| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Dit overzicht is bedoeld als inspiratiebron voor kwartiermakers, tafelbegeleiders en tafelsecretarissen bij het onderhouden van tafelpagina's. Te zien is een dwarsdoorsnede door alle duurzaamheidsnetwerken op noordenduurzaam.nl. Per netwerk is een beperkt aantal velden vermeld: doel, leden, lidmaatschapscriteria en voordelen van lidmaatschap.

 1. Doel: Verbinden, delen en inspireren... Samen kleuren we Groningen groen! GreenDrinks Groningen is een netwerk van mensen die zich bezighouden met duurzaamheid of zich hierbij betrokken voelen.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
  Professionals
  Consumenten
  Studenten
  Lidmaatschap criteria: Geen. Elke Groene Groninger is welkom.
 2. Doel: Experimenteren met functionele democratie als taakverdeler voor duurzame ontwikkeling
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
  Professionals
  Consumenten
  Studenten
  Lidmaatschap criteria: U bent als netwerk, organisatie of particulier gevestigd of actief in de provincie Fryslân, Groningen of Drenthe en u wilt bijdragen aan versnelling van de duurzaamheidstransitie.
  Lidmaatschap voordelen:
  • U draagt bij aan transitieversnelling omdat we met uw steun kunnen ontwikkelen en experimenteren.
  • Binnen de vereniging wisselen transitieversnellers kennis en contacten uit.
  • Noorden Duurzaam onderhoudt contacten met andere regio's, landelijke verbanden en met de wetenschap.
  • Leden krijgen ondersteuning bij ontwikkeling van eigen tafels, experimenten en campagnes voor transitieversnelling.
  • Noorden Duurzaam besteedt verenigingstaken uit aan leden, wellicht aan u.
 3. Doel: Het IPG heeft zich het versterken van stad en regio, in de brede zin van het woord, ten doel gesteld door het formuleren van gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten op het gebied van inkoop. Het IPG stimuleert duurzaamheid en Social Return.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
 4. Doel: Kansen optimaal benutten en daarmee niet alleen werken aan een groene toekomst, maar ook zorgen voor nieuwe business in de noordelijke provincies.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
 5. Doel: Informatievoorziening aan vrijwilligers. Profileren van vrijwilligers.
  Leden:
  Professionals
  Consumenten
  Studenten
  Lidmaatschap criteria: Leden van deze tafel zijn professionals, particulieren, studenten en scholieren die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling en op vrijwillige basis werkzaamheden willen verrichten voor de vereniging Noorden Duurzaam. Het overzicht van vrijwilligers staat <a href="http://www.noordenduurzaam.nl/vrijwilligers/overzicht">hier</a>.
  Lidmaatschap voordelen:

  - Ervaring opdoen
  - Iets betekenen voor duurzame ontwikkeling
  - Nieuwe contacten opdoen
  - Eigen kennis en kunde inzetten in de praktijk
  - Leuk en contactrijk werk in een interessante organisatie

 6. Doel: Concreet en begrijpbaar maken wat duurzame binnenvisserij in Friesland is. Acties starten om de visserijbedrijven verder te verduurzamen. Consensus met andere organisaties (NGO's) over wat duurzame visserij is.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  Lidmaatschap criteria: leden zijn beroeps binnenvissers in Friesland
 7. Doel: Het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving, binnen de grenzen van de aarde.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
  Professionals
  Anders
 8. Doel: Ambities 2015 - sterke groei van aantal zorgbestuurders die duurzaamheid agenderen en zichtbaar maken; - veel meer bekendheid van kennis en kansen voor duurzame bedrijfsvoering bij zorgprofessionals van inkoop, technische dienst, facilitaire dienst, vastgoed, voeding, groenvoorziening; - stappen zetten naar meer bekendheid van kennis en kansen voor duurzame bedrijfsvoering bij medische zorgprofessionals; - kennisinstelling MPZ versterken en veel meer kennis ontsluiten; (Bron: MPZ jan 2015)
  Leden: NGO's
 9. Doel: Doel is om de sector van social enterprises in Nederland te versterken en zo de maatschappelijke impact van deze bedrijven te vergroten. Social Enterprise NL zet sociaal ondernemerschap in Nederland stevig op de kaart en geeft de social enterprise sector een flinke impuls. (bron: http://social-enterprise.nl/)
  Leden: Bedrijven
  Lidmaatschap criteria: zie website
 10. Doel: Bijdragen aan eerlijke handel door het behalen en behouden van de titel Fair Trade gemeente.
  Leden:
  Bedrijven
  Overheid
  NGO's
  Professionals
  Consumenten
  Studenten
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst