| Tafelatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Logo of foto
Seniorenplatform Vinkhuizen
Kengegevens
TafelsoortBewonerskoepel
OnderwerpSenioren Vinkhuizen
WerkgebiedVinkhuizen-Noord (Gemeente Groningen), Vinkhuizen-Zuid (Gemeente Groningen)
StatusIn oprichting. Er is een kwartiermaker of een kerngroep aan het werk om een nieuwe tafel op te starten.
BeheerZelfmelding
Manifest
Missie
Vertegenwoordigen van de senioren in de wijk Vinkhuizen in het Wijkoverleg en in initiatieven voor leefbaarheid (bijvoorbeeld mobiliteit, milieu, armoedebestrijding, veiligheid).
Onze missie is -of komt neer op- versnellen van duurzame ontwikkeling.
Binnen ons geografische gebied willen we de democratische vertegenwoordiger zijn voor ons onderwerp.
We hebben geen winstoogmerk.
We bestaan voor onbepaalde tijd.
Werkstijl en ambitie
We richten ons op onderlinge uitwisseling en samenwerking.
We richten ons op een brede achterban en op andere tafels.
Interne democratie
Wij zijn een informeel netwerk zonder rechtspersoonlijkheid.
We zijn open: we hanteren lidmaatschapscriteria die uitsluitend bedoeld zijn als afbakening van ons geografische gebied en ons thema, onze sector of onze keten. Ieder die aan deze criteria voldoet en onze doelen en werkwijze onderschrijft, kan lid worden. We kennen geen numerus fixus.
We zijn onafhankelijk: we zijn geen uitvoerend orgaan van een hogere organisatie, of we zijn zelfstandig in het maken van keuzes ten aanzien van kwesties, campagnes en cijfers.
We zijn democratisch: we hebben een plenaire vergadering als hoogste orgaan, we hebben een gekozen woordvoerder, en alle leden kunnen meebeslissen over kwesties, campagnes en cijfers.
Kerntaken
We willen duurzaamheidskwesties signaleren en openbaar agenderen.
We willen campagnes die deze kwesties aanpakken initiëren en/of steunen.
We willen cijfers van deze kwesties en campagnes bijhouden.
Welkom
Welkom bij het Seniorenplatform Vinkhuizen! We zijn een netwerk voor alle ruim 2000 senioren in onze wijk. We houden contact met iedereen door contactgroepen. Hieronder leest u hoe dat werkt. Het SPV is deelnemer in het Wijkoverleg Vinkhuizen (WOV) en is ook vertegenwoordigd in het WOV-bestuur. Verderop bij ‘Topprioriteiten’ ziet u standpunten van het SPV die we in het Wijkoverleg inbrengen. Nieuwsberichten van het SPV vindt u op vinkhuizen.nl, onder Projecten.
Vragen en antwoorden
Hieronder algemene vragen en antwoorden over het SPV. Er is ook een handleiding voor zelf via de website in- en uitschrijven bij contactgroepen. Die handleiding vindt u onder de knop "Contactgroepen".

Wat zijn contactgroepen?

Het Seniorenplatform Vinkhuizen (SPV) werkt met contactgroepen. Een contactgroep bestaat uit bijvoorbeeld 4 tot 7 deelnemers. Eén van hen is contactpersoon. Een contactgroep beslist zelf hoe vaak en waar ze bijeenkomen, bijvoorbeeld om de zes weken bij een van hen thuis. De kerngroep van SPV stuurt van tijd tot tijd informatie of vragen aan de contactpersoon. De contactgroep kan dat bespreken en kan een reactie geven.

Organiseert het Seniorenplatform ook activiteiten?

Ja. In de jaarvergadering beslissen de contactgroepen wie in de kerngroep van het SPV zit, en praten we over projecten zoals Vinkmobiel of over standpunten die we in het Wijkoverleg op tafel willen leggen. Een leuk of interessant voor- of naprogramma hoort er ook bij. Verder roepen we alle contactgroepen op om ook zelf leuke en nuttige activiteiten of projecten te doen. Voor de eigen groep, voor de straat, samen met een andere contactgroep, voor de wijk of voor de wereld. Alles kan, neem de ruimte en plaats het zelf in de agenda van het SPV (binnenkort/in aanbouw).

Hoeveel deelnemers hebben we?

Klik op de knop Indicatoren, dan zie je van het aantal deelnemers en het aantal contactgroepen.

Waarom deelnemen aan een contactgroep?

Deelnemen aan een contactgroep brengt u in contact met andere leden. U maakt kennis, u wisselt nieuws en opvattingen uit en u kunt reageren op nieuws en vragen van de kerngroep. Zo draagt u bij aan een goed werkend Seniorenplatform Vinkhuizen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe kan ik aanmelden of opzeggen?

Wilt u meedoen dan kunt u zich op hier of in ’t Vinkhuys aanmelden als lid van Seniorenplatform Vinkhuizen. U kunt aangeven of u bij een contactgroep in uw directe omgeving wilt, of bij een groep die meer verspreid woont. Contactgroepen die nog plaats hebben kunnen u dan uitnodigen. U kunt ook aangeven of u contactpersoon wilt zijn. Daar hopen we op want de contactpersonen zijn de dragers van Seniorenplatform Vinkhuizen. Een bestaande groep aanmelden kan ook. Bijvoorbeeld uw bewonersgroep, kaartclub, fitnessclub, kookclub, of een groep van de kerk of van de politiek.
U kunt uw deelname aan een contactgroep op ieder moment beëindigen, bijvoorbeeld als u wilt wisselen naar een andere contactgroep - dat mag. U kunt ook uw lidmaatschap van Seniorenplatform Vinkhuizen stopzetten. Dan wordt u niet meer uitgenodigd.

Kan ik mijn kaartclubje aanmelden als contactgroep?

Jazeker. Het SPV wil weten wat er leeft, ook bij de clubjes. Alle bestaande groepen zijn daarom welkom als contactgroep voor het SPV. Bijvoorbeeld uw bewonersgroep, kaartclub, fitnessclub, kookclub, of een groep van de kerk of van de politiek. Zo draagt je clubje bij aan de leefbaarheid van de wijk voor senioren en vergroot je samen je netwerk.

Kan ik in meerdere contactgroepen deelnemen?

Ja, geen probleem. We houden het wel bij zodat we bij een opiniepeiling kunnen zorgen dat ieders stem even zwaar weegt.

Hoe zit het met de privacy?

Uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres worden niet openbaar gemaakt en niet aan derden verstrekt. Er is geen openbare ledenlijst van Seniorenplatform Vinkhuizen, alleen de leden van het platform zien dat u meedoet. De contactpersonen zie uw telefoonnummer en mailadres pas als ze u willen uitnodigen. De kerngroep gebruikt uw gegevens alleen voor nieuws en uitnodigen. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Gegevens voor onderzoek en statistiek zijn niet naar personen herleidbaar.

Kan ik iets bijdragen?

Graag! Fijn als u zich aanmeldt als deelnemer of contactpersoon. Wilt u Seniorenplatform Vinkhuizen financieel steunen? Daar hopen we op want dan kunnen we meer doen. Maak uw bijdrage over op IBAN .... (komt nog) en vermeld dat het een gift is.
Topprioriteiten
Kwesties1 Isolement
2 Mobiliteit
3 Veiligheid
Campagnes1 Vinkmobiel
Cijfers1 Deelnemers Seniorenplatform (aantal)
2 Contactgroepen Seniorenplatform (aantal)
Lidmaatschap
CriteriaLeden van het Seniorenplatform Vinkhuizen zijn senioren die wonen in de wijk Vinkhuizen in Groningen.
Voordelen- Bijdragen aan de democratie van de wijk;
- Bijdragen aan duurzame ontwikkeling van de wijk;
- Onderling contact;
- Samenwerking met andere geledingen in de wijk (zoals de winkeliers, de zorgaanbieders, de studenten).
KostenDeelname aan het Seniorenplatform Vinkhuizen is kostenloos.
InformatieBinnenkort opent de aanmelding voor het Seniorenplatform Vinkhuizen. Er komt ook een maandelijks spreekuur. Zodra dat ingaat leest u hier de plaatsen en tijden.
Contact
Websitehttps://www.seniorenvinkhuizen.nl