Banen Fabriek.

In samenwerking met een telemarketingbureau worden Nederlandse winkeliers geholpen met het vindbaar worden via mobile apps. Ook kunnen ZZP-ers gebruik maken van telemarketingdiensten.

Ten slotte zal de Groene Banen Fabriek de medewerkers gaan leveren voor een nieuw op te richten bedrijvencoöperatie met als doel geld te besparen op de energienota.

Kinderen van basisscholen in de provincie krijgen de mogelijkheid om over duurzaamheid te leren door zelf een zonne-oven te maken en zij gaan hun woon-omgeving mooier maken door guerrilla gardening acties. (leuke tuinplanten op onverwachte plekken)

Lees verder op:

 

Friese innovatiecentra krijgen miljoenen

Introtekst: 
Watertechnologie-instituut Wetsus en zuivelinnovatiecentrum Dairy Campus krijgen tientallen miljoenen euro's overheidsgeld om de kennisinfrastructuur in de provincie Fryslân te versterken. Wageningen UR (University & Research centre) levert als kennispartner een grote bijdrage aan het onderwijs en onderzoek van Dairy Campus en Wetsus.
Hoofdtekst: 

Wetsus ontvangt een bijdrage van 38 miljoen euro voor de periode 2013-2020. Aan Dairy Campus wordt een bedrag van 15 miljoen euro verstrekt. Dit geld komt uit het Ruimtelijk Economisch Programma en is door het Rijk toegezegd aan de Noordelijke provincies ter compensatie voor het niet realiseren van de Zuiderzeelijn. Met het geld kan de kennisinfrastructuur in Noord-Nederland worden verstevigd.

Lees verder op:

 

Volledige stadsdienst Leeuwarden op aardgas

Introtekst: 
Alle stadsbussen in Leeuwarden rijden vanaf vandaag op aardgas. De vloot bestaat uit 20 bussen. Hiermee willen provincie, Arriva en gemeente de uitstoot verminderen en het milieu minder belasten.
Hoofdtekst: 

Een van de aardgasbussen is vandaag gepresenteerd door gedeputeerde Johannes Kramer, directeur Arriva Anne Hettinga en verkeerswethouder Thea Koster.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Aardgas is de eerste stap. We willen op termijn overstappen op groen gas, zodat het Frysk Ferfier nog duurzamer wordt.”

Directeur Arriva, Anne Hettinga: “Met de ingebruikname van de op gas rijdende busvloot in Leeuwarden geven we een kwaliteitsimpuls aan het Frysk openbaar vervoer. Hiermee leveren we een bijdrage aan duurzaamheid in de provincie. Geluidsarm en CO²-uitstoot is zeker in de stad een geweldige stap voorwaarts.

Verkeerswethouder Thea Koster: “Groot voordeel van de aardgasbussen is dat de uitstoot vermindert, waardoor de leefbaarheid in de binnenstad, Prins Hendrikstraat en Wilhelminaplein wordt vergroot.”

Rijden op aardgas is schoner, stiller en voordeliger dan rijden op benzine of diesel. Het draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en een beter klimaat. Het is de meest schone fossiele brandstof. Er rijden al meer aardgasbussen in Fryslân. Ameland heeft in 2010 vier aardgasbussen en een vulpunt gekregen. In Zuidoost-Fryslân rijdt Qbuzz met zeven aardgasbussen.

Technische aspecten

De bussen hebben hetzelfde uiterlijk als de andere bussen van Arriva. Ze zijn alleen wat hoger vanwege de brandstoftank op het dak. De actieradius van de bussen is ±400 km en de uitstoot is hetzelfde als die van een Euro 6 motor. Daarbij heeft de bus ook bijna geen roetuitstoot en is stiller dan een bus die op diesel rijdt. De aardgasbus heeft namelijk een ander verbrandingsproces dan een dieselbus. De motor maakt ook minder geluid, doordat de motor dwars achterin is geplaatst.

 
Socials