| Transitieatlas | Niet ingelogd | Nieuw account | Inloggen
Verduurzaming van de voedselketen

Werkgebied

Noord-Nederland

Beschrijving

De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ondertekenden met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) op 28 oktober 2009 een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van het Platform Verduurzaming Voedsel.

In dit Platform spannen zij zich gezamenlijk in voor de versnelling van de verduurzaming van de voedselketen. Het Platform richt zich enerzijds op de verduurzaming van de bedrijfsprocessen in de voedselketen en anderzijds op de uitbreiding van de omzet van het bestaande assortiment aan duurzame voedingsmiddelen en het aantal producten binnen dat assortiment (= opschaling).

Verduurzaming wordt vorm te geven aan de hand van negen thema’s: waterverbruik, energieverbruik, CO2-reductie, transportreductie, afvalpreventie, dierenwelzijn, duurzame teelt, betrokkenheid medewerkers en eerlijke handel.
Per branche of sector wordt met steun van het Platform een voorbeeldaanpak ontwikkeld voor de verduurzaming van de bedrijfsprocessen. Iedere branche definieert wat verduurzaming voor de bedrijven inhoudt en op welke punten de meeste kansen liggen. Het Platform ondersteunt onder voorwaarden initiatieven voor verduurzaming die de branches nemen. Die ondersteuning kan via het secretariaat van het Platform Verduurzaming Voedsel met een formulier worden aangevraagd.

(Bron: www.verduurzamingvoedsel.nl)

Vorm

Informeel

Status

Actief

Website

http://www.verduurzamingvoedsel.nl/home/

Bestanden

     
    Socials