| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen

Taakdemocratie
leestijd 15 minuten

Taakdemocratie

Lees als inleiding op taakdemocratie hier de toespraak van Groene Burgemeester van Groningen en voorzitter Noorden Duurzaam Peter Bootsma, zondag 14 maart 2021 bij het Klimaatalarm op de Vismarkt in Groningen.

De Tafelatlas

De Tafelatlas geeft duurzaamheidstransities in Nederland weer in een nationale kaart en in detailkaarten tot op buurtniveau. De kaarten bevatten redactionele inhoud en bijdragen van initiatiefnemers, netwerken en overheden. Elke kaart heeft een uitgever die bepaalt wie de redactie doet, en een redactie die inhoud toevoegt en zelfmeldingen vrijgeeft.
De kaarten laten zien:

 • linksboven de politiek: representatieve netwerken, parlementen en bestuurscolleges;
 • rechtsboven de gebiedsbrede campagnes 'van bovenaf' voor onderzoek, bewustwording, omslagen en consolidatie;
 • linksonder de samenleving: personen, bedrijven, instellingen en collectieven;
 • rechtsonder de initiatieven 'van onderop'.

De Tafelatlas dient drie doelen:

 • Adresboek. Samenleving, initiatieven, politiek en campagnes worden vermeld met hun webadres en eventuele andere gegevens. Het doel is om transities transparanter en overzichtelijker te maken.
 • Samenwerkingsplatform. De Tafelatlas biedt uiteenlopende apps voor besluitvorming over transities. Het doel is: kwesties op de politieke agenda; consensus over en middelen voor campagnes; onderbouwing met cijfers.
 • Toekomstbeeld. De kaarten brengen in beeld hoe politiek voor duurzaamheidstransities eruit kan zien, met taakdemocratie als concept en als werkvorm een 'transitiekamer'. Doel: bevorderen van experiment; leren door te doen.

Legenda van de tafelatlas

 1. De tafelatlas bevat ca. 15.000 kaarten: alle landsdelen, provincies, gemeenten, wijken en buurten van Nederland tot 2019 zitten erin. Sommige regio's zoals MRA en Waddenzee zijn toegevoegd. Overzeese gebiedsdelen nog niet. Aan de linkerzijde van elke kaart zit de navigatietab voor opzoeken van andere kaarten.
 2. De meeste kaarten zijn leeg. Zie verderop voor aanvragen van redactierechten en uitgeefrechten.
 3. De code rechtsboven in elke kaart is de CBS-code van het gebied, of een afkorting van een combinatie van gebieden.
 4. De kaarten hebben vier kwadranten: samenleving (linksonder), initiatieven (rechtsonder), politiek (linksboven) en campagnes (rechtsboven).
 5. Het kwadrant van de politiek heeft een middenstip voor het bestuurlijke centrum van het gebied. Hierin staat de wetgevende macht (parlementen) en de uitvoerende macht (bestuurscolleges). De rechterlijke macht is (nog) niet opgenomen. De verbindingen naar het bestuurlijk centrum zijn met spoorlijnen weergegeven.
 6. Het nieuwe element is de Transitiekamer (of Gebiedstafel, of Wijkraad - de naamgeving wordt door het gebied zelf bepaald).
 7. Een kwadrant heeft een of meerdere lijsten. De eerste regel laat zien welk deel zichtbaar is en hoeveel er in totaal zijn, bijvoorbeeld 12/27. Gebruik de opties daarna (Niets, Actueel, Filter, Alles) om het zichtbare deel in te stellen. Wie is ingelogd kan via Toevoegen nieuwe inhoud voorleggen aan de kaartredacteur.
 8. Tussen vermeldingen kunnen lijnen worden getrokken, bijvoorbeeld om aan te geven waar een inititief of campagne vandaan komt. Beweeg in de atlas met je muis over de kaart om die lijnen te zien.

Beheer van de tafelatlas

De Tafelatlas wordt als platform ontwikkeld en beschikbaar gesteld door de vereniging Noorden Duurzaam. Noorden Duurzaam publiceert de Tafelatlas openbaar onder een Creative Commons licentie, zie Juridisch. Dit beschermt de redactionele inhoud van Noorden Duurzaam, van kaartuitgevers en kaartredacties en de zelfmeldingen van personen en organisaties in de Tafelatlas.

De overheid van een gebied, of de dorps- of wijkraad, kan uitgeefrechten van de eigen kaart vragen en vervolgens zelf bepalen wie de redactie doet. Dit is gekoppeld aan lidmaatschap van Noorden Duurzaam en biedt dus ook zeggenschap in de ontwikkeling van de Tafelatlas. De uitgever van een kaart staat vermeld in de voettekst van de kaart.

Wie een nog lege kaart, waarvan de uitgeefrechten niet bij een overheid of dorps- of wijkraad liggen, wil kunnen vullen kan bij Noorden Duurzaam een kosteloos redactieaccount vragen. Dit account stopt zodra de betrokken overheid of dorps- of wijkraad de uitgeefrechten van de kaart verwerft. Een redactieaccount stelt in staat om redactionele vermeldingen aan te brengen en om zelfmeldingen vrij te geven. Er is een redactiehandleiding en er is wekelijks overleg. De redactie van een kaart staat vermeld in de voettekst van de kaart.

 
Vereniging Noorden Duurzaam
Nieuws en discussie
Evenementen
Over Noorden Duurzaam
Ledenlijst