| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Dit overzicht is bedoeld als inspiratiebron voor kwartiermakers, tafelbegeleiders en tafelsecretarissen bij het onderhouden van tafelpagina's. Te zien is een dwarsdoorsnede door alle duurzaamheidsnetwerken op noordenduurzaam.nl. Per netwerk is een beperkt aantal velden vermeld: doel, leden, lidmaatschapscriteria en voordelen van lidmaatschap.

 1. Doel: Effectief en efficiënt samenwerken aan opschalen van kansrijke duurzaamheidsinitiatieven via tafelprojecten.
  Leden: NGO's
  Lidmaatschap criteria: Een aangesloten of vermeld netwerk:<ul><li>heeft duurzame ontwikkeling als (onderdeel van de) missie;<li>heeft als werkgebied Noord-Nederland, of daarbinnen een provincie, gebied, gemeente, plaats of wijk;<li>is daar de algemeen erkende vertegenwoordiger van een vakdiscipline, sector/branche of keten, of het algemene verzamelpunt voor duurzame gebiedsontwikkeling;<li>is zelfstandig, open (geen numerus fixus) en democratisch (informeel of vereniging - geen stichting);</ul>
  Lidmaatschap voordelen:
  • Gedeelde werkwijze rond kwesties, projecten en indicatoren, dus aansluiting bij andere tafels;
  • Unieke positie, Noorden Duurzaam kent geen dubbele tafels.

  Alleen ND-tafels en aangesloten tafels:

  • Begeleiding, dus snel starten en efficiënt werken;
  • Meer webfaciliteiten, waaronder ledenlijst, begroting, stemsysteem, tipsrubriek, documentenboom.
  • Noorden Duurzaam is een ANBI. Door aansluiting bij ND wordt ledencontributie aftrekbaar.

 2. Doel: Verbinden, delen en inspireren... Samen kleuren we Groningen groen! GreenDrinks Groningen is een netwerk van mensen die zich bezighouden met duurzaamheid of zich hierbij betrokken voelen.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
  Professionals
  Consumenten
  Studenten
  Lidmaatschap criteria: Geen. Elke Groene Groninger is welkom.
 3. Doel: De maatschappelijke opdracht (<i>missie</i>) die Noorden Duurzaam op zich neemt: <b>verzamelpunt</b> zijn van en voor alle organisaties en particulieren in Fryslan, Groningen en Drenthe die willen investeren in verduurzamen van regionale economie en samenleving; <b>ondersteuner</b> zijn voor leden; <b>aanjager</b> zijn voor onderlinge samenwerking; <b>platform</b> zijn voor gezamenlijke activiteiten.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
  Professionals
  Consumenten
  Studenten
  Lidmaatschap criteria: U bent gevestigd of actief in de provincie Fryslân, Groningen en/of Drenthe, u hebt de intentie om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, en als u een website of openbaar profiel hebt dan is die intentie daar duidelijk zichtbaar.
  Lidmaatschap voordelen:
  • Als lid van Noorden Duurzaam laat u zien dat u aan duurzame ontwikkeling wilt bijdragen. Steeds meer mensen en organisaties vinden dat belangrijk.
  • Als lid kunt u kennis halen en brengen.
  • Als lid van Noorden Duurzaam kunt u zich aansluiten bij een tafel. Daar werkt u mee aan projecten die het marktaandeel van duurzame producten, diensten en initiatieven vergroten. Als leverancier groeit u mee.
  • Noorden Duurzaam besteedt verenigingstaken uit aan leden, wellicht aan u.
 4. Doel: Het IPG heeft zich het versterken van stad en regio, in de brede zin van het woord, ten doel gesteld door het formuleren van gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten op het gebied van inkoop. Het IPG stimuleert duurzaamheid en Social Return.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
 5. Doel: Kansen optimaal benutten en daarmee niet alleen werken aan een groene toekomst, maar ook zorgen voor nieuwe business in de noordelijke provincies.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
 6. Doel: Informatievoorziening aan vrijwilligers. Profileren van vrijwilligers.
  Leden:
  Professionals
  Consumenten
  Studenten
  Lidmaatschap criteria: Leden van deze tafel zijn professionals, particulieren, studenten en scholieren die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling en op vrijwillige basis werkzaamheden willen verrichten voor de vereniging Noorden Duurzaam. Het overzicht van vrijwilligers staat <a href="http://www.noordenduurzaam.nl/vrijwilligers/overzicht">hier</a>.
  Lidmaatschap voordelen:

  - Ervaring opdoen
  - Iets betekenen voor duurzame ontwikkeling
  - Nieuwe contacten opdoen
  - Eigen kennis en kunde inzetten in de praktijk
  - Leuk en contactrijk werk in een interessante organisatie

 7. Doel: Concreet en begrijpbaar maken wat duurzame binnenvisserij in Friesland is. Acties starten om de visserijbedrijven verder te verduurzamen. Consensus met andere organisaties (NGO's) over wat duurzame visserij is.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  Lidmaatschap criteria: leden zijn beroeps binnenvissers in Friesland
 8. Doel: Het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving, binnen de grenzen van de aarde.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
  Professionals
  Anders
 9. Doel: Ambities 2015 - sterke groei van aantal zorgbestuurders die duurzaamheid agenderen en zichtbaar maken; - veel meer bekendheid van kennis en kansen voor duurzame bedrijfsvoering bij zorgprofessionals van inkoop, technische dienst, facilitaire dienst, vastgoed, voeding, groenvoorziening; - stappen zetten naar meer bekendheid van kennis en kansen voor duurzame bedrijfsvoering bij medische zorgprofessionals; - kennisinstelling MPZ versterken en veel meer kennis ontsluiten; (Bron: MPZ jan 2015)
  Leden: NGO's
 10. Doel: Doel is om de sector van social enterprises in Nederland te versterken en zo de maatschappelijke impact van deze bedrijven te vergroten. Social Enterprise NL zet sociaal ondernemerschap in Nederland stevig op de kaart en geeft de social enterprise sector een flinke impuls. (bron: http://social-enterprise.nl/)
  Leden: Bedrijven
  Lidmaatschap criteria: zie website
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst